Bài giảng Chính tả lớp 2 - Nghe viết: Cái trống trường em

Bài giảng Chính tả lớp 2 - Nghe viết: Cái trống trường em

1. Nghe viết : Cái trống trường em .

Cái trống trường em

 Mùa hè cũng nghỉ

 Suốt ba tháng liền

 Trống nằm ngẫm nghĩ .

 Buồn không hả trống

 Trong những ngày hè

 Bọn mình đi vắng

 Chỉ còn tiếng ve ?

 

ppt 16 trang thuychi 03/05/2021 5530
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả lớp 2 - Nghe viết: Cái trống trường em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả :Kính chào các thầy cô về dự tiết họcNghe viết : Cái trống trường em .Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả : Kiểm tra bài cũ :đêm khuya chia quà tia nắngThứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em . Cái trống trường em Mùa hè cũng nghỉ Suốt ba tháng liền Trống nằm ngẫm nghĩ . Buồn không hả trống Trong những ngày hè Bọn mình đi vắng Chỉ còn tiếng ve ? Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1 . Nghe viết : Cái trống trường em . Cái trống trường em Mùa hè cũng nghỉ Suốt ba tháng liền Trống nằm ngẫm nghĩ . suốtuôtngẫm nghĩngngh~~Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả : 1. Nghe viết : Cái trống trường em .Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1 . Nghe viết : Cái trống trường em . Buồn không hả trống Trong những ngày hè Bọn mình đi vắng Chỉ còn tiếng ve ?Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả : 1 . Nghe viết : Cái trống trường em .buồnuônvắngvThứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em . suôt ngâm nghi buôn vắng~~``Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em .bsuốtngẫm nghĩbuồnvắngThứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả : Nghe viết : Cái trống trường em . Cái trống trường em Mùa hè cũng nghỉ Suốt ba tháng liền Trống nằm ngẫm nghĩ . Buồn không hả trống Trong những ngày hè Bọn mình đi vắng Chỉ còn tiếng ve ? Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em .vThứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả : Nghe viết : Cái trống trường em . Cái trống trường em Mùa hè cũng nghỉ Suốt ba tháng liền Trống nằm ngẫm nghĩ . Buồn không hả trống Trong những ngày hè Bọn mình đi vắng Chỉ còn tiếng ve ? 2 . Điền vào chỗ trống : b/ en hay eng ? Đêm hội , ngoài đường người và xe ch . . . chúc . Chuông xe xích lô l . . . k . . . , còi ô tô inh ỏi . Vì sợ lỡ h . . . với bạn, Hùng cố l . . . qua dòng người đang đổ về sân vận động . Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 . Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em .enengengenen.Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em . Thi tìm nhanh: Những tiếng có vần en và những tiếng có vần eng. Trò chơi- Tiếng có vần en : len, kén , khen , hen , hẹn , thẹn , chén ,( dế) mèn , nhen ( lửa ) , . . . - Tiếng có vần eng : xẻng , kẻng , ( đồng ) xèng , leng keng , ( xà ) beng , phèng phèng , . . .Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 Chính tả :1. Nghe viết : Cái trống trường em .KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ! Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_2_nghe_viet_cai_trong_truong_em.ppt