Bài giảng môn Toán Khối 2 - Ôn tập về đo lường

Bài giảng môn Toán Khối 2 - Ôn tập về đo lường

Bµi 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

Con vịt cân nặng .?

Con vịt nặng 3 kg.

Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

Gói đường nặng 4 kg.

Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?

Lan nặng 30 kg.

Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

Tháng 10 có 31 ngày. Có 5 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 3, 10, 17, 24, 31.

Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?

Tháng 11 có 30 ngày, 4 chủ nhật, có 4 ngày thứ năm.

 

ppt 19 trang huyvupham22 08/10/2021 830
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Khối 2 - Ôn tập về đo lường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHµO MõNG Quý THÇY, C¤ GI¸O vÒ dù giê nh©n dÞp 22 -12 Điền số thích hợp vào chỗ chấm:Tháng có 30 ngày là tháng và tháng Tháng 12 có ngày.Kiểm tra bài cũBC41131Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán  Muốn biết một con gà, một quả dưa nặng bao nhiêu ta dùng vật gì để đo? Đơn vị để đo khối lượng của vật mà bạn đã học là đơn vị nào ? Viết tắt là gì?Muốn biết một con gà, một quả dưa nặng bao nhiêu ta dùng cái cân để đo.Đơn vị để đo khối lượng của vật là ki-lô-gam. Ki-lô-gam viết tắt là : Kg.Ôn tập về đo lườngViết các số đo sau: Mười lăm ki-lô-gam. Hai mươi bảy ki-lô-gam. BC15kg27kg 312450Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngCon vịt cân nặng ...?Con vịt nặng 3 kg.Bµi 1: Viết tiếp vào chỗ chấm VBTTrang 90.1 kg5 kgThứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngGói đường cân nặng mấy ki-lô-gam? Gói đường nặng 4 kg.1kgBµi 1: Viết tiếp vào chỗ chấm VBTTrang 90Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngLan cân nặng mấy ki-lô-gam?Lan nặng 30 kg.30 kgBµi 1: Viết tiếp vào chỗ chấm VBTTrang 90Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lường30 kg1 kg5 kgBµi 1: Viết tiếp vào chỗ chấm VBTTrang 90 10Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật12345678910111213141516171819202122232425262728293031 11Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật123456789101112131415161718192021222324252627282930Bài 2: Xem lịch rồi cho biết: 12Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật12345678910111213141516171819202122232425262728293031Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngThứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lường10Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật12345678910111213141516171819202122232425262728293031a)Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:Tháng 10 có 31 ngày. Có 5 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 3, 10, 17, 24, 31.Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngb)Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?Tháng 11 có 30 ngày, 4 chủ nhật, có 4 ngày thứ năm. Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:11Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật123456789101112131415161718192021222324252627282930Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngTháng 12 có 30 ngày. Có 4 ngày chủ nhật. Có 4 ngày thứ bẩy. Trong tháng 12 em được nghỉ 8 ngày.Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bẩy? Em được nghỉ thứ bẩy và chủ nhật, vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?12Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật123456789101112131415161718192021222324252627282930Bài 2: Xem lịch rồi cho biết:Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngBài 3:a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?	Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?	Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy?c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy?	Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy? Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườnga) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ sáu.	Ngày 10 tháng 10 là ngày chủ nhật.a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?	Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?10Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật12345678910111213141516171819202122232425262728293031Bài 3: Xem lịch rồi cho biết:Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngb) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ bảy.	Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ ba.b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?	Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy?11Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật123456789101112131415161718192021222324252627282930Bài 3: Xem lịch rồi cho biết:Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngBài 3: Xem lịch rồi cho biết:c) .Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy? . Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy?Ngày 19 tháng 12 là ngày chủ nhật.Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ năm.12Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật123456789101112131415161718192021222324252627282930Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán : Ôn tập về đo lườngBài tập 4: a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ ?b) Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ ?Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngBài tập 4a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ ?Các bạn chào cờ lúc 7 giờ.Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010Toán Ôn tập về đo lườngBài tập 4b): Các bạn tập thể dục lúc mấy giờ ?Các bạn tập thể dục lúc 9 giờ.Tieát hoïc KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em m¹nh khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t®Õn ®©y xin kÕt thóc

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_2_on_tap_ve_do_luong.ppt