Bài giảng Âm nhạc Lớp 2 - Tiết 10: Học bài hát Chúc mừng sinh nhật - Năm học 2020-2021 - Đào Ngọc Dung

Bài giảng Âm nhạc Lớp 2 - Tiết 10: Học bài hát Chúc mừng sinh nhật - Năm học 2020-2021 - Đào Ngọc Dung

Mừng ngày sinh / một đoá hoa

Mừng ngày sinh / một khúc ca.

Mừng ngày đã / sinh cho cuộc đời

Một bông hoa / xinh rực rỡ.

Cuộc đời em / là đoá hoa

Cuộc đời em / là khúc ca.

Cuộc đời sẽ / thêm tươi đẹp vì

Những khúc ca / và đoá hoa.

 

ppt 18 trang huongadn91 12/04/2021 5260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Âm nhạc Lớp 2 - Tiết 10: Học bài hát Chúc mừng sinh nhật - Năm học 2020-2021 - Đào Ngọc Dung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPÂM NHẠCGIÁO VIÊN: LỚP : 2Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020Âm nhạc * Khởi động giọngThứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020Âm nhạc Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020Âm nhạc Học hát bài Chúc mừng sinh nhật Nhạc: AnhLời Việt: Đào Ngọc DungThứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020Âm nhạc Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungThứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc Dung*ĐỌC LỜI CAMừng ngày sinh / một đoá hoaMừng ngày sinh / một khúc ca. Mừng ngày đã / sinh cho cuộc đời Một bông hoa / xinh rực rỡ.Cuộc đời em / là đoá hoaCuộc đời em / là khúc ca.Cuộc đời sẽ / thêm tươi đẹp vì Những khúc ca / và đoá hoa. Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungCâu 1Mừng ngày sinh một đoá hoa.Mừng ngày sinh một khúc ca.Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungMừng ngày đã sinh cho cuộc đời.Một bông hoa xinh rực rỡ.Câu 2Hát nối câu 1 và câu 2Mừng ngày sinh một đoá hoa.Mừng ngày sinh một khúc ca.Mừng ngày đã sinh cho cuộc đờimột bông hoa xinh rực rỡ.Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungCuộc đời em là đoá hoaCuộc đời em là khúc ca.Câu 3Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungCuộc đời sẽ luôn tươi đẹp vìNhững khúc ca và đóa hoa.Câu 4Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungNối câu 3 và câu 4Cuộc đời em là đoá hoaCuộc đời em là khúc ca.Cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì Những khúc ca và đoá hoa.Thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc Dung Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungThứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Âm nhạcHọc hát: Chúc mừng sinh nhật  Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungHát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu:Mừng ngày sinh một đoá hoa x x x x x x Mừng ngày sinh một khúc ca. x x x x x x Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời x x x x x x xMột bông hoa xinh rực rỡ. x x x x x x Cuộc đời em là đoá hoa x x x x x xCuộc đời em là khúc ca. x x x x x x Cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì x x x x x x xNhững khúc ca và đoá hoa. x x x x x x Nhạc: Anh Lời Việt: Đào Ngọc DungBAØI HOÏC KEÁT THUÙC KÝnh chóc thÇy c« vµ c¸c em lu«n vui-khoÎ

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_2_tiet_10_hoc_bai_hat_chuc_mung_sinh_n.ppt