Bài giảng Tập làm văn 2 - Khen ngợi - Kể ngắn về con vật - Lập thời gian biểu

Bài giảng Tập làm văn 2 - Khen ngợi - Kể ngắn về con vật - Lập thời gian biểu

Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen.

 Chú Cường rất khỏe.

Lớp mình hôm nay rất sạch.

Bạn Nam học rất giỏi.

Đàn gà mới đẹp làm sao !

Đàn gà đẹp quá !

 

ppt 23 trang thuychi 10/05/2021 5310
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập làm văn 2 - Khen ngợi - Kể ngắn về con vật - Lập thời gian biểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:Hãy đọc bài viết của em nói về anh, chị, em ruột (hoặc anh chị em họ) của mình.Tập làm văn Thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020Tập làm văn Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểuThứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 20201.Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen.a. Chú Cường rất khỏe.b. Lớp mình hôm nay rất sạch.c. Bạn Nam học rất giỏi.Đàn gà mới đẹp làm sao !M: Đàn gà rất đẹp.Đàn gà đẹp quá !Đàn gà thật là đẹp !Thảo luận nhóm đôiChú Cường thật là khỏe!a.Chú Cường rất khỏe.Chú Cường khỏe quá!Chú Cường mới khỏe làm sao!Lớp mình hôm nay thật là sạch!b. Lớp mình hôm nay rất sạch.Lớp mình hôm nay sạch quá!Lớp mình hôm nay mới sạch làm sao!Bạn Nam học thật là giỏi!c. Bạn Nam học rất giỏi.Bạn Nam học giỏi quá!Bạn Nam học mới giỏi làm sao!Quan sát tranh một số con vật nuôi ở gia đình123456Gîi ý:- Tªn con vËt em ®Þnh kÓ lµ g× ? Nhµ em nu«i nã tõ bao giê?- H×nh d¸ng bªn ngoµi cña con vËt ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ? - Con vËt ®ã cã cö chØ, ho¹t ®éng ®¸ng yªu ra sao ? - Nã cã Ých víi gia ®×nh em nh­ thÕ nµo ?- Em cã quý mÕn nã kh«ng ?-Em ®· lµm g× ®Ó ch¨m sãc nã ? Bài 2: Kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết.	Con chó nhà em nuôi tên là Cún Bông. Con Cún Bông nuôi đã được hơn 5 tháng. Nó là một chú chó cảnh rất ngoan và dễ thương. Em thích con Cún Bông lắm, hàng ngày em cho nó ăn và mỗi tuần tắm rửa cho nó một lần.Tập làm vănKhen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểuThứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 Nhà em nuôi một con mèo rất ngoan và xinh.Nó có bộ lông màu trắng như bông. Mắt nó tròn xoe như hòn bi ve. Nó bắt chuột rất giỏi. Khi em ngủ, nó thường nằm sát bên em.Hàng ngày em còn cho mèo ăn cơm và tắm cho nó. Em rất yêu chú mèo.Tập làm vănKhen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểuThứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020Bài 3: Lập thời gian biểu buổi tối của em.Thời gian biểu buổi tối của .18 giờ 30 – 19 giờ 30Chơi19 giờ 30 – 20 giờ 30Học bài20 giờ 30 – 21 giờVệ sinh cá nhân21 giờĐi ngủTốiTập làm vănKhen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu3. Em hãy lập thời gian biểu buổi tối của em.Thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2020Củng cố:Dặn dò: Về nhà em quan sát và kể thêm về các vật nuôi trong nhà. Tập lập thời gian biểu trong một ngày của em.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_2_khen_ngoi_ke_ngan_ve_con_vat_lap_tho.ppt