Giáo án Toán Lớp 2 (Sách Cánh điều) - Tuần 13 (Mới nhất)

Giáo án Toán Lớp 2 (Sách Cánh điều) - Tuần 13 (Mới nhất)

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Thực hành trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm trừ (có nhớ) dạng 100 trừ cho một số.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: Thông qua việc đặt tín và tính HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề, Nl giao tiếp

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhớm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: SHS, bảng phụ ghi bài 4

HS: SHS, bảng con, Vở

 

doc 15 trang Hà Duy Kiên 27/05/2022 1740
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 2 (Sách Cánh điều) - Tuần 13 (Mới nhất)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học 
Giáo viên: 
 Ngày dạy :..../...../ 20....
 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 
Tuần 13 Tiết 61
BÀI 36: LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hành trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm trừ (có nhớ) dạng 100 trừ cho một số.
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực: Thông qua việc đặt tín và tính HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề, Nl giao tiếp
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhớm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: SHS, bảng phụ ghi bài 4
HS: SHS, bảng con, Vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
TG
ND các hoạt động DH
HĐ của GV
HĐ của HS
5'
7'
15'
3'
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi
B. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Biết cách đặt tính và tính dạng 100 trừ đi một số 
Bài 4:Mục tiêu: HS biết đặt tính 
 a/ Đặt tínhrồi tính (theo mẫu)
 100
 - 5
 95
Vậy 100 - 5 = 95
C. HĐ vận dụng
Mục tiêu: Giúp hs tính nhẩm dạng 100 trừ đi một số
b/ Tính nhẩm
100 - 1 100 - 6
100 - 3 100 - 2
Bài 5: Mục tiêu HS nhận ra lỗi sai khi đặt tính và tính có nhớ
 Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng
Bài 6: Mục tiêu: Biết giải toán về ít hơn
B sáng : 100 chai sữa
B chiều ít hơn: 9 chai
Buổi chiêu : ... chai?
E.Củng cố- dặn dò
Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài
* Ôn tập và khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”:Ôn lại cách tính nhẩm bài 
- GV cho HS quan sát bảng phụ và trưởng ban học tập mời nối tiếp các bạn lên trả lời
- Bạn nào nhẩm nhanh, đúng bạn đó chiến thắng
- GV nhận xét - tuyên dương
- Gv kết hợp giới thiệu bài
! Nêu yêu cầu bài 4/73
? Bài 4a yêu cầu em làm gì
- Đọc mẫu
! Quan sát mẫu? Em có nhận xét gì về mẫu
? Mẫu làm như thế nào
? Khi đặt tính em cần chú ý gì
? Em tính từ đâu
! Nhẩm theo mẫu
Tương tự HS làm bảng con, bảng lớp theo tổ
Bảng lớp 100 - 7
Tổ 1: 100 - 4 Tổ 2 : 100 - 8 
 Tổ 3: 100 - 9
- Nhận xét - tuyên dương 
! Nêu yêu cầu ý b
? Ý b yêu cầu gì
? Tính nhẩm là tính như thế nào
! Làm bài
- Nhận xét
! Kiểm tra chéo nhóm 2
? Bài 4 củng cố kiến thức gì
BÀi 5 yêu cầu gì
! Suy nghĩ thảo luận nhóm
! Đại diện nhóm trả lời
- Nhận xét 
- GV nhận xét - bổ sung
? Qua bài khi đặt tính em cần chú ý điều gì
? Em tính từ đâu
! Đọc bài 6
? Bài toán cho em biết điều gì
? BÀi toán yêu cầu em làm gì
? Bài thuộc dạng toán nào
! Làm bài
- Nhận xét- bổ sung
-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì? 
-GV yêu cầu HS nêu cách tính bài
! Đặt tính và tính 100 - 8
- GV chốt lại cách tính số tròn trăm trừ đi một số
HS chơi
HS quan sát bảng phụ và SGK
Bài 3b/ 72
- HS nghe - ghivở
2HS nêu
2 HS 
LỚp Qs và 1 HS đọc mẫu
HStrả lời
Các hàng pải thẳng cột 
- Nhẩm từ phải sang trái
Cá nhân
BC - BL
Nhận xét 
2 HS 
2HS
1 HS 
Lớp làm bài
HS trả lời
Vở - Bảng lớp
N2 kiểm tra
HS trả lời
2 HS nêu
N4
3 nhóm trình bày
nhận xét - bổ sung
2 HS
2 HS 
2HS
2 HS
2 HS
1 HS
Vở - bảng nhóm
 HS trả lời
HS lắng nghe
! HS lên bảng làm và nêu lại cách làm
Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
 .
Trường Tiểu học 
Giáo viên: 
 Ngày dạy :..../...../ 20....
 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 
Tuần 13 Tiết 62
	BÀI 37: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tính cộng, trừ đã học vào giải quyết một số tính huống gần với thực té
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực: Thông qua việc thực hiện phép tính gồm cả đặt tính, trình bày, lí giải cách thực hiện bài tập của mình. HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
- Thông qua việc nghiên cứu bài toán có lời văn liên quan đến tình huống thực tiễn HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết, nêu và thực hiện được phép trừ, trả lời cho câu hỏi của tình huống, H S có cơ hội phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hóa toán học.
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: SHS, bảng phụ, thẻ số làm bài 2, bài 3b
HS: SHS, bảng con, Vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
TG
ND các hoạt động DH
HĐ của GV
HĐ của HS
5'
25'
3'
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi
 100 100
- 7 - 5
 30 95
B. Hoạt động thực hành
Mục tiêu: Biết cách đặt tính và tính dạng cộng trừ (có nhớ) 
Bài 1:
Biết đặt tính rồi tính
Đặt tính rồi tính
 58 + 17 85 - 68
BÀi 2: Biết ghép được phép tính đúng
Xếp các thẻ vào ô thích hợp để tạo thành các phép tính đúng
C. Hoạt động vận dụng
BÀi 3: Biết thực hiện PT có 2 dấu pT
a/ Tính
20 + 30 + 50
100 - 30 - 40
b/ Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính
D.Củng cố- dặn dò
Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài
* Ôn tập và khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”: Ý nào đúng, ý nào sai? Vì sao
- GV cho HS lên bảng và làm bài - giải thích 
- GV nhận xét - tuyên dương
- Gv kết hợp giới thiệu bài
! Nêu yêu cầu bài 1/74
? Bài 1 yêu cầu em làm gì
? Khi đặt tính em cần chú ý gì
? Em tính từ đâu
HS làm bảng con, bảng lớp 
- Nhận xét - tuyên dương 
? Bài 1 củng cố kiến thức gì
? Khi trình bày em cần lưu ý gì
! Đọc yêu cầu bài 2
? BÀi 2 yêu cầu em làm gì
! quan sát sách
! Thảo luận nhóm
! Đại diện nhóm chơi trò chơi: "Ai nhanh hơn"
- GV yêu cầu 2 tổ, mối tổ 2 em lên chơi
- Nhận xét - tuyên dương nhóm nhanh, đúng
! Đọc lại kết quả đúng đã ghép
! Đọc ý a bài 3
? Bài 3 yêu cầu em làm gì
? Em có nhận xét gì về mỗi dãy tính của bài
? Em cần thực hiện như thế nào
! Làm bài
- Kiểm tra chéo N2
- Nhận xét - tuyên dương
! Đọc yêu cầu ý b
? Ý b yêu cầu gì
! Thảo luận nhóm tìm kết quả đúng
! Đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét - chốt
! Thực hiện tính; 
35 + 6 +20
! Nêu cách tính
-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì? 
-GV yêu cầu HS nêu cách tính bài có 2 dấu phép tính
- GV chốt lại cách tính 
- Dặn dò
HS chơi
2 hs lên bảng
nghe
- HS nghe - ghivở
2HS nêu
2 HS 
các hàng phải thẳng cột với nhau
- Tính từ phải sang trái
- Làm bài
HStrả lời
HS trả lời
Cá nhân
 HS trả lời
lớp quan sát
N2
2 nhóm 
mỗi nhóm 2 bạn
HS lắng nghe
3-4 hs
2 HS 
2 HS
1 HS M4
2 HS
Lớp Bảng con - bảng lớp
2 HS
N4
4 nhóm trình bày
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
nghe
Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
 .
Trường Tiểu học 
Giáo viên: 
 Ngày dạy :..../...../ 20....
 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 
Tuần 13 Tiết 63
BÀI 37 : LUYỆN TẬP CHUNG (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng tính cộng, trừ đã học vào giải quyết một số tính huống gần với thực té
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực: Thông qua việc thực hiện phép tính gồm cả đặt tính, trình bày, lí giải cách thực hiện bài tập của mình. HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
- Thông qua việc nghiên cứu bài toán có lời văn liên quan đến tình huống thực tiễn HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết, nêu và thực hiện được phép trừ, trả lời cho câu hỏi của tình huống, H S có cơ hội phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hóa toán học.
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: SHS, bảng phụ làm bài 2, thẻ phép tính bài 5
HS: SHS, bảng con, Vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
TG
ND các hoạt động DH
HĐ của GV
HĐ của HS
5'
25'
3'
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi
B. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu: Biết cách giải toán có lời văn về nhiều hơn, tham gia trò chơi tích cực, tự tin) 
Bài 4:Biết giải toán dạng nhiều hơn
Sơn: 26 quả bóng
Hương nhiều hơn: 14 quả
Hương: ... quả?
Bài 5: HS tham gia chơi tích cực tìm ra kết quả
Tìm phép cộng có kết quả bằng 100
C.Củng cố- dặn dò
Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài
* Ôn tập và khởi động
! Đặt tính rồi tính
59 + 9 62 - 6
- GV cho HS lên bảng và làm bài - giải thích 
- GV nhận xét - tuyên dương
- Gv kết hợp giới thiệu bài
! Nêu bài 4/75
! Bài toán cho biết gì
? Bài toán hỏi gì
? Bài toán tuộc dạng toán gì
! Suy nghĩ làm bài
- Nhận xét - tuyên dương 
! Đọc yêu cầu bài 5
? BÀi 5 yêu cầu em làm gì
! quan sát sách giáo khoa
! Thảo luận nhóm
! Đại diện nhóm chơi trò chơi: "Ai nhanh hơn"
- GV yêu cầu 2 tổ, mối tổ 3 em lên chơi
- Nhận xét - tuyên dương nhóm nhanh, đúng
! Đọc lại kết quả đúng đã ghép
- Giải thích kết quả chơi của nhóm mình
-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì? 
! Tính 100 - 50 - 7
-GV yêu cầu HS nêu cách tính bài có 2 dấu phép tính
- GV chốt lại cách tính 
- Dặn dò
HS Làm bảng con -bảng lớp
2 hs lên bảng
nghe
- HS nghe - ghivở
2 HS đọc bài
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
Làm bài vở - bảng lớp
2HS nêu
2 HS 
N4
2 nhóm 
mỗi nhóm 3 bạn
HS lắng nghe
3-4 hs
2 HS 
2 HS
1 HS M4
1 HS làm bảng nêu cách làm
nghe
Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
Trường Tiểu học 
Giáo viên: 
 Ngày dạy :..../...../ 20....
 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 
Tuần 13 Tiết 64
BÀI 38 : KI-LÔ-GAM
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS đạt được các yêu cầu sau:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết được biểu tượng về đại lượng khối lượng. Biết ki-lô-gam là đơn vị đo khối lượng.
- Biết cái cân đĩa và một số loại cân khác là dụng cụ để đo đại lượng, khối lượng. Biết đọc số đo trên các cân theo đơn vị ki-lô-gam.
- Thực hàn cân một số đồ vật trong tực tế và tính toán theo đơn vị ki-lô-gam
- Phát triển các năng lực toán học.
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực: Thông qua việc quan sát, xác định các số đo cân nặng của các đồ vật, nói lên kết quả của các đồ vật. HS phát triển về NL tư duy và lập luận toán ọc, NL giao tiếp toán học
- Thông qua việc thực hành cân nặng biết nghiên cứu bài toán có văn liên quan đến tực tiễn, biết giải quyết vấn đề, nêu được phép tính, trả lời câu hỏi của tình huống, HS phát triển về NL ngôn ngữ, phương tiện toán học, NL giải quyết vấn đề, NL mô hình hóa toán học.
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: 2 cái cân với các quả cân theo đơn vị kg, 1 cân đĩa (cân đồng hồ)
HS: SHS, bảng con, Vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
TG
ND các hoạt động DH
HĐ của GV
HĐ của HS
5'
12'
10'
3'
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi
B. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận biết được vật nặng hơn, nhẹ hơn. Biết dùng cân để cân 1 vật
 a/ Giới thiệu ki-lô-gam
b/ giới thiệu cái cân 2 đĩa
C.Hoạt động vận dụng
Mục tiêu:Biết vận dụng phân biệt vật nặng hơn, nhẹ hơn, làm tính có kèm theo đơn vị kg
 Bài 1/76 Số?
 HS biết được trọng lượng của đồ vật 
Bài 2:Biết tính có kèm theo đơn vị kg
 Tính (Theo mẫu)
36kg - 9kg = 27kg
D.Củng cố- dặn dò
Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài
* Ôn tập và khởi động
- GV cầm trên tay 1 quyển sách và 1 quyển vở và hỏi vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn
- GV đưa cân 2 đĩa và giới thiệu bài
- GV nhận xét - tuyên dương
- Gv kết hợp giới thiệu bài
- Tay ph¶i cÇm 1quyÓn s¸ch to¸n, tay tr¸i cÇm 1 quyÓn vë.
? QuyÓn nµo nÆng h¬n quyÓn nµo nhÑ h¬n?
- NhÊc qu¶ c©n 1kg vµ 1 quyÓn vë
? VËt nµo nÆng h¬n? vËt nµo nhÑ h¬n?
Tương tự Quan sát quả đu đủ và quả na đặt trên 1 cái cân
? Quả đu đủ nặng hơn hay quả na nặng hơn
-KL: Trong thùc tÕ cã vËt nÆng h¬n hoÆc nhÑ h¬n vËt kh¸c. Muèn biÕt vËt nµo nÆng nhÑ thÕ nµo ta ph¶i c©n vËt ®ã.
- Giới thiệu quả cân 1kg
- Để biết được vật đó cân nặng bao nhiêu , người ta dùng đơn vị ki-lô-gam
- GV đưa cho HS quan sát quả cân 1kg
! GV cho HS đọc
kg viết là Ki-lô-gam
! Viết bảng 1kg
! quan sát Cân đường và 1 quả cân 1kg em thấy thế nào
- Quan sát hình SGK và đồ dùng
? Đĩa cân 1 cô có vật gì
? Đĩa cân 2 cô có vật gì
- Đây là cân 2 đĩa
! Em hãy quan sát kim của cân chỉ ở vạch nào
? Cân ở trạng thái nào
- Vậy ta nói cân nặng của gói đường bằng cân nặng của quả cân và bằng 1kg
- GV có thể cho HS quan sát cân 1 vật khác để phân biệt vật nhẹ hơn, nặng hơn
- Gv hướng dẫn viết đầy đủ ki-lô-gam và viết tắt kg
! Nêu yêu cầu bài 1
? Bài 1 yêu cầu gì
! Quan sát hình SGK
? Con cá cân nặng bao nhiêu kg
? Vì sao em biết
- Nhận xét- đánh giá
- Đây là cân 2 đĩa 
! Quan sát hình 2
? quả dưa cân nặng bao nhiêu kg
? Vì sao em biết
- Nhận xét - đánh giá
? Em có nhận xét gì về 2 loại cân của bài 1
- Nhận xét - chốt
! Nêu yêu cầu bài
? Bài yêu cầu em làm gì
! Quan sát - nhận xét mẫu
? Mẫu làm như thế nào
! Tương tự Làm bài
- Nhận xét - giải thích cách làm
? Bài 2 củng cố kiến thức gì
-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì? 
GV cho cân 1 đồ vật HS nêu trọng lượng của đồ vật đó
- Dặn dò
HS trả lời
- HS quan sát
nghe
- HS nghe - ghivở
HS quan sát
HS trả lời
Quan sát
HS trả lời
lắng nghe
HS trả lời
nghe
HS quan sát - nghe
HS quan sát 
HS đọc nối tiếp
 viết bảng - đọc
HS trả lời
quan sát - nhận xét
gói đường
1 quả cân 1kg
- cỉ vạch giữa
- trạng thái cân bằng
HS nghe - quan sát
2 HS nêu
2 HS trả lời
Lớp QS
2kg
vì kim chỉ vào giữa, đĩa cân có 2 quả cân 1kg
Lớp QS
3kg
kim đồng hồ chỉ vào số 3
2 HS nêu
2 HS 
Lớp QS
- tính có kèm đơn vị
HS làm bảng con - bảng lớp
2 HS nêu
HS quan sát - trả lời
Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
Trường Tiểu học 
Giáo viên: 
 Ngày dạy :..../...../ 20....
 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN 
Tuần 13 Tiết 65
BÀI 38 : KI-LÔ-GAM (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS đạt được các yêu cầu sau:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết được biểu tượng về đại lượng khối lượng. Biết ki-lô-gam là đơn vị đo khối lượng.
- Biết cái cân đĩa và một số loại cân khác là dụng cụ để đo đại lượng, khối lượng. Biết đọc số đo trên các cân theo đơn vị ki-lô-gam.
- Thực hàn cân một số đồ vật trong tực tế và tính toán theo đơn vị ki-lô-gam
- Phát triển các năng lực toán học.
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực: Thông qua việc quan sát, xác định các số đo cân nặng của các đồ vật, nói lên kết quả của các đồ vật. HS phát triển về NL tư duy và lập luận toán ọc, NL giao tiếp toán học
- Thông qua việc thực hành cân nặng biết nghiên cứu bài toán có văn liên quan đến tực tiễn, biết giải quyết vấn đề, nêu được phép tính, trả lời câu hỏi của tình huống, HS phát triển về NL ngôn ngữ, phương tiện toán học, NL giải quyết vấn đề, NL mô hình hóa toán học.
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: 2 cái cân với các quả cân theo đơn vị kg, 1 cân đĩa (cân đồng hồ)
HS: 1 số đô vật ,SHS, bảng con, Vở 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
TG
ND các hoạt động DH
HĐ của GV
HĐ của HS
5'
17'
5’
3'
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi
B.Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu:Biết vận dụng giải toán có kèm theo đơn vị kg. Thực hành cân 1 số đồ vật
 Bài 3/77 
 Thảo : 29kg
Huy nặng hơn: 3kg
Huy : ... kg?
Bài 4: Thực hành cân đồ vật
Hoạt động vận dụng
Nhận biết được các loại cân
Bài 5 : Biết được các loại cân 
Kể tên một số loại cân trong cuộc sống
D.Củng cố- dặn dò
Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài
* Ôn tập và khởi động
- Trò chơi Ai nhanh, ai đúng
- Gv đưa 2 phép tính cho 2HS lên làm
- Nhận xét - ai nhanh, ai đúng
- GV nhận xét - tuyên dương
- Gv kết hợp giới thiệu bài
! Nêu yêu cầu bài 3
? Bài toán cho em biết điều gì
? Bài toán hỏi gì
? Bài toán thuộc dạng toán nào
! Làm bài
- Nhận xét - đánh giá
Bài 4 yêu cầu gì
! Thảo luận nhóm
- Các nhóm để đồ vật đã chuẩn bị lên bàn N4
! Thực hành ước lượng rồi cân đồ vật nhóm mình có
! Đại diện các nhóm lên cân trước lớp
- Nhận xét - đánh giá
? Qua bài 4 em học được gì
! Nêu yêu cầu bài 5
! Quan sát hình SGK
! Thảo luận nhóm
! Đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét - đánh giá
-Liên hệ thực tế 
? Em được bao nhiêu cân
? Khi cân em hay sử dụng loại cân nào
? Hôm nay em học bài gì
? Em cảm nhận gì từ tiết học hôm nay
- Dặn dò
2 HS lên bảng
- HS quan sát
nghe
- HS nghe - ghivở
HS quan sát
HS trả lời
Quan sát
HS trả lời
lắng nghe
HS trả lời
HS nêu
Nhóm 4
Hs thực hành N4
4-5 nhóm
nghe
HS trả lời
HS trả lời
lớp Qs
N4
3-4 nhóm
nhiều HS trả lời
2 HS 
2 HS
nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_2_sach_canh_dieu_tuan_13_moi_nhat.doc