Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Lít - Năm học 2023-2024

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Lít - Năm học 2023-2024

Dự đoán một lít rót ra được mấy bình nước của em?

Dùng ca chứa được 1 lít nước rồi tự rót vào bình nước của em, em thấy rót ra được 2 bình nước của em.

 Can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh bao nhiêu lít?

Bài giải

Can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh số lít là:

10 – 3 = ?

pptx 10 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1840
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Lít - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ., ngày tháng 11 năm 2023Toán 
Lít 
Trang: 76 
BÌNH NƯỚC CỦA CON QUẠ NÀO NHIỀU HƠN? 
A 
 B 
Khởi động 
 Lít 
Khám phá 
Lít là đơn vị đo dung tích. 
Lít đực viết tắt là l . 
Cái xô nào đựng được nhiều lít hơn? 
12 – 10 = 2 lít 
Làm thế nào để biết xô nào đựng nhiều lít hơn? 
Dự đoán xem mỗi đồ vật chứa bao nhiêu lít? 
Nhiều hơn 1 lít 
Ít hơn 1 lít 
1 lít 
Dự đoán một lít rót ra được mấy bình nước của em? 
	 Dùng ca chứa được 1 l ít nước rồi tự rót vào bình nước của em, em thấy rót ra được 2 bình nước của em. 
Bài 4 
	 Can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh bao nhiêu lít? 
Can màu đỏ đựng nhiều hơn can màu xanh số lít là: 
10 – 3 = ? 
Bài giải 
Đáp số: 7 lít 
7 
( lít ) 
Tiết học kết thúc 
Xem tiếp bài: 
Em làm được những gì? 
Trang: 77 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_lit_nam_hoc_2023.pptx