Bài giảng Toán Lớp 2 - Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác - Đỗ Thị Thúy

Bài giảng Toán Lớp 2 - Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác - Đỗ Thị Thúy

Hình tam giác ABC có 3 cạnh là: AB; BC; CA.

Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:

3cm + 5cm + 4cm = 12cm

Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12cm.

Kết luận: Muốn tính chu vi hình tam giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.

Hình tứ giác DEGH có 4 cạnh là: DE; EG; GH; HD.

Tổng độ dài các cạnh của tứ giác DEGH là:

3cm + 2cm + 4cm + 6cm = 15cm

Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15cm

Kết luận: Muốn tính chu vi hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

 

ppt 17 trang huyvupham22 11330
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác - Đỗ Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Người soạn: Đỗ Thị ThúyNhiệt liệt chào mừngquý thầy, cô giáo Trường Tiểu học Trần CaoKiểm tra bài cũ1. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.4 cm6 cm5 cmDCA BBài giảiĐộ dài đường gấp khúc ABCD là:4 + 5 + 6 = 15 (cm) Đáp số: 15 cmHình chữ nhậtHình trònHình tam giácHình vuôngHình tứ giác2. Em hãy đọc tên các hình dưới đây.Thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017ToánChu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác- Hình tam giác ABC có 3 cạnh là: AB; BC; CA.3cm5cm4cm3cm + 5cm + 4cm = 12cmTổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:- Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12cm. Kết luận: Muốn tính chu vi hình tam giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. • B •• CA- Hình tứ giác DEGH có 4 cạnh là: DE; EG; GH; HD.Tổng độ dài các cạnh của tứ giác DEGH là:- Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15cmKết luận: Muốn tính chu vi hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.E •D •• H• G3cm2cm4cm6cm3cm + 2cm + 4cm + 6cm = 15cmKết luận: Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác (hình tứ giác) là chu vi của hình đó.Nhận xét:- Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình tam giác đó.- Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình tứ giác đó. 3cm5cm4cm • B •• CAE •D •• H• G3cm2cm4cm6cmTính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: Bài 1:a) 7cm; 10cm; 13cm.Bài giải7 + 10 + 13 = 30 (cm)Chu vi hình tam giác là:Đáp số: 30 cm Mẫu:b) 30dm; 40dm; 20dm.c) 8cm; 12cm; 7cm.8 + 12 + 7 = 27 (cm)Chu vi hình tam giác là:Đáp số: 27cm 30 + 40 + 20 = 90 (dm)Chu vi hình tam giác là:Đáp số: 90dm Bài giảiBài giảiTính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:a) 3dm; 4dm; 5dm; 6dm.b) 10cm; 20cm; 10cm; 20cm.Bài 2Bài giải3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)Chu vi hình tứ giác là:Đáp số: 18dm 10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)Chu vi hình tứ giác là:Đáp số: 60cm Bài giảia) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC Bài 3:Độ dài các cạnh của hình tam giác ABC đều dài 3 cm.Bài giải3 + 3 + 3 = 9 (cm)Chu vi hình tam giác là:Đáp số: 9 cm b) Tính chu vi hình tam giác ABCABCTrò chơiAi nhanh, ai đúng?Chu vi của hình tam giác có các cạnh:20dm, 13dm, 12dm là:A. 45 dmB. 46 dmC. 35 dm10987654321 Bắt đầuHết giờChọn chữ cái trước kết quả đúng nhất?Chu vi của hình tứ giác có các cạnh: 15cm, 15cm, 20cm, 20cm là:A. 50 cmB. 60 cmC. 70 cm10987654321 Bắt đầuHết giờThứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017ToánChu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giácChu vi của hình tam giác có các cạnh: 15cm, 13cm, 12cm là:A. 30 cmB. 40 cmC. 50 cm10987654321 Bắt đầuHết giờChân thành cảm ơncác thầy, cô giáo!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_chu_vi_hinh_tam_giac_chu_vi_hinh_tu_gia.ppt