Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 108: Bảng chia 2 - Năm học 2020-2021 - Trần Thị Thanh Hân

Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 108: Bảng chia 2 - Năm học 2020-2021 - Trần Thị Thanh Hân

Bài 2: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Tóm tắt

2 bạn : 12 cái kẹo

1 bạn : cái kẹo ?

Bài giải

Mỗi bạn được chia số cái kẹo là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

 Đáp số: 6 cái kẹo

 

ppt 18 trang huongadn91 9140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 108: Bảng chia 2 - Năm học 2020-2021 - Trần Thị Thanh Hân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: TRẦN THỊ THANH HÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN BÀIBÀI GIẢNG TOÁN 2BẢNG CHIA 2Thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021Toán:Tiết 108: Bảng chia 2Kiểm tra bài cũ :Tính: 2 x 3 = 6 : 2 = 6 : 3 =632Phép chia5Dựa vào bảng nhân 2, hãy lập bảng chia 2?2 x 4 = 88 : 2 = 4 2 x 1 = 22 x 2 = 42 x 3 = 62 x 4 = 82 x 5 = 102 x 6 = 122 x 7 = 142 x 8 = 162 x 9 = 182 x10 = 202 : 2 = 14 : 2 = 26 : 2 = 38 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 716 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 106 20 : 2 = 10 18 : 2 = 9 16 : 2 = 8 14 : 2 = 7 12 : 2 = 6 10 : 2 = 5 8 : 2 = 4 6 : 2 = 3 2 : 2 = 1 4 : 2 = 22 x 4 = 88 : 2 = 4 BẢNG CHIA 272 x 4 = 88 : 2 = 4 2 : 2 = 14 : 2 = 26 : 2 = 38 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 716 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 1082 : 2 = 1 4 : 2 = 26 : 2 = 3 8 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 10123456789102 x 4 = 88 : 2 = 4 92 : 2 = 1 4 : 2 = 26 : 2 = 3 8 : 2 = 410 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 10109876543212 x 4 = 88 : 2 = 42 : 2 = 4 : 2 = 6 : 2 = 12 : 2 = 8 : 2 = 14 : 2 = 10 : 2 = 20 : 2 = 16 : 2 = 18 : 2 = Bài 1/109: Tính nhẩm :12345678910 Bài 1/109: Bài 2/109:Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?Tóm tắt2 bạn : 12 cái kẹo 1 bạn : cái kẹo ? Bài 1/109: Bài 2/109:Tóm tắt 2 bạn : 12 cái kẹo1 bạn : cái kẹo ?Bài giảiSố cái kẹo mỗi bạn có là :12 : 2 = 6 (cái kẹo) Đáp số: 6 cái kẹo14Bài 3/109: Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào? 12 : 2 20 : 2 8 : 21 6 : 2 14: 2478106* Điền số vào chỗ chấm để được phép tính đúng? 18 : = 9 ... : 2 = 6122BẢNG CHIA 2HƯỚNG DẪN VỀ NHÀVề học thuộc bảng chia 2.Chuẩn bị bài : Một phần hai.BÀI HỌC KẾT THÚC

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tiet_108_bang_chia_2_nam_hoc_2020_2021.ppt