Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 108: Bảng chia 2 - Năm học 2020-2021 (Bản đầy đủ)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 108: Bảng chia 2 - Năm học 2020-2021 (Bản đầy đủ)

Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Bài giải

Mỗi bạn được chia số cái kẹo là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

 Đáp số: 6 cái kẹo

 

ppt 15 trang huongadn91 8830
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 108: Bảng chia 2 - Năm học 2020-2021 (Bản đầy đủ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết học hôm nayThứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021Tính: 2 x 3 = 6 : 2 = 6 : 3 =632ToánThứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021Tiết 108: Bảng chia 2 (T109) Toán4Dựa vào bảng nhân 2, hãy lập bảng chia 2?2 x 4 = 88 : 2 = 4 2 x 1 = 22 x 2 = 42 x 3 = 62 x 4 = 82 x 5 = 102 x 6 = 122 x 7 = 142 x 8 = 162 x 9 = 182 x10 = 202 : 2 = 14 : 2 = 26 : 2 = 38 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 716 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 =1052 x 4 = 88 : 2 = 4 2 : 2 = 14 : 2 = 26 : 2 = 38 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 716 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 106 20 : 2 = 10 18 : 2 = 9 16 : 2 = 8 14 : 2 = 7 12 : 2 = 6 10 : 2 = 5 8 : 2 = 4 6 : 2 = 3 2 : 2 = 1 4 : 2 = 22 x 4 = 88 : 2 = 4 7 20 : 2 = 10 18 : 2 = 9 16 : 2 = 8 14 : 2 = 7 12 : 2 = 6 10 : 2 = 5 8 : 2 = 4 6 : 2 = 3 2 : 2 = 1 4 : 2 = 22 x 4 = 88 : 2 = 4 82 : 2 = 1 4 : 2 = 26 : 2 = 3 8 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 10123456789102 x 4 = 88 : 2 = 4 92 : 2 = 1 4 : 2 = 26 : 2 = 3 8 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 10109876543212 x 4 = 88 : 2 = 42 : 2 = 4 : 2 = 6 : 2 = 12 : 2 = 8 : 2 = 14 : 2 = 10 : 2 = 20 : 2 = 16 : 2 = 18 : 2 = Bài 1/109: Tính nhẩm :12345678910 Bài 2/109:Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?Tóm tắt2 bạn : 12 cái kẹo 1 bạn : cái kẹo ? Bài 1/109: Bài 2/109:Tóm tắt 2 bạn : 12 cái kẹo1 bạn : cái kẹo ?Bài giảiSố cái kẹo mỗi bạn có là :12 : 2 = 6 (cái kẹo) Đáp số: 6 cái kẹo13Bài 3/109: Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào? 12 : 2 20 : 2 8 : 21 6 : 2 14: 247810614 20 : 2 = 1018 : 2 = 916 : 2 = 814 : 2 = 712 : 2 = 610 : 2 = 5 8 : 2 = 4 6 : 2 = 3 2 : 2 = 1 4 : 2 = 2BẢNG CHIA 2Học thuộc bảng chia 2.Làm bài tập trong vở bài tập (T21)Chuẩn bị bài : Một phần hai.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tiet_108_bang_chia_2_nam_hoc_2020_2021.ppt