Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Hình tứ giác - Năm học 2022-2023

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Hình tứ giác - Năm học 2022-2023

Tìm hình tứ giác trong tranh?

 KHỞI ĐỘNG

Nhận xét:

Hình tứ giác có 4 cạnh, 4 góc

Có mấy hình tứ giác?

Chào tạm biệt !

pptx 9 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1830
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Hình tứ giác - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
 Hình tứ giác 
Thứ sáu, ngày 24 tháng 3 năm 202 3 
 KHỞI ĐỘNG 
Tìm hình tứ giác trong tranh? 
Nhận xét: 
Hình tứ giác có 4 cạnh, 4 góc 
Tìm trong lớp học đồ vật có dạng hình tứ giác? 
Có mấy hình tứ giác? 
4 
 
 
 
 
Chào tạm biệt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_hinh_tu_giac_nam.pptx