Giáo án Thể dục Lớp 2 (Cả năm học)

Giáo án Thể dục Lớp 2 (Cả năm học)

A-Mục tiêu:

-Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

-Học quay phải (trái). Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

-Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! Yêu cầu biết cách chơi.

B-Địa điểm, phương tiện:

Sân trường, 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.

C-Nội dung và phương pháp:

 

doc 62 trang haihaq2 3590
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 2 (Cả năm học)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỂ DỤC Tiết: 1
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH.
TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI
A-Mục tiêu: 
-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. HS biết nội dung cơ bản và có thái độ học tập đúng.
-Biết một số quy định trong giờ học và biết vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nền nếp tốt.
-Học dậm chân tại chỗ. Yêu cầu thực hiện tương đối.
-Ôn trò chơi: Diệt các con vật có hại.
B-Địa điểm và phương tiện:
Trên sân trường - Chuẩn bị 1 còi.
C-Nội dung và phương pháp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
2-3 phút
1 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Giới thiệu chương trình TD lớp 2
-Một số quy định khi học giờ TD
-GV nhắc lại nội quy tập luyện.
-Biên chế tổ tập luyện.
-Cán sự lớp là lớp trưởng
-Giậm chân tại chỗ - đứng lại
3-4 phút
2-3 phút
2-3 phút
5-6 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
-Trò chơi "Diệt các con vật có hại"
GV cho HS ôn lại - Chơi
5-6 phút
Vòng tròn
III-Phần kết thúc:
-Đứng lại vỗ tay - Hát
-GV cùng HS hệ thống lại
-GV nhận xét giờ học
1-2 phút
2 phút
1-2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 2
TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG. ĐIỂM SỐ
A-Mục tiêu: 
-Ôn một số kỹ năng, độ hình đội ngũ đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối.
-Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ tương đối.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
1-2 phút
1-2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ-đứng lại.
-Chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học.
-Hướng dẫn HS chào, báo cáo do cán sự lớp điều khiển.
4-5 phút
3-5 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
-Trò chơi "Diệt các con vật có hại"
4-5 phút
Vòng tròn
III-Phần kết thúc:
-Đứng lại vỗ tay - Hát
-Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
-GV nhận xét bài học.
-GV hô "giải tán"! HS đồng thanh hô to "khỏe"!
1 phút
1 phút
1-2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 3
DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG.
TRÒ CHƠI: QUA ĐƯỜNG LỘI
A-Mục tiêu: 
-Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1. Thực hiện chính xác.
-Ôn cách chào, báo cáo khi GV kết thúc giờ học. Thực hiện tương đối.
-Ôn trò chơi: "Đi qua đường lội".
B-Địa điểm, phương tiện:
Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
-Cho HS tập luyện cách chào, báo cáo.
-Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
-Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.
-Đi thành vòng tròn và hít thở sâu.
-Trò chơi: "Diệt các con vật có hại".
10 phút
2-3 phút
1 phút
2-3 phút
Thuyết trình
Thực hành
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
1 hàng dọc
Vòng tròn
Thực hành
II-Phần cơ bản:
-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải (trái), giậm chân tại chỗ.
-Dàn hàng ngang, dồn hàng (2-3 lần).
-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ.
-Nhận xét. 
20 phút
Cả lớp cùng thực hành.
Mỗi tổ làm theo nhóm.
-Trò chơi: "Qua đường lội".
-GV nêu lại trò chơi.
8-10 phút
Vòng tròn
Chơi theo 4 tổ
III-Phần kết thúc:
5 phút
-Đứng lại vỗ tay - Hát
-Trò chơi: "Có chúng em" SGV/35.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét.
3 phút
2 phút
Thực hành
Thể dục Tiết: 4
DÀN HÀNG NGANG - DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI: "NHANH LÊN BẠN ƠI !"
A-Mục tiêu: 
-Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện chính xác.
-Ôn trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".
B-Địa điểm, phương tiện:
Còi, kẻ sân sẵn cho trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Ôn tập cách báo cáo.
-Đứng vỗ tay, hát.
-Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
-Ôn bài TD lớp 1: 1 lần 2 x 8 nhịp
8 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thực hành
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Tập hợp hàng dọc, dồn hàng, đứng nghiêm (nghỉ), quay phải (trái): 2-3 lần.
-Dàn hàng ngang, dồn hàng: 2 lần).
-Ôn dồn hàng cách 1 cánh tay. mỗi lần dàn hàng Gv chọn HS ở vị trí khác nhau, sau đó dồn hàng. 
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
-Trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".
-GV nhắc lại cách chơi.
III-Phần kết thúc:
5 phút
-Đi thường theo nhịp 2-3 hàng dọc.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 5
QUAY TRÁI, QUAY PHẢI.
TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI !"
A-Mục tiêu:
-Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
-Học quay phải (trái). Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! Yêu cầu biết cách chơi.
B-Địa điểm, phương tiện:
Sân trường, 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
C-Nội dung và phương pháp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Ôn tập cách báo cáo.
-Chạy nhẹ nhàng trên điạ hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
8 phút
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x
Thực hành
1 hàng dọc
Thực hành
II-Phần cơ bản:
-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng (điểm số).
-Học quay trái, quay phải: Tập 4-5 lần. --GV làm mẫu, giải thích động tác.
-HS tập.
-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm (nghỉ) quay phải (trái) theo tổ: 1-2 lần. 
-Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! : 2 lần.
+Lần 1: Chơi thử.
+Lần 2: Chơi chính thức.
20 phút
x x x x 
x x x x 
x x x x
x x x x 
x x x x
Thực hành theo tổ
Thực hành
Thực hành
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Đứng vỗ tay, hát.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét - Về nhà tập quay phải (trái).
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 6
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI
ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ - TAY.
A-Mục tiêu: 
-Ôn quay phải (trái). Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
-Làm quen với 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Đứng vỗ tay, hát.
-Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
II-Phần cơ bản:
-Quay trái, quay phải: Tập 4-5 lần. 
-GV nhắc lại cách thực hiện động tác, làm mẫu.
-GV hô khẩu lệnh cho HS quay.
-Lần 3-5: Lớp trưởng điều khiển.
-GV quan sát và sửa sai.
-Động tác vươn thở: 3-4 lần. 
-Lần 1-2: GV nêu động tác, sau đó vừa giải thích vừa làm chậm để HS theo dõi.
Chú ý: HS tập động tác kết hợp thở 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp (Xem hình 31/40 SGV).
-Động tác tay: tập 4 lần 2 x 8 nhịp.
GV nêu tên động tác, vừa giải thích, làm mẫu cho HS bắt chước.
Gọi 1 HS làm mẫu. Nhận xét.
(Xem hình 32/40 SGV).
-Ôn tập 2 động tác mớihọc: 1-2 lần 2 x 8 nhịp.
-Trò chơi: Qua đường lội.
+Lần 1: Chơi thử.
+Lần 2: Thi đua giữa các tổ.
20 phút
HS thực hành.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thực hành theo tổ
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Đứng vỗ tay, hát.
-Cuối người thả lỏng: 6-8 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét - Về nhà tập lại 2 động tác vươn thở - tay.
Thể dục Tiết: 7
ĐỘNG TÁC CHÂN
TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ"
A-Mục tiêu: 
-Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Ôn trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ". Tham gia chơi tự giác.
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc 50-60 m.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Trò chơi khởi động: Diệt các con vật có hại.
-Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên kiểm tra 2 động tác của bài thể dục đã học.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Ôn 2 động tác vươn thở và tay 2 lần.
-GV vừa làm mẫu + hô. HS làm theo.
-Động tc chân: 4-5 lần.
-GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác.
-GV hô - Hs làm.
-Ôn 3 động tác: vươn thở, tay, chân: 2 lần.
-Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
-Nhắc lại cách chơi.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Ôn theo tổ.
III-Phần kết thúc:
7 phút
-Cuối người thả lỏng: 5-6 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện lại 3 động tác đã học.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục
ĐỘNG TÁC LƯỜN.
TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ".
A-Mục tiêu: 
-Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Học động tác lườn. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Tiếp tục trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ". 
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Giậm chân theo nhịp.
-Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân: 2 lần 2 x 8 nhịp.
-Lần 1: GV hô, làm mẫu - HS làm theo.
-Lần 2: Cán sự lớp điều khiển
-Động tác lườn: 4-5 lần (Hình 34/44 SGV).
-Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn: 3 lần.
-Cho làm theo từng tổ.
-Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
20 phút
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng: 5-10 lần.
-Nhảy thả lỏng: 6-10 lần.
-Trò chơi hồi tỉnh.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện lại 4 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 9
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC SANG ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI.
ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
A-Mục tiêu: 
-Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn. 
-Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. 
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1-2.
-Kiểm tra bài cũ: 2-4 HS thực hiện 4 động tác thể dục đã học.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Chuyển độihình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại 2-3 lần.
-GV giải thích động tác sau đó hô khẩu lệnh và dùng lời chỉ dẫn HS cách di chuyển.
-Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn: 2 lần (2 x 8 nhịp).
+Lần 1: GV điều khiển.
+Lần 2: Lớp trưởng điều khiển.
-Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
20 phút
HS chơi.
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng: 5-10 lần.
-Nhảy thả lỏng, sau đó thu nhỏ vòng tròn.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà thường xuyên tậpluyện. Chuẩn bị bài sau.
Thể dục Tiết: 9
ĐỘNG TÁC BỤNG. 
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG SANG ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI.
A-Mục tiêu: 
-Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn. Học động tác bụng.
-Học cách chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại. 
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Xoay các khớp cổ tay, chân, đầu gối 
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại 2-3 lần.
-Dùng khẩu lệnh cho HS chuyển từ hàng ngang thành vòng tròn à hàng dọc à vòng tròn.
-Học động tác bụng: 4-5 lần.
Như động tác chân khi cúi ở nhịp 2 và nhịp 6 HS hay khụy gối. Sửa sai cho HS không khụy gối. Xem hình 37/48 SGV.
-Ôn 5 động tác của bài thể dục đã học: 2-3 lần (2 x 8 nhịp).
+Lần 1: GV làm mẫu + hô.
+Lần 2,3: GV giao cho lớp trưởng điều khiển. GV theo dõi sửa sai.
-Trò chơi: Qua đường lội.
20 phút
HS chơi.
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng, nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập lại 5 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
Thể dục Tiết: 11
ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn 5 động tác: vươn thở,tay, chân, lườn và bụng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp.
-Xoay các khớp cổ tay, cổ chân.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn và bụng: 3-4 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp.
-Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô.
-Lần sau: Cán sự lớp điều khiển.
-Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!".
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng 8-10 lần.
-Cuối lắc người thả lỏng 5-6 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập lại 5 động tác của bài thể dục. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 12
ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn 5 động tác: vươn thở,tay, chân, lườn và bụng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp.
-Xoay các khớp cổ tay, cổ chân.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn và bụng. Tập nhiều lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp.
-Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô.
-Lần sau: Cán sự lớp điều khiển.
-Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!".
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng 8-10 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập lại 5 động tác của bài thể dục. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 13
ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN.
A-Mục tiêu: 
-Học động tác toàn thân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Xoay các khớp cổ tay, cổ chân 
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
8 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng: 2 lần 2 x 8 nhịp.
-Lần 1: GV điều khiển.
-Lần 2: Cán sự lớp điều khiển
-Học động tác lườn: 4-5 lần.
-GV làm mẫu + giải thích động tác.
Xemhình 41/53 SGV.
-Ôn 6 động tác thể dục đã học: 2 lần (2 x 8 nhịp).
+Lần 1: GV hô và làm mẫu.
+Lần 2: Cán sự lớp điều khiển.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
7 phút
-Cuối người thả lỏng: 5-10 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện lại 6 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 14
ĐỘNG TÁC NHẢY.
TRÒ CHƠI: "BỊT MẮT BẮT DÊ".
A-Mục tiêu: 
-Ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện động tác chính xác.
-Học động tác nhảy. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Học trò chơi "Bịt mắt bắt dê". Yêu cầu biết cách chơi.
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
- Ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Động tác nhảy: 4-5 lần.
-GV nêu tên động tác, làm mẫu + giải thích động tác cho HS bắt chước.
-GV hô cho cán sự lớp làm mẫu.
Xem hình 42/55 SGV.
-GV hô cho cả lớp làm.
-Ôn 3 động tác: bụng, toàn thân, nhảy.
-Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"
-GV hướng dẫn cách chơi cho HS nắm.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
HS chơi.
III-Phần kết thúc:
7 phút
-Đi đều 2-4 hàng dọc.
-Cuối người thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện lại 6 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 15
ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA.
TRÒ CHƠI: "BỊT MẮT BẮT DÊ".
A-Mục tiêu: 
-Ôn 7 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện động tác chính xác.
-Học động điều hòa. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng, chậm.
-Học trò chơi "Bịt mắt bắt dê". Yêu cầu biết cách chơi.
B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Động tác điều hòa: 4-5 lần.
-Lần 1: GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho HS bắt chước.
-Lần 2: cán sự lớp điều khiển,làm mẫu, hô.
-GV uốn nắn, sửa sai.
-Ôn bài thể dục 2 lần (mỗi động tác 2 x 8 nhịp).
+Lần 1: GV điều khiển.
+Lần 2: Cán sự lớp điều khiển.
-Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"
-GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. Chọn 2 HS đóng vai "dê" bị lạc đàn và người đi tìm.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng 6-8 lần.
-Nhảy thả lỏng 5-6 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện lại 7 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 16
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
A-Mục tiêu: 
-Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Bài thể dục phát triển chung: 2-3 lần (2 x 8 nhịp).
-Lần 1: GV vừa làm mẫu + hô.
-Lần 2: GV hô nhịp, cán sự lớp điều khiển.
-Tổ chức thi đua giữa các tổ.
-GV nhận xét.
-Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"
-Chọn 2 HS đóng vai "người đi tìm" và 3-4 dê "lạc đàn".
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng 8-10 lần.
-Nhảy thả lỏng 5-6 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 17
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung. Yêu cầu bước đầu hoàn thiện động tác.
-Học điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1-2.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc: 3-4 lần.
-Trước khi cho HS tập lần 1, GV gọi 1 nhóm 5-6 HS lên làm mẫu.
-GV hô khẩu lệnh theo 1-2, 1-2 đến hết điểm số.
-Cho cả lớp tập. Nhận xét.
-Ôn bài TD phát triển chung.
-GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.
-GV theo dõi, sửa sai.
-Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).
-Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!”.
-GV nêu tên trò chơi. Nhắc lại cách chơi
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Mỗi tổ một nhóm 
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Đi đều và hát.
-Cuối người thả lỏng 5-6 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 18
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung. Yêu cầu hoàn thiện để chuẩn bị kiểm tra.
-Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Xoay các khớp đầu gối, cổ, chân, hông. -----Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1-2.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc: 1-2 lần.
-GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh cho HS điểm số.
-Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang 1-2 lần.
-GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số, sau đó cho HS tập.
-Ôn bài TD phát triển chung 3-4 lần (2 x 8 nhịp).
-GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.
-GV theo dõi, sửa sai.
-Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!”.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Mỗi tổ một nhóm 
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Đi đều 2-4 hàng dọc và hát.
-Cuối người thả lỏng 6-8 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 19
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu bước đầu hoàn thiện bài học.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
-Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ chân 
-Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1-2.
-Tập bài TD đã học 1 lần.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-GV chia tổ tập luyện theo khu vực.
-GV quan sát, uốn năn HS.
-Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).
-Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi”.
-GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Đi đều và hát: 2-3 phút.
-Cuối người thả lỏng 5-6 lần.
-Nhảy thả lỏng 5-6 lần.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Thể dục Tiết: 20
ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN.
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.
A-Mục tiêu: 
-Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm số rõ ràng.
-Học trò chơi “Bỏ khăn”. Biết cách chơi.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
-Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ chân 
-Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1-2.
-Tập bài TD đã học 1 lần.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng ngang: 2 lần.
-Điểm số 1-2, 1-2 theo vòng tròn: 2-3 lần.
-Trò chơi "Bỏ khăn”.
-GV nêu tên trò chơi và vừa phải giải thích vừa đóng vai người bỏ khăn bằng cách đi chậm. Chọn 1 HS bỏ khăn. GV chỉ dẫn em này chạy theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) rồi bỏ khăn và giải thích các tình huống của trò chơi.
-Hướng dẫn HS chơi.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng và hít thở sâu.
-Nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học - Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
THỂ DỤC. Tiết: 21
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện bài tập.
-Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tự giác.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Xoay các khớp cổ tay, chân 
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Trò chơi: “Có chúng em”.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.
-GV theo dõi, sửa sai.
-Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).
-Trò chơi “Bỏ khăn”.
20 phút
Mỗi tổ 1 nhóm
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng.
-Nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống lại bài. 
-Giao BTVN: ôn bài TD phát triển chung.
-Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
THỂ DỤC. Tiết: 22
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.
A-Mục tiêu: 
-Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tự giác.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Xoay các khớp cổ tay, chân 
-Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Trò chơi: “Có chúng em”.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.
-GV theo dõi, sửa sai.
-Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).
-Trò chơi “Bỏ khăn”.
20 phút
Mỗi tổ 1 nhóm
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng.
-Nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống lại bài. 
-Giao BTVN: ôn bài TD phát triển chung.
-Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
THỂ DỤC. Tiết: 23
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.
TRÒ CHƠI: NHÓM BA NHÓM BẢY.
A-Mục tiêu: 
-Học trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.
-Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. Sau đó cho HS đứng lại, quay trái và giãn cách 1 sải tay.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
II-Phần cơ bản:
-Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. SGV/22.
-Ôn bài TD phát triển chung.
-Tổ trưởng điều khiển 4 tổ tập.
-Thi đua giữa các tổ.
-Cả lớp tập 1 lần: 2 x 8 nhịp.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng.
-Nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống lại bài.
-Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
THỂ DỤC. Tiết: 24
ĐIỂM SỐ 1-2; 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN.
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.
A-Mục tiêu: 
-Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm số rõ ràng.
-Học trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Xoay các khớp cổ tay, chân, 
-Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1, 2.
-Tập bài thể dục đã học: 1 lần.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Điểm số 1-2; 1-2 theo hàng ngang: 2 lần.
-Điểm số 1-2; 1-2 theo vòng tròn: 2-3 lần.
-Trò chơi “Bỏ khăn”.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
HS chơi
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng và hít thở sâu.
-Nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống lại bài.
-Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
THỂ DỤC. Tiết: 25
TRÒ CHƠI: NHÓM BA NHÓM BẢY.
A-Mục tiêu: 
-Ôn trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C-Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I-Phần mở đầu:
-GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
-Đứng vỗ tay và hát.
-Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc rồi chuyển thành đội hình vòng tròn.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Ôn bài TD phát triển chung đã học: 1 lần, 2 x 8 nhịp.
7 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
II-Phần cơ bản:
-Học trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.
-Hướng dẫn HS chơi.
-Ôn bài thể dục phát triển chung: 3x8 nhịp.
20 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
III-Phần kết thúc:
8 phút
-Cuối người thả lỏng.
-Nhảy thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống l

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_2_ca_nam_hoc.doc