Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Nặng hơn nhẹ hơn - Năm học 2023-2024

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Nặng hơn nhẹ hơn - Năm học 2023-2024

Quan sát tranh rồi chọn câu đúng.

Con gấu nặng hơn 3 con chó.

B. Con gấu nhẹ hơn 3 con chó.

C. Con gấu nặng bằng 3 con chó.

Câu 2: Con mèo nặng hơn con thỏ

Câu 3: Mèo , chó và thỏ con nào nặng nhất con nào nhẹ nhất ?

 

pptx 11 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2650
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Nặng hơn nhẹ hơn - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
Nặng hơn nhẹ hơn 
CHỦ ĐỀ 3 
Thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 
Nặng hơn, nhẹ hơn 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Bắt đầu 
1 
Quan sát tranh rồi chọn câu đúng. 
A. Con gấu nặng hơn 3 con chó. 
B. Con gấu nhẹ hơn 3 con chó. 
C. Con gấu nặng bằng 3 con chó. 
TRÒ CHƠI 
AI NHANH AI ĐÚNG ? 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Bắt đầu 
Hình 1 
Hình 2 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Hết giờ 
Bắt đầu 
Câu 2: Con mèo nặng hơn con thỏ 
Đ 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 1 
Hình 2 
 nặng hơn 
 nặng hơn 
Câu 3: Mèo , chó và thỏ con nào nặng nhất con nào nhẹ nhất ? 
Hình 1 
Hình 2 
Thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Nặng hơn, nhẹ hơn 
Bài 1 : 
Bài 2 : 
Bài 3 : 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_nang_hon_nhe_hon.pptx