Bài giảng Toán Lớp 2 - Bảng cộng - Trần Thị Anh Tý

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bảng cộng - Trần Thị Anh Tý

Mục Tiêu

Thuộc bảng cộng đã học.

 Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 Biết giải bài toán về nhiều hơn

Bài 3.

Hoa cân nặng 28kg, Mai cân

 Hoa 3kg. Hỏi Mai

cân nặng bao nhiêu ki-lô- gam?

 Bài giải

Mai cân nặng số kg là:

 28 + 3 = 31 ( kg)

 Đáp số: 31 kg

 

pptx 15 trang huyvupham22 2300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bảng cộng - Trần Thị Anh Tý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 2AGiáo viên: Trần Thị Anh TýKiểm tra bài cũ:LUYỆN TẬPTính:Mục TiêuThuộc bảng cộng đã học. Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 Biết giải bài toán về nhiều hơn THỰC HÀNHBài 1 trang 38: Tính nhẩm:9 + 2 =119 + 3 =9 + 4 =9 + 5 =9 + 6 =9 + 7 =9 + 8 =9 + 9 =8 + 3 =8 + 4 =8 + 5 =8 + 6 =8 + 7 =8 + 8 =7 + 4 =7 + 5 =7 + 6 =7 + 7 =6 + 5 =6 + 6 =2 + 9 =3+ 8 =3 + 9 =4 + 7 =4 + 8 =4 + 9=5 + 6=5 + 7=5 + 8 =5 + 9 =Bài 1 trang 38: Tính nhẩm:9 + 2 =119 + 3 =9 + 4 =9 + 5 =9 + 6 =9 + 7 =9 + 8 =9 + 9 =8 + 3 =8 + 4 =8 + 5 =8 + 6 =8 + 7 =8 + 8 =7 + 4 =7 + 5 =7 + 6 =7 + 7 =6 + 5 =6 + 6 =15 9 + 2 426 17 +36 8 +42 39 +17 28 +Bài 2 : Tính.26 17 +36 8 +42 39 +17 28 +Bài 2. Tính:Bài 3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô- gam?nặng hơnBài 3Hoa cân nặng 28kg, Mai cân Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Tóm tắtHoa:Mai:28 kg3 kg ? ki-lô-gamnặng hơnBài 3 Bài giảiMai cân nặng số kg là: 28 + 3 = 31 ( kg) Đáp số: 31 kgĐĐĐ26 19 1827Trò chơi SSĐAI NHANH – AI ĐÚNG3754236586927+++531+6+338 17 +5Đ4127 ĐDẶN DÒ-Ôn lại bảng cộng -Chuẩn bị bài: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bang_cong_tran_thi_anh_ty.pptx