Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Trang 86)

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Trang 86)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

29 + 5 = ?

9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1

2 cộng thêm 1 bằng 3, viết 3

Vậy 29 + 25 = 54

9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1

2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

Đặt tính rồi tính.

pptx 15 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2830
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Trang 86)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 
Trang: 86 
Thứ .., ngày . tháng 11 năm 2023Toán 
Khởi động 
15 + 5 = ? 
14 + 6 = ? 
17 + 3 = ? 
18 + 2 = ? 
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 
29 + 5 = ? 
9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1 
2 cộng thêm 1 bằng 3, viết 3 
Vậy 29 + 5 = 34 
+ 
2 9 
5 
4 
3 
29 + 25 = ? 
2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5 
Vậy 29 + 25 = 54 
9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1 
+ 
2 9 
2 5 
4 
5 
Đặt tính rồi tính. 
49 + 34	58 + 23	37 + 46 
68 + 7	79 + 6	7 + 84 
+ 
4 9 
3 4 
+ 
6 8 
7 
+ 
5 8 
2 3 
8 
3 
7 
5 
8 
1 
+ 
7 9 
6 
+ 
3 7 
4 6 
+ 
7 
8 4 
8 
5 
8 
3 
9 
1 
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 
Tiết 2 
9 + 3 = 
8 + 6 = 
6 + 5 = 
7 + 4 = 
5 + 9 = 
4 + 8 = 
5 + 6 = 
6 + 7 = 
 12 
14 
 14 
12 
 11 
1 1 
11 
13 
Tính nhẩm 
a) 26 + 4 + 2 = 
 26 + 6 = 
b) 45 + 5 + 3 = 
 45 + 8 = 
c ) 58 + 2 + 32 = 
 58 + 34 = 
32 
32 
53 
53 
92 
92 
Tính 
3 
10 + 5 = 12 + 3 
7 + 3 + 5 = 7 + 5 + 3 
80 + 4 < 82 + 3 
19 + 1 + 6 > 19 + 5 + 1 
4 
Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp. 
5 
Tính 
15 l + 15 l + 20 l = 50 l 
Có 47 con thỏ xám. Số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám là 18 con. Hỏi có bao nhiêu con thỏ trắng? 
Tóm tắt 
Thỏ xám: 	47 con. 
Thỏ trắng nhiều hơn Thỏ xám :18 con. 
Thỏ trắng: 	 	.......con? 
Bài g iải 
con t hỏ trắng có là: 
47 + 18 = 65 (con) 
Đáp số : 65 con 
Giúp bạn Sóc đi đúng đường để tìm được hạt dẻ 
Tiết học kết thúc 
Xem tiếp bài: 
Trang: .. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_phep_cong_co_nho.pptx