Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác xuất - Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác xuất - Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm

 Rô - bốt được giao nhiệm vụ kiểm tra số lượng một số đồ vật trong phòng học.

Các em hãy giúp bạn Rô - bốt kiểm tra số lượng các đồ vật trong phòng học nhé!

Rô bốt được giao nhiệm vụ kiểm tra số lượng một số đồ vật trong phòng học.

Bạn ấy quan sát, đếm và ghi lại số liệu như sau:

 

pptx 17 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 2280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác xuất - Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 64: 
CHỦ ĐỀ 13: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG 
 KÊ, XÁC XUẤT 
Khám phá 
 Rô - bốt được giao nhiệm vụ kiểm tra số lượng một số đồ vật trong phòng học. 
Các em hãy giúp bạn Rô - bốt kiểm tra số lượng các đồ vật trong phòng học nhé! 
 Rô bốt được giao nhiệm vụ kiểm tra số lượng một số đồ vật trong phòng học. 
Bạn ấy quan sát, đếm và ghi lại số liệu như sau: 
Giá vẽ 
Đồng hồ 
Bức tượng 
Ghế 
Giá vẽ 
Đồng hồ 
Bức tượng 
Ghế 
8 
1 
4 
8 
Để kiểm tra được số lượng một số đồ vật các em lưu ý cần thực hiện qua 3 bước: 
+ Bước 1: Thu thập 
+ Bước 2: Phân loại 
+ Bước 3: Kiểm điếm 
HOẠT ĐỘNG 
Quan sát tranh để tìm số thích hợp: 
1 
Xung quanh quạ đen có ? viên sỏi, bao gồm: 
 ? viên sỏi dạng khối lập phương; 
 ? viên sỏi dạng khối trụ; 
 ? viên sỏi dạng khối cầu; 
Quan sát tranh để tìm số thích hợp: 
1 
Xung quanh quạ đen có ? viên sỏi, bao gồm: 
 ? viên sỏi dạng khối lập phương; 
 ? viên sỏi dạng khối trụ; 
 ? viên sỏi dạng khối cầu; 
19 
6 
5 
8 
Quan sát tranh rồi trả lời. 
2 
Gà trống 
Gà mái 
Gà con 
Quan sát tranh để trả lời: 
2 
a) Số ? 
Mỗi loại gà có bao nhiêu con? 
Gà trống 
Gà mái 
Gà con 
2 
7 
9 
b) Chọn câu trả lời đúng 
Loại gà nào nhiều nhất? 
A. Gà trống B. Gà mái C. Gà con 
Loại gà nào ít nhất? 
A. Gà trống B. Gà mái C. Gà con 
c) Có tất cả bao nhiêu con gà? 
2 + 7 + 9 = 18 (con) 
Có tất cả 18 con gà. 
Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. 
3 
Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. 
3 
a. Mai gấp được bao nhiêu 
 con hạc giấy mỗi màu? 
7 
8 
5 
b. Hạc giấy màu nào nhiều nhất? 
 Hạc giấy màu nào ít nhất? 
Hạc giấy màu vàng nhiều nhất. 
 Hạc giấy màu xanh ít nhất. 
Tiết học đã kết thúc. 
 Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_chu_de_13_lam_quen_v.pptx