Bài giảng Đạo đức 2 (Cánh diều) - Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ - Bài 5: Khi em bị bắt nạt

Bài giảng Đạo đức 2 (Cánh diều) - Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ - Bài 5: Khi em bị bắt nạt

Khi bị bắt nạt em không nên

Im lặng vì sẽ khiến bản thân sợ hãi, trở nên nhút nhát

Khi bị bắt nạt em nên

Hét to cho mọi người cùng biết để giúp đỡ

Tìm cách giải quyết, hoặc chia sẻ với người đáng tin để được hỗ trợ

pptx 21 trang Đoàn Khánh Hy 15/12/2023 1360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức 2 (Cánh diều) - Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ - Bài 5: Khi em bị bắt nạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với 
Môn Đạo Đức 2 
Bài 5. Khi em bị 
bắt nạt 
TIẾT 2 
Luyện tập 
Cách chơi: 
Bạn nào đồng tình thì đứng ở dãy bên phải lớp, nếu không đồng tình thì chạy sang dãy bên trái 
Sau đó đưa ra lí do chọn của mình 
Trò chơi 
“Sang sông" 
Không đồng tình 
Đồng tình 
Đồng tình 
Đồng tình 
Đồng tình 
Khi bị bắt nạt em không nên 
Im lặng vì sẽ khiến bản thân sợ hãi, trở nên nhút nhát 
Khi bị bắt nạt em nên 
H ét to cho mọi người cùng biết để giúp đỡ 
T ìm cách giải quyết, hoặc chia sẻ với người đáng tin để được hỗ trợ 
2. Xử lí tình huống 
Em làm gì nếu là bạn trong mỗi tình huống dưới đây? 
Tình huống 1 : Bị giật mũ 
Tình huống 2 : Bị bắt nộp đồ chơi 
Tình huống 3 : Bị các bạn không cho chơi cùng 
Thảo luận nhóm 4 
Tình huống 1 : Bị giật mũ 
Nên hét to và gọi mọi người xung quanh giúp lấy lại mũ 
Tình huống 2 : Bị bắt nộp đồ chơi 
Nên hét to lên để mọi người giúp. Nếu không ai nghe thấy thì đưa cho bạn đó trước rồi đi tìm sự giúp đỡ từ thầy, cô giáo 
Tình huống 3 : Bị các bạn không cho chơi cùng 
Nên tìm hiểu lí do sao bạn không cho mình chơi cùng. Hoặc tâm sự với thầy, cô giáo để tìm cách giải quyết 
Kể lại một tình huống bị bắt nạt mà em biết. Khi đó, người bị bắt nạt đã tìm kiếm sự hỗ trợ như thế nào? 
 Liên hệ 
Vận dụng 
Lập bảng hướng tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bắt nạt 
Thảo luận nhóm 4 
Tổng kết bài học 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_2_canh_dieu_chu_de_tim_kiem_su_ho_tro_bai.pptx