Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 2 - Năm học 2019-2020

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 2 - Năm học 2019-2020

Câu 1. Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau:

2x 6  .; 3x 4  .; 4x 9  .; 5x 8  .?

A. 8; 7; 13; 13

B. 12; 12; 36; 40

C. 11; 13; 35; 41

D. 12; 12; 38; 30

Câu 2. Có 15 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 5 cái kẹo B. 6 cái kẹo C. 7 cái kẹo D. 8 cái kẹo

 

doc 17 trang Đồng Thiên 04/06/2024 450
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 2 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 1
TRẮC NGHIỆM (6 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau:
2´x 6 = .....; 3´x 4 = .....; 4´x 9 = .....; 5´x 8 = .....?
8; 7; 13; 13	
12; 12; 36; 40	
11; 13; 35; 41	
D. 12; 12; 38; 30
Câu 2. Có 15 cái kẹo chia đều cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:
A. 5 cái kẹo	B. 6 cái kẹo	C. 7 cái kẹo	D. 8 cái kẹo
Câu 3. Điền số thích hợp: 16, 20, 24, ., ..
A. 32, 36	B. 27,30	C. 28, 32	D. 29, 34
B. 27,30
C. 28, 32
D. 29, 34
Câu 4. Khoanh vào tên gọi đúng của hình bên:
A. Đoạn thẳng	B. Đường thẳng
C. Đường gấp khúc	D. Hình chữ nhật
Câu 5: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 4dm , 9dm , 7dm và 10dm
A. 30 dm	B. 50 dm	C. 20 cm	D. 40 cm
Câu 6. Một đội làm việc có 20 người được chia thành 4 tổ. Mỗi tổ là một phần mấy? Em hãy khoanh vào kết quả dưới đây:
1/2
1/3
1/4
1/5
TỰ LUẬN (4 điểm).
Bài 1. (1 điểm) Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó?
Bài giải
Bài 2. (2 điểm) Lớp 2A có 25 học sinh được xếp đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?
Bài giải
 .
 . 
Bài 3. (1 điểm) Tìm một số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và hiệu của hai chữ số là 4.
	Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 2
Thời gian làm bài: 40 phút
TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Cho hai số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu hai số đó là:
A. 2	B. 12	C. 9	D. 16
Câu 2. Trong phép chia, số bị chia là 4 chục, nếu số chia là 5 thì thương là: 
A. 4	 B. 6	C. 8	D. 10
Câu 3. Bạn Lan ngủ trưa thức dậy lúc 1 giờ, có thể nói Lan thức dậy lúc:
A. 1 giờ sáng	B. 1 giờ tối	C. 13 giờ sáng	D. 13 giờ
Câu 4. Một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng có độ dài 28cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ hai là 9cm. Hai đoạn thẳng còn lại dài là:
A. 28cm	B. 9cm	C. 19cm	D. 4cm
Câu 5. 32 học sinh xếp đều thành 4 hàng, mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
A. 4	B. 8	C. 28	D. 32
Câu 6. 12 : 3 + 3 = Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 2	B. 4	C. 7	D. 12
TỰ LUẬN (7 điểm).
Bài 1. (2 điểm) Tính:
3 x 7 = 	5l x 2 = 
20 : 5 = 	15cm : 3 = 
4 x´ 3 = 	3kg ´x 5 = 
15 : 3 = 	32dm : 4 = 
Bài 2. (1 điểm) Tìm x:
a) 3 x X = 27	b) X : 5 = 4
Bài 3. (2 điểm) Thư viện nhà trường nhận về một số sách và chia đều vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển. Hỏi thư viện đã nhận tất cả bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
Bài 4. (1 điểm) Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.
Bài giải
Bài 5. (1 điểm) Hãy viết một phép tính nhân có một thừa số bằng tích.
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 3
Thời gian: 40 phút
TRẮC NGHIỆM (4 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ´x 5 = 25
A. 1	B. 5	C. 25	D. 10
Câu 2. Khoanh vào chữ đặt dưới hình tô màu 1/3
Câu 3. Viết phép nhân thích hợp cho: 4 + 4 + 4 + 4 + 4:
A. 4 ´x 4	B. 5 x´ 5	C. 4 ´x 5	D. 4 x 6
Câu 4. Đường gấp khúc dưới đây có độ dài là:
A. 2cm	B. 4cm
C. 3cm	D. 9cm
Câu 5. Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả bao nhiêu bình?
15 bình	B. 6 bình	C. 5 bình	D. 8 bình 
Câu 6. Kết quả của phép tính 0 x 3 là:
A. 1	B. 3	C. 6	D. 0
Câu 7. 10 giờ đêm còn được gọi là:
10 giờ	B. 20 giờ	C. 22 giờ	D. 24 giờ
Câu 8. Tính: 7 x 5 : 5?
A. 7	
B. 35	
C. 6	
D. 95
TỰ LUẬN (6 điểm). Học sinh trình bày vào giấy kiểm tra 
Bài 1. (1 điểm) Tính:
a) 5 x 7 – 15 =	b) 2 x 5 + 29 =
Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:
a) x x 5 = 20	b) x : 4 = 8
Bài 3. (2 điểm) Có 35 bạn xếp thành 5 hàng bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?
Bài giải
Bài 4. (1 điểm) Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 thì được 4.
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 4
TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Kết quả của phép tính 9 x 4 + 5 là:
A. 36	B. 41	C. 51	D. 86
Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8?
A. 79	B. 80	C. 81	D. 99
Câu 3. Đồng hồ chỉ:
8 giờ 6 phút
6 giờ 9 phút
8 giờ 30 phút
9 giờ 30 phút
Câu 4. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:
A. 24	B. 60	C. 42	D. 18
Câu 5. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?
A. 17	B. 18	C. 19	D. 20
Câu 6. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 x 5
>	
<
=	
Không xác định
TỰ LUẬN (7 điểm). Học sinh trình bày vào giấy kiểm tra 
Bài 1. (1 điểm) Tính:
a) 4 x 8 + 10 =	b) 5 x 9 + 17 =
Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:
a) X x 5 = 35	b) x : 3 = 25 – 21
Bài 3. (2 điểm) Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
Bài 4. (1 điểm) Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 1dm, 2cm, 9cm.
Bài giải
Bài 5. (1 điểm) Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần
chữ số hàng đơn vị.
Bài giải
 -
Họ và tên: 
Lớp 2: 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Môn: Toán Lớp 2
Năm học: 2019 - 2020
Thời gian: 40 phút
Trắc nghiệm
Bài 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a) Cho 1 m = cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 10
B. 100
C. 1000
b. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: ..
A. 800 + 60 + 3
B. 600 + 80 + 3
C. 600 + 30 + 8
D. 800 + 30 + 6
Bài 2: (1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
a/. Khoảng thời gian ngắn nhất là:
1 tuần lễ 
1 ngày 
C. 1 giờ
b/. 2 giờ = phút, số cần điền vào chỗ chấm là:
60 
90 
C. 120
II. Tự luận
Bài 3: (1 điểm) Điền dấu >,<,= vào chỗ trống thích hợp
 4 x 6 4 x3 3 x10 5 x10
2 x 3 . 3 x2 4 x 9 5 x4
Bài 4 (2 điểm) Tính nhẩm
8 : 4 = 
3 : 3 = 
3 x 6 = 
50 : 5 =
12 : 4 = 
3 x 9= 
5 x 2 = 
5 x 5 =
Bài 5: (1 điểm) Tính chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh là 4 cm
4cm
4cm
4cm
Bài giải
 ....
 ....
Bài 6: (1 điểm) Tìm X
a/. X x 3 = 15 b/. x – 15 = 37
Bài 7: (2 điểm) Mỗi học sinh được mượn 3 quyển sách. Hỏi 7 học sinh mượn bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
Bài 8: (1 điểm) Vẽ đường thẳng có 3 điểm thẳng hàng.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_2_nam_hoc_2019_2020.doc