Kiểm tra cuối học kỳ I - Môn: Tiếng Việt 2

Kiểm tra cuối học kỳ I - Môn: Tiếng Việt 2

Món quà quý nhất

 Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ, họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì.

 Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả:

- Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì?

- Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hàng ngày.

 Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên : ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu, khen:

 - Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.

 Theo báo Thiếu Niên Tiền Phong

 

doc 3 trang thuychi 139332
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối học kỳ I - Môn: Tiếng Việt 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Tân Hiệp 
Họ và tên: 
Lớp 2A2
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tiếng việt 2
Thời gian làm bài: 25 phút
Chữ ký giám thị
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm:
Nhận xét
Chữ ký giám khảo
I. Đọc thầm bài văn dưới đây: 
Món quà quý nhất
 Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ, họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì. 
 Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả:
Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì?
Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hàng ngày.
 Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên : ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu, khen:
 - Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.
 	 Theo báo Thiếu Niên Tiền Phong
II. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất theo mỗi câu hỏi dưới đây:
( từ câu 1 đến câu 4):
Câu 1. Ai biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu?
Người anh cả và người em út.
Người anh cả và người anh thứ hai.
 C. Người anh thứ hai và người em út.
 Câu 2. Trong tay nải của người con cả có gì?
 A. Ở trong tay nải có nhiều châu báu. 
 B. Ở trong tay nải toàn là sách. 
 C. Ở trong tay nải đựng bánh. 
Câu 3. Người cha quý nhất món quà của ai?
Quà của người con cả.
Quà của người con thứ hai.
Quà của người con út.
Câu 4. Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa?
A. khen – thưởng
B. khen - chê
C. khen - cho
III. Trả lời câu hỏi:
Câu 5 . Câu “Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất. ” thuộc kiểu câu nào đã học?
 ..
Câu 6: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hết
ĐÁP ÁN 
Câu 1(0.5đ)
Câu 2(0.5đ)
Câu 3(0.5đ)
Câu 4(0.5đ)
C
B
A
B
 Câu 5. (1 điểm) 
	Ai là gì?
 Câu 6. (1 điểm) 
	Cần học nhiều điều hay lẽ phải trong sách để phục vụ cuộc sống.
Ra đề đúng ma trận

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_cuoi_hoc_ky_i_mon_tieng_viet_2.doc