Bài giảng Sinh hoạt lớp 2 - Tuần 16

Bài giảng Sinh hoạt lớp 2 - Tuần 16

Về nề nếp:

 Đi học đều đầy đủ

 Trật tự lớp,nề nếp

Học tập:

 Trong giờ học phát biểu sôi nổi

 Trong tuần vừa qua tổ ghi nhận một số bạn có thái độ và thành tích học tập tốt,chưa tốt như: .

Vệ sinh trường lớp:

 Các bạn có ý thức tốt,chưa tốt

 

pptx 11 trang thuychi 5340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh hoạt lớp 2 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh Hoạt LớpTRƯỜNG TiỀU HỌC THỊ TRẤN LỊCH HỘI THƯỢNG ALỚP: 2a2GV: TRẦN THỊ THANHKHỞI ĐỘNGHÁT VUIHOẠT ĐỘNG 1:Báo cáo hoạt động trong tuần16.Các tổ lên báo cáoVề nề nếp: 	Đi học đều đầy đủ 	Trật tự lớp,nề nếp Học tập: Trong giờ học phát biểu sôi nổi Trong tuần vừa qua tổ ghi nhận một số bạn có thái độ và thành tích học tập tốt,chưa tốt như: ..Vệ sinh trường lớp: 	Các bạn có ý thức tốt,chưa tốt .Khi xếp hàng ra vào lớp còn một số bạn chưa nghiêm túc .Trong giờ học còn một số em chưa chú ý nghe giảng bài .Một số em chuẩn bị đồ dùng sách vở còn thiếu .Giữ gìn trật tự lớp học .Lớp trưởng chốt lại :Ưu điểm – khuyết điểm:Giáo viên chốt lại : Ưu điểm - khuyết điểm.Tuyên dương ..Kế hoạch hoạt động trong tuần 17HOẠT ĐỘNG 2: Luôn trực nhật lớp sạch sẽ,đổ rác đúng quy định,giữ gìn vệ sinh lớp học. Ổn định nề nếp trật tự lớp học, đi học đúng giờ. Duy trì bài học đầu giờ mỗi buổi hoc. Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp. Ôn lại bài học chuẩn bị tốt cho kì thi học kì I.3. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 8 giờ; 11 giờ; 14 giờ; 18 giờ; 23 giờ.8 giờ12123456789101111 giờ12123456789101112123456789101112123456789101112123456789101114 giờ18 giờ23 giờTRÒ CHƠI:Cảm ơn thầy cô và các em!

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoat_lop_2_tuan_16.pptx