Bài giảng Toán Lớp 2 - Ôn tập về giải toán - Năm học 2020-2021 (Bản hay)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Ôn tập về giải toán - Năm học 2020-2021 (Bản hay)

Bài 1: Tính

9cm +11cm + 8cm = 10dm +12dm =

21cm + 19cm +5cm = 25cm +18cm =

Bài 2: Mỗi học sinh được thưởng 5 quyển vở. Hỏi 9 học sinh được thưởng bao nhiêu quyển vở?

Bài 3:Tính độ dài đường gấp khúc ABCD có kích thước như hình vẽ.

Bài 4: Điền dấu >,<,= vào="" chỗ="" trống="" thích="">

4 x 6 4 x 3              3 x 10 5 x 10

2 x 3 . 3 x 2             4 x 9 5 x 4

Bài 5* : Tìm một số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và hiệu của hai chữ số là 4.

 

ppt 8 trang huyvupham22 08/10/2021 920
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Ôn tập về giải toán - Năm học 2020-2021 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 TOÁNÔn tậpI.MỤC TIÊU :- Củng cố về bảng nhân 2, 3, 4, 5.- Củng cố cách nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.- RKN giải toán bằng một phép tính nhân.Bài 1: Tính9cm +11cm + 8cm = 10dm +12dm =21cm + 19cm +5cm = 25cm +18cm =Bài 2: Mỗi học sinh được thưởng 5 quyển vở. Hỏi 9 học sinh được thưởng bao nhiêu quyển vở? Bài 3:Tính độ dài đường gấp khúc ABCD có kích thước như hình vẽ. ABC D2cm5cm6cmBài 4: Điền dấu >, , 4 x 3 3 x 10 5 x 4 Bài 5*: Tìm một số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và hiệu của hai chữ số là 4. Bài giảiTích của hai chữ số là 12: 6 x 2 = 12Hiệu của hai chữ số là 4: 6 – 2 = 4Vậy một số có hai chữ số là: 62 3. Củng cố- HDTH- Đọc lại các bảng nhân đã học.- Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc.- Nhận xét tiết học. Về nhà ôn tập các bài tập cùng dạng. Chuẩn bị bài: Phép chia. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_on_tap_ve_giai_toan_nam_hoc_2020_2021_b.ppt