Bài giảng Toán Lớp 2 - Luyện tập - Năm học 2020-2021 (Bản hay)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Luyện tập - Năm học 2020-2021 (Bản hay)

Bài 1:

 b) Một đường gấp khúc gồm ba

đoạn thẳng có độ dài lần lượt

là 10dm, 14dm và 9dm. Tính

độ dài đường gấp khúc đó.

Bài giải :

Độ dài đường gấp khúc là :

10 + 14 + 9 = 33 (dm)

 Đáp số : 33 dm

Bài 2: Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Bài giải :

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề-xi-mét là :

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

 Đáp số : 14 dm

 

ppt 8 trang huyvupham22 2250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Luyện tập - Năm học 2020-2021 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các con đến với tiết học!Khởi độngThứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021ToánĐường gấp khúc sau gồm có ... đoạn thẳng Câu hỏi 1: Hãy chọn đáp án đúng:C. 6 đoạn thẳng A. 3 đoạn thẳng B. 5 đoạn thẳng D. 4 đoạn thẳng 012345678910Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021Toán012345678910ABCDE.....Câu hỏi 2: Hãy đọc tên đường gấp khúc sau: Đường gấp khúc ABCDE hoặc EDCBAThứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021Toán012345678910C. 16 dmA. 15D. 16 cmB. 15 cmTính độ dài đường gấp khúc sau: ABCD....4cm7cm5cmCâu hỏi 3: Hãy chọn đáp án đúng:Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021ToánBài 1: b) Một đường gấp khúc gồm bađoạn thẳng có độ dài lần lượtlà 10dm, 14dm và 9dm. Tínhđộ dài đường gấp khúc đó.10dm9dm14dmBài giải : Độ dài đường gấp khúc là :10 + 14 + 9 = 33 (dm) Đáp số : 33 dmThứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021ToánLUYỆN TẬPBài 2: Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?5dm7dm2dmABCDBài giải : Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề-xi-mét là :5 + 2 + 7 = 14 (dm) Đáp số : 14 dmThứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021ToánLUYỆN TẬPChào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_luyen_tap_nam_hoc_2020_2021_ban_hay.ppt