Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục - Năm học 2023-2024

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục - Năm học 2023-2024

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC

Khi thực hiện phép cộng có kết quả số tận cùng là số O

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

3 thêm 1 nhớ bằng 3, viết 3

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 nhớ bằng 5, viết 5

Đặt tính rồi tính.

 

pptx 12 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép cộng có tổng là số tròn chục - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
Trang: 74 
Thứ .., ngày . tháng 11 năm 2023Toán 
Khởi động 
5 + 5 = ? 
4 + 6 = ? 
7 + 3 = ? 
8 + 2 = ? 
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
Khi thực hiện phép cộng có kết quả số tận cùng là số O 
+ 
26 
4 
0 
3 
6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 
3 thêm 1 nhớ bằng 3, viết 3 
26 + 4 = ? 
Vậy: 26 + 4 = 30 
+ 
26 
24 
0 
5 
6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 
2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 nhớ bằng 5, viết 5 
26 + 24 = ? 
Vậy 26 + 24 = 50 
Đặt tính rồi tính. 
61 + 9 53 + 17 42 + 28 
+ 
6 1 
9 
+ 
5 3 
1 7 
+ 
4 2 
2 8 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG LÀ SỐ TRÒN CHỤC 
Tiết 2 
Tìm số ở nhị hoa. 
Tìm số ở nhị hoa. 
Bài toán. 
	 Các bạn thu gom vỏ hộp sữa để làm đồ trưng bày. Tổ Một thu được 35 vỏ hộp sữa, tổ Hai thu được 55 vỏ hộp sữa. Hỏi cả hai tổ thu được bao nhiêu vỏ hộp sữa? 
Tóm tắt 
Tổ Một: .?. vỏ hộp sữa. 
Tổ Hai: .?. vỏ hộp sữa. 
Cả hai tổ: .?. Vỏ hộp sữa 
Bài giải 
Cả hai tổ thu được vỏ hộp sữa là: 
35 + 55 = .?. 
Đáp số: 90 vỏ hộp sữa 
90 
vỏ hộp sữa 
35 
55 
Bạn nào có vé xe số 50? 
Tiết học kết thúc 
Xem tiếp bài: 
Trang: .. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_phep_cong_co_ton.pptx