Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Đường gấp khúc ABCD.

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng: AB, BC, CD

Đường gấp khúc là đường gồm nhiều đoạn thẳng nối tiếp nhau và không thẳng hàng.

Bài toán: Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài đoạn thẳng AB bằng 2cm, đoạn thẳng BC bằng 4cm và đoạn thẳng CD bằng 3cm. Hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng:

AB, BC và CD.

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD:

2 cm + 4 cm + 3 cm =

9 cm.

Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau.

 

ppt 31 trang huyvupham22 9710
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21MÔN TOÁNChào mừng các em đến với tiết học Ñoä daøi ñoaïn thaúng AD laø: 7cm	 b. 10cmc. 12cmABCD3cm3cm4cmToánThứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021ABCD..Đường gấp khúc ABCD...ToánThứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021Đường gấp khúc ABCD.ABCDĐường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng: AB, BC, CD..Đường gấp khúc là đường gồm nhiều đoạn thẳng nối tiếp nhau và không thẳng hàng.Kết luận:Đường gấp khúc ???....MPONDHKQHÌNH 2HÌNH 1HÌNH 3VTIHình nào là đường gấp khúc ? Đọc tên đường gấp khúc từ trái sang phải, hoặc phải sang trái và không bỏ sót điểm nào trên đường gấp khúc. DHKQĐường gấp khúc DHQKHoặc đường gấp khúc KQHDHoạt động 2: Tính độ dài đường gấp khúc Bài toán: Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài đoạn thẳng AB bằng 2cm, đoạn thẳng BC bằng 4cm và đoạn thẳng CD bằng 3cm. Hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?2cm4cm3cmABCD....2cm4cm3cmABCD..Đường gấp khúc ABCD. Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng:AB, BC và CD.Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD:2 cm + 4 cm + 3 cm =ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC9 cm.Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau.ToánBài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:a) Hai đoạn thẳng....ABCĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC...ABC...ABCToánBài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:b) Ba đoạn thẳng.ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCToán...ABCD....ABCD....ABCD....ABCD.Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:b) Ba đoạn thẳng.ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCToán...ABCD....ABCD....ABCD.Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)..MNPQ3cm2cm4cmBài giải Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:3 + 2 + 4 = 9 ( cm) Đáp số: 9cm.Maãu:a)ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCToánb)..ACB5cm4cmBài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)Bài giảiĐộ dài đường gấp khúc ABC là:5 + 4 = 9 ( cm) Đáp số: 9cm.ĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCToánBài giảiĐộ dài đoạn dây đồng là :4 + 4 + 4 =12 ( cm ) Đáp số : 12cmHoặc : Bài giải Độ dài đoạn dây đồng là : 4 x 3 = 12 ( cm ) Đáp số : 12cmBài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.4cm4cm4cmToánĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCCủng cố:Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau.- Hãy nêu những vật thường gặp trong cuộc sống có dạng đường gấp khúc.ToánĐƯỜNG GẤP KHÚC – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCLMNVWĐÚNG - SAIMNPQEG2cm2cm3cm2cm2cma) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là 6cm.Sb) Độ dài đường gấp khúc NPQE là 7cm.Đc) Độ dài đường gấp khúc PQEG là 9cm.Sd) Độ dài đường gấp khúc MNPQEG là 11cm.ĐTiết 2: Luyện TậpBài 1: a)Một đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.Bài giải:Độ dài đường gấp khúc đó là:12 + 15 = 27 (cm)Đáp số: 27cm..12cm15cmb) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.Bài giải:Độ dài đường gấp khúc đó là:10 + 14 + 9 = 33 (dm)Đáp số: 33dm10dm14dm9dm..Bài 2: Con ốc sên bò từ A đến D ( như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường bao nhiêu đề - xi – mét?Bài giải:Đoạn đường con ốc sên phải bò dài là: 5 + 2 + 7 = 14 (dm)Đáp số: 14dm5dm2dm7dmABCD..Bài 3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.Đường gấp khúc ABCDb) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.Đường gấp khúc ABC, BCDCABD..	Dặn dò1. Hoàn thành vở bài tập toán.2. Luyện đọc bài “ Chim sơn ca và bông cúc trắng”CHÚC CÁC EM CHĂM NGOANHọC giỏi

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_2_duong_gap_khuc_do_dai_duong_gap_khu.ppt