Bài giảng Đạo đức 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Chia sẻ yêu thương (Tiết 2) - Trần Thị Huê

Bài giảng Đạo đức 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Chia sẻ yêu thương (Tiết 2) - Trần Thị Huê

1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao?

 Tranh 1: Các bạn nhỏ nuôi heo đất để giúp bạn vượt khó. Đây là việc làm rất có ý nghĩa để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn có tiền mua quần áo, sách vở, đồ dùng cần thiết,.

 Tranh 2: Các bạn đang quyên góp áo ấm tặng bạn. Đây cũng là một việc làm rất tốt vì giúp nhiều bạn nhỏ ở những vùng khó khăn về mùa đông có thêm quần áo ấm để mặc.

 Tranh 4: Một bạn nhỏ đang chế giễu bạn bị khiếm thị.

 Đây là hành vi xấu vì có thể làm cho bạn mình bị tổn thương.

 

pptx 15 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 891
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Chia sẻ yêu thương (Tiết 2) - Trần Thị Huê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ HUÊ 
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 2 B 
2. Tham gia các hoạt động gây quỹ của trường, lớp (quyên góp, làm kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất,...) để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
2. Tham gia các hoạt động gây quỹ của trường, lớp (quyên góp, làm kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất,...) để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
	 Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022 
Đạo đức 
	 Chia sẻ yêu thương (tiết 2) 
1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao? 
1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao? 
	 Tranh 1: Các bạn nhỏ nuôi heo đất để giúp bạn vượt khó. Đây là việc làm rất có ý nghĩa để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn có tiền mua quần áo, sách vở, đồ dùng cần thiết,... 
1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao? 
	 Tranh 2: Các bạn đang quyên góp áo ấm tặng bạn. Đây cũng là một việc làm rất tốt vì giúp nhi ề u bạn nhỏ ở những vùng khó khăn về mùa đông có thêm quần áo ấm để mặc. 
1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao? 
	 Tranh 2: Các bạn đang quyên góp áo ấm tặng bạn. Đây cũng là một việc làm rất tốt vì giúp nhi ề u bạn nhỏ ở những vùng khó khăn về mùa đông có thêm quần áo ấm để mặc. 
1. Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào của các bạn trong tranh? Vì sao? 
	 Tranh 4: Một bạn nhỏ đang chế giễu bạn bị khiếm thị. 
 Đây là hành vi xấu vì có thể làm cho bạn mình bị tổn thương. 
2. Tham gia các hoạt động gây quỹ của trường, lớp (quyên góp, làm kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất,...) để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
2. Tham gia các hoạt động gây quỹ của trường, lớp (quyên góp, làm kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất,...) để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_2_chan_troi_sang_tao_bai_chia_se_yeu_thuon.pptx