Bài giảng Âm nhạc Lớp 2 - Bài 5: Học bài hát Cộc cách tùng cheng - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Hồng Minh Thuận

Bài giảng Âm nhạc Lớp 2 - Bài 5: Học bài hát Cộc cách tùng cheng - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Hồng Minh Thuận

1. Sênh/kêu nghe tiếng vui nhất/cách cách cách! cách cách cách.

2. Thanh/la kêu tiếng rất vang/cheng cheng cheng! cheng cheng cheng.

3. Mõ/kêu nghe sao đĩnh đạc/cộc cộc cộc! cộc cộc cộc.

4. Trống/kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng! tùng tùng tùng.

5. Nghe/sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên vang vang/cùng kêu lên vang vang.

 Nói: Cộc cách tùng cheng.

ppt 16 trang huongadn91 12/04/2021 7071
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Âm nhạc Lớp 2 - Bài 5: Học bài hát Cộc cách tùng cheng - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Hồng Minh Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ tiết học môn âm nhạcN¨m häc 2020-2021Tr­ường Tiểu học Phạm Văn ĐồngGV: Nguyễn Hồng Minh Thuận.Âm nhạcHọc hát bài: Céc c¸ch tïng chengNh¹c sÜ: Phan TrÇn B¶ngNh¹c vµ lêi: Phan TrÇn B¶ngLời bài hát:CỘC CÁCH TÙNG CHENGSênh kêu nghe tiếng vui nhất cách cách cách! cách cách cách.Thanh la kêu tiếng rất vang cheng cheng cheng! cheng cheng cheng Mõ kêu nghe sao đĩnh đạc cộc cộc cộc! cộc cộc cộc.Trống kêu rộn rã tưng bừng tùng tùng tùng! tùng tùng tùng.Nghe sênh thanh la mõ trống cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang. Nói: Cộc cách tùng cheng.Nhạc và lời: Phan Trần BảngĐọc lời ca theo tiết tấu1. Sênh/kêu nghe tiếng vui nhất/cách cách cách! cách cách cách.2. Thanh/la kêu tiếng rất vang/cheng cheng cheng! cheng cheng cheng. 3. Mõ/kêu nghe sao đĩnh đạc/cộc cộc cộc! cộc cộc cộc.4. Trống/kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng! tùng tùng tùng.5. Nghe/sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên vang vang/cùng kêu lên vang vang. Nói: Cộc cách tùng cheng.Tập hát từng câu.Câu1: Sênh/kêu nghe tiếng vui nhất/ cách cách cách/ cách cách cách Câu 2: Thanh/la kêu tiếng rất vang/cheng cheng cheng/cheng cheng cheng Câu 3: Mõ/kêu nghe sao đĩnh đạc/ cộc cộc cộc/cộc cộc cộc Câu 4: Trống/kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng/tùng tùng tùng Câu 5: Nghe/sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên vang vang/cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng. Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấulời caCâu1: Sênh kêu nghe tiếng vui nhất/ cách cách cách cách cách cách x x x x x x x x x x x xCâu 2: Thanh la kêu tiếng rất vang/cheng cheng cheng cheng cheng cheng x x x x x x x x x x x xCâu 3: Mõ kêu nghe sao đĩnh đạc/ cộc cộc cộc cộc cộc cộcCâu 4: Trống kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng tùng tùng tùng Câu 5: Nghe sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng. x x x xTrò chơi: Hát nối tiếp Nhóm 1: Sênh kêu nghe tiếng vui nhất/ cách cách cách/ cách cách cáchNhóm 2: Thanh la kêu tiếng rất vang/cheng cheng cheng/cheng cheng chengNhóm 1: Mõ kêu nghe sao đĩnh đạc/ cộc cộc cộc/cộc cộc cộcNhóm 2: Trống kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng/tùng tùng tùng Cả lớp: Nghe sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên vang vang/cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng.Bài hát, đã nhắc đến các nhạc cụ gì?Sênh Thanh laSong LoanThanh pháchHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Tập biểu diễn bài hát.Ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®· tham dù tiÕt häc PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TÂN PHÚ 2020 - 2021TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_2_bai_5_hoc_bai_hat_coc_cach_tung_chen.ppt