Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục

Các số tròn chục: 10, 20, 30, 40 90

 Để thực hiện cách cộng hai số có kết quả là số tròn có điều gì thú vị. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.

 PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC

26 + 4 = ?

Yêu cầu :

- Thảo luận cách tìm kết quả của phép tính trên. (sử dụng bộ đồ dùng học tập)

 

pptx 41 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2250
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁN 
KHỞI ĐỘNG 
Cách thực hiện 
 Em hãy nêu các số tròn chục? 
 Các số tròn chục: 10 , 20, 30, 40 90 
 Để thực hiện cách cộng hai số có kết quả là số tròn có điều gì thú vị. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. 
 PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
Toán ( tiết 1) 
 PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
26 + 4 = ? 
* Yêu cầu : 
- Thảo luận cách tìm kết quả của phép tính trên . (sử dụng bộ đồ dùng học tập ) 
26 + 4 = ? 
20 
4 
6 
26 
 4 
+ 
* 6 cộng 4 bằng 10 , 
viết 0, nhớ 1. 
0 
* 
* 2 thêm 1 bằng 3, 
 viết 3 . 
3 
26 + 4 = 30 
26 + 24 = ? 
*Yêu cầu : 
- Tìm kết quả của phép tính trên.( sử dụng bộ đồ dùng học tập ) 
26 + 2 4 = ? 
26 
24 
26 + 2 4 = ? 
2 6 
24 
+ 
* 6 cộng 4 bằng 10, 
 viết 0, nhớ 1. 
0 
* 
* 2 cộng 2 bằng 4 , 
thêm 1 bằng 5 , viết 5 . 
5 
2 6 + 24 = 5 0 
Đặt tính các số phải viết thẳng cột với nhau. 
- Chú ý số có một chữ số và số có một chữ số. 
- Dùng thước gạch đường thẳng không dùng tay. 
- Thực hiện phép tính từ phải sang trái và chú ý số nhớ. 
Bảng con 
1 
Đặt tính rồi tính 
61 + 9 
53 + 17 
42 + 18 
61 + 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
1 
+ 
0 
7 
9 
53 + 17 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
3 
+ 
0 
7 
7 
1 
42 + 18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
4 
2 
+ 
0 
6 
8 
1 
kết thúc tiết học 
Toán ( tiết 2) 
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
HOẠT ĐỘNG 
LUYỆN TẬP 
au: 
Tóm tắt 
Tổ Một : 35 vỏ hộp sữa 
Tổ Hai : 55 vỏ hộp sữa 
Cả hai tổ : ..vỏ hộp sữa? 
Bài giải 
Số vỏ hộp sữa cả hai tổ có là : 
35 + 55 = 9 0 (vỏ hộp sữa) 
Đáp số : 90 vỏ hộp sữa 
3. Bạn nào có vé xe số 50? 
au: 
 An 28 + 22 = 50 
 Thu 42 + 18 = 60 
 Huy 48 + 12 = 60 
 Ngọc 22 + 28 = 50 
au: 
a) Đến công viên nước. 
 • Lên trên 6 cm 
 • Sang phải 1 cm. 
c) Đến rạp xiếc. 
 • Lên trên 6 cm 
 • Sang phải 7 cm. 
b) Đến sân đá bóng. 
 • Xuống dưới 1 cm 
 • Sang phải 6 cm. 
VẬN DỤNG 
Tên phù thủy độc ác, nham hiểm đã bắt cóc hết sinh vật biển 
Em hãy giúp các nàng tiên cá giải cứu các sinh vật biển nhé! 
VỀ NHÀ THÔI 
Các số tròn chục gồm có những số nào ? 
10 , 20, 30 , 40 ,50, 60 ,70, 80, 90 
45 + 25 có kết quả là? 
70 
18 + 2+ 20 có kết quả là ? 
40 
25 + 25 có kết quả là ? 
50 
27 + 3 có kết quả là? 
30 
Khi thực hiện phép tính hàng dọc em tính thế nào ? 
Thực hiện tính từ phải sang trái. 
C ảm ơn bạn vì đã giúp chúng mình. Tặng bạn viên ngọc trai tuyệt đẹp này 
Tên phù thủy độc ác, nham hiểm đã bắt cóc hết sinh vật biển 
Hát –kết thúc tiết học 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_phep_cong_co_ton.pptx