Gián áo Đạo đức 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng

Gián áo Đạo đức 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động phù hợp.

- Hình thành kĩ năng tự bảo vệ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

 

doc 2 trang Hà Duy Kiên 26/05/2022 70
Bạn đang xem tài liệu "Gián áo Đạo đức 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
BÀI 13: TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ NƠI CÔNG CỘNG
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động phù hợp.
- Hình thành kĩ năng tự bảo vệ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
- Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
2. Dạy bài mới:
2.1. Khởi động:
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ. Trong từng nhóm, HS lần lượt chia sẻ với các bạn:
- Kể về một lần em gặp khó khăn ở nơi công cộng?
- Khi đó em đã làm gì?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.
2.2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu những tình huống cần tìm kiêm sự hỗ trợ nơi công cộng.
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.59, tổ chức thảo luận nhóm 4, YC HS kể chuyện theo tranh.
- Mời đại diện nhóm chia sẻ câu chuyện.
- GV hỏi: + Vì sao em cần hỗ trợ trong các tình huống trên?
+ Kể thêm những tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng mà em biết?
- GV chốt: Khi em bị hỏng xe, khi có người lạ đi theo em, em cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh
*Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ và ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- GV cho HS đọc tình huống trong SGK tr. 60, YC thảo luận nhóm đôi: 
+ Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách nào?
+ Việc tìm kiếm sự hỗ trợ có ích lợi gì?
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2.3 Luyện tập: Xử lí tình huống
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.60-61, YC thảo luận nhóm đôi, cách xử lí tình huống đó
- Tổ chức cho HS chia sẻ, đóng vai từng tranh.
- GV chốt câu trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương.
2.4 Vận dụng:
- GV YC thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về việc em đã làm và sẽ làm để để tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
- 2-3 HS nêu.
- HS thực hiện.
- HS chia sẻ.
- HS thảo luận nhóm 4 kể chuyện theo tranh.
- 2-3 HS chia sẻ.
- 2-3 HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo cặp.
- HS chia sẻ.
- 3-4 HS trả lời.
+ Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng bình tĩnh, quan sát xung quanh, tìm chú bảo vệ và nhờ chú giúp
- HS chia sẻ.
Thông điệp: Tìm người đánh tin cậy
 Nói điều em mong chờ .

Tài liệu đính kèm:

  • docgian_ao_dao_duc_2_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_13_tim_kiem_su_h.doc