Bài giảng Hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 - Hoạt động tập thể: Rung chuông vàng

Bài giảng Hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 - Hoạt động tập thể: Rung chuông vàng

 Câu 1 :

 Câu đố

Thân tôi bằng sắt

Nổi được trên sông

Chở chú Hải quân

Tuần tra biên giới .

 Là cài gì ?

Câu 2 : Trong các câu sau có mấy từ chỉ hoạt động ?

 Kèn vang đây đoàn quân

 Đều chân ta cùng bước

 Cờ sao đi đằng trước

 Ta vác súng theo sau .

 A. 1 B. 2 C. 3 D.4

 

ppt 34 trang thuychi 3190
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 - Hoạt động tập thể: Rung chuông vàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n ho¹t ®éng tËp thÓ NHIÖT LIÖT CHµO MõNG C¸C thÇy c« gi¸o vÒ dù giêTR¦êNG TIÓU HäC t©n ­ícGi¸o viªn thùc hiÖn:NguyÔn ThÞ Liªn Hoạt động 1: Hội thi “Rung chuông vàng ”12345HÕt Giê678930 Câu 1 :  Câu đố Thân tôi bằng sắt Nổi được trên sông Chở chú Hải quân Tuần tra biên giới . Là cài gì ?Là: Tàu thủy 1011121314151617181921222324252627282912345HÕt Giê678930 10111213141516171819212223242526272829Câu 2 : Trong các câu sau có mấy từ chỉ hoạt động ? Kèn vang đây đoàn quân Đều chân ta cùng bước Cờ sao đi đằng trước Ta vác súng theo sau . A. 1 B. 2 C. 3 D.4 o12345HÕt Giê678930 10111213141516171819212223242526272829Câu 3 :Có bao nhiêu số có hai chữ số ? A. 9 B. 90 C. 99 o12345HÕt Giê678930  Câu 4 : Câu đố  Ruột rắng muốt Ruột trắng tinh Bạn với học sinh  Thích cọ đầu vào bảng .  Là cái gì ?Là :Viên phấn 1011121314151617181921222324252627282912345HÕt Giê678930 Tiger 10111213141516171819212223242526272829Câu 5 :Viết tên con vật sau bằng tiếng Anh Hoạt động 2 : Thi gấp hình Gấp : Tàu thủy hai ống khói Hoạt động 3 : Giao lưu Em h·y ®äc mét bµi th¬ vÒ chó bé ®éi Em h·y ®äc b¶ng chia 6 Em h·y h¸t bµi h¸t vÒ chó bé ®éi Em h·y cho ra mét c©u ®è ®Ó ®è c¸c b¹n Nơi nào bát ngát hương senGiữa mùa hoa nở Bác Hồ ta chào đờiLµng senone , two , three , four, five, six, seven, eight, nine, tenEm h·y ®äc c¸c sè cßn thiÕu b»ng tiÕng Anh one , two , three , . . . . . , five, .. ., seven,eight, .. . ,ten Đáp án 1 Đáp án 2Ai lµ ng­êi truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc sinh?Em h·y nªu néi dung bøc tranh Thầy cô giáoĐáp án Uống nước nhớ nguồn M«n ho¹t ®éng tËp thÓ NHIÖT LIÖT CHµO MõNG C¸C thÇy c« gi¸o vÒ dù giêTR¦êNG TIÓU HäC t©n ­ícGi¸o viªn thùc hiÖn:NguyÔn ThÞ Liªn KHỞI ĐỘNG Bài múa : Gác trăng Hoạt động 1:Phát động thi đua Hoạt động 2 : Làm báo ảnh về chú bộ đội Hoạt động 3 :Trò chơi“Ai giống chú bộ đội ”Chú bộ đội chào Chú bộ đội cầm súng đứng canh gácChú bộ đội hành quânChú bộ đội gặt lúa giúp dânChú bộ đội đang chiến đấu Chú bộ đội xúc đất đắp đê Chú bộ đội thắp nến mộ liệt sĩ Chú hải quân đội mũ Chú bộ đội đứng nghiêm Chú bộ đội vun đất cho rau Hoạt động 4 : Giao lưu 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_2_hoat_dong_tap_the_ru.ppt