Đề thi kì I - Môn Toán học 2

Đề thi kì I - Môn Toán học 2

 Bài 1. (1 điểm ) a) Số liền trước số 85 là số:

 A. 84 B. 48 C. 86 D. 90

 b) Kết quả của phép tính 18 – 7 =? là:

 A. 10 B. 25 C. 11 D. 9

 Bài 2. (1 điểm )Nối mỗi số với cách đọc số đó:

Bốn mươi tám

Chín mươi tư

Hai mươi hai

Bảy mươi mốt

 Bài 3 (1 điểm ).An cân nặng 27 kg, Hoàng nhẹ hơn An 3 kg. Hỏi Hoàng cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ?

 A.24kg B. 30 kg C. 25kg D. 24

 Bài 4 (1 điểm ).Đặt tính rồi tính

 36 + 15 93 – 46

 

docx 2 trang thuychi 28/04/2021 2961
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kì I - Môn Toán học 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .....................................................
 Bài 1. (1 điểm ) a) Số liền trước số 85 là số:
 A. 84 B. 48 C. 86 D. 90
 b) Kết quả của phép tính 18 – 7 =? là:
 A. 10 B. 25 C. 11 D. 9
 Bài 2. (1 điểm )Nối mỗi số với cách đọc số đó:
22
Bốn mươi tám
48
Chín mươi tư
71
Hai mươi hai
94
Bảy mươi mốt
 Bài 3 (1 điểm ).An cân nặng 27 kg, Hoàng nhẹ hơn An 3 kg. Hỏi Hoàng cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ?
 A.24kg 	 B. 30 kg C. 25kg D. 24
 Bài 4 (1 điểm ).Đặt tính rồi tính 
 36 + 15 93 – 46
Bài 5. (1 điểm )Các phép tính sau có kết quả là:
 a)Phép tính 15 kg + 6 kg - 12kgcó kết quả là:
A.9 	 B. 9 kg C. 21 kg	 D. 12 kg
 b) Phép tính 35l – 24l + 12 l có kết quả là:
A.32l 	 B. 40l C. 23l D. 46l
 Bài 6. (1 điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm ?
 a) 2dm = .......... cm 
 A.20 	 B. 2 C. 21 D. 12
 b) 17 giờ hay .... giờ chiều 
 A.7 giờ	 B. 6 giờ C. 3 giờ	 D. 5 giờ 
 Bài 7. (1 điểm ) Tìm x.
 a) x + 7 = 45 b) x- 22 = 53 
 Bài 8 (1 điểm ) Hình vẽ bên có:
2 hình tam giác và 2 hình tứ giác 
2 hình tam giác và 3 hình tứ giác	
2 hình tam giác và 4 hình tứ giác
 Bài 9. (1 điểm ).
Năm nay bố 36 tuổi, ông nhiều hơn bố 27 tuổi. Hỏi ông năm này bao nhiêu tuổi?
Bài giải
Bài 10.(1 điểm ).Tính tổng số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số tròn chục bé nhất có 2 chữ số ?
Bài giải

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_ki_i_mon_toan_hoc_2.docx