Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 - Năm học 2023-2024

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 - Năm học 2023-2024

Hoàn chỉnh các phép trừ sau:

Luyện tập

Bài giải

 Cô giáo còn lại số cái khẩu trang là

 18 - 8 = 10 (cái khẩu trang)

Đáp số: 10 cái khẩu trang

pptx 16 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2370
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN TIẾT TOÁN LỚP 2A 
KHỞI ĐỘNG 
TRÒ CHƠI TÁCH SỐ CHỤC VÀ SỐ ĐƠN VỊ 
14 
10 
4 
15 
10 
? 
5 
Có bao nhiêu cái bánh ? 
Có 16 cái bánh 
16 
10 
Ăn mấy cái bánh thì còn lại 10 cái ? 
Ăn 6 cái 
Viết phép tính : 16 - 6 = 10 
6 
Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023 Toán 
Phép trừ có hiệu bằng 10 
H oàn chỉnh các phép trừ sau: 
- ..?.. = 10 
- ..?.. = 10 
13 - ..?.. = 10 
14 - ..?.. = 10 
15 - ..?.. = 10 
16 - ..?.. = 10 
17 - ..?.. = 10 
18 - ..?.. = 10 
19 - ..?.. = 10 
1 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
8 
7 
Luyện tập 
10 
1 
15 
2 
17 
10 
18 – 8 – 1 = 
10 - 1 
9 
= 9 
= 8 
= 9 
= 5 
= 6 
= 7 
 Bài giải 
 Cô giáo còn lại số cái khẩu trang là 
 18 - 8 = 10 (cái khẩu trang) 
Đáp số: 10 cái khẩu trang 
VẬN DỤNG 
Ong 
non 
việc 
học 
 18 – 8 = ? 
A. 10 
B. 8 
C. 18 
D. 2 
 ? - 7 = 10 
A. 27 
B. 17 
C. 10 
D. 70 
 19 - ? = 10 
A. 10 
B. 19 
C. 0 
D. 9 
TẠM BIỆT CÁC CON 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_phep_tru_co_hieu.pptx