Giáo án Hoạt động trải nghiệm Khối 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Tuần 9

Giáo án Hoạt động trải nghiệm Khối 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Tuần 9

Tiết 25: SINH HOẠT DƯỚI CỜ

 Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”

(Tổng phụ trách Đội tổ chức, Giáo viên chủ nhiệm tham gia, hướng dẫn HS)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức kĩ năng:

- Tích cực tham gia các hoạt động tháng hành động “Em là học sinh thân thiện” của nhà trường.

2. Năng lực:

- Năng lực tự quản, giao tiếp, thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia vào các hoạt động tháng hành động “Em là học sinh thân thiện” của nhà trường tổ chức.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất chăm chỉ, nhân ái. Hình thành được trách nhiệm trong công việc và sự tuân thủ các quy định.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

2. Học sinh:

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

1. Nghi lễ:

- Ổn định tổ chức: Liên đội trưởng

- Nghi lễ chào cờ. Đội nghi lễ nhà trường thực hiện

2. Nhận xét công tác tuần:

- Liên đội trưởng sơ kết tuần, thông báo điểm trừ và xếp hạng các lớp.

- Lớp trực tuần NX hoạt động trong tuần của toàn trường, kế hoạch tuần tới.

- Nhận xét của Ban giám hiệu.

3. Sinh hoạt theo chủ đề:

- TPTĐ giới thiệu chủ đề sinh hoạt: Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”

- TPTĐ tổ chức cho HS toàn trường chơi trò chơi “Em là phóng viên nhí” để phỏng vấn bạn mình kể về những việc làm thể hiện em là học sinh thân thiện và nêu lợi ích của việc làm ấy.

- TPTĐ nhắc nhở HS giữ trật tự, chú ý theo dõi và tham gia tích cực trò chơi.

- TPTĐ mời đại diện một số HS là phóng viên trình bày trước sân cờ những ý kiến của các bạn.

- TPTĐ nhận xét, bổ sung cho các em. Lưu ý, trong quá trình HS trình bày, TPTĐ có thể chỉnh sửa thêm cho HS về cách trình bày trước đám đông nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho HS.

- TPTĐ yêu cầu HS ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện để trở thành HS thân thiện; nhớ những điều mình ấn tượng nhất trong buổi lể để chia sẻ với bạn và gia đình.

4. Giao nhiệm vụ:

- TPTĐ giao nhiệm vụ cho GVCN và HS các lớp tập kể và chuẩn bị tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em” trong giờ Sinh hoạt dưới cờ tuần 10.

 Hoạt động trải nghiệm

Tiết 26: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức kĩ năng:

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.

2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp: Tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia vào các hoạt động tháng hành động “Em là học sinh thân thiện” của nhà trường tổ chức.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua những việc làm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Tranh ảnh, ĐDDH liên quan đến chủ đề; giấy A4, A0, giấy màu, bút màu, keo/hồ dán. Bài hát: Em yêu trường em

2. Học sinh: Sách HĐTN 2, Vở bài tập; giấy màu, bút màu, keo/hồ dán, ảnh/tranh vẽ về những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè.

 

docx 6 trang Hà Duy Kiên 27/05/2022 38085
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động trải nghiệm Khối 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
Hoạt động trải nghiệm
Tiết 25: 	 SINH HOẠT DƯỚI CỜ
 Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”
(Tổng phụ trách Đội tổ chức, Giáo viên chủ nhiệm tham gia, hướng dẫn HS)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Tích cực tham gia các hoạt động tháng hành động “Em là học sinh thân thiện” của nhà trường.
2. Năng lực:
- Năng lực tự quản, giao tiếp, thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia vào các hoạt động tháng hành động “Em là học sinh thân thiện” của nhà trường tổ chức.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ, nhân ái. Hình thành được trách nhiệm trong công việc và sự tuân thủ các quy định.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: 
2. Học sinh: 
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
1. Nghi lễ:
- Ổn định tổ chức: Liên đội trưởng
- Nghi lễ chào cờ. Đội nghi lễ nhà trường thực hiện
2. Nhận xét công tác tuần:
- Liên đội trưởng sơ kết tuần, thông báo điểm trừ và xếp hạng các lớp.
- Lớp trực tuần NX hoạt động trong tuần của toàn trường, kế hoạch tuần tới.
- Nhận xét của Ban giám hiệu.
3. Sinh hoạt theo chủ đề:
- TPTĐ giới thiệu chủ đề sinh hoạt: Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”
- TPTĐ tổ chức cho HS toàn trường chơi trò chơi “Em là phóng viên nhí” để phỏng vấn bạn mình kể về những việc làm thể hiện em là học sinh thân thiện và nêu lợi ích của việc làm ấy.
- TPTĐ nhắc nhở HS giữ trật tự, chú ý theo dõi và tham gia tích cực trò chơi.
- TPTĐ mời đại diện một số HS là phóng viên trình bày trước sân cờ những ý kiến của các bạn. 
- TPTĐ nhận xét, bổ sung cho các em. Lưu ý, trong quá trình HS trình bày, TPTĐ có thể chỉnh sửa thêm cho HS về cách trình bày trước đám đông nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho HS. 
- TPTĐ yêu cầu HS ghi nhớ những nội dung mà mình cần phải thực hiện để trở thành HS thân thiện; nhớ những điều mình ấn tượng nhất trong buổi lể để chia sẻ với bạn và gia đình.
4. Giao nhiệm vụ:
- TPTĐ giao nhiệm vụ cho GVCN và HS các lớp tập kể và chuẩn bị tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em” trong giờ Sinh hoạt dưới cờ tuần 10.
	 Hoạt động trải nghiệm
Tiết 26: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp: Tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Thực hiện việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tham gia vào các hoạt động tháng hành động “Em là học sinh thân thiện” của nhà trường tổ chức.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua những việc làm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Tranh ảnh, ĐDDH liên quan đến chủ đề; giấy A4, A0, giấy màu, bút màu, keo/hồ dán. Bài hát: Em yêu trường em
2. Học sinh: Sách HĐTN 2, Vở bài tập; giấy màu, bút màu, keo/hồ dán, ảnh/tranh vẽ về những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1. Hoạt động Khởi động: Hưởng ứng Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.
+ Mục tiêu: Giúp học sinh tham gia hưởng ứng Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.
+ Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.
+ Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Em là phóng viên nhí” để phỏng vấn bạn mình kể về những việc làm thể hiện em là HS thân thiện và nêu ích lợi của việc làm ấy. 
- Mời một vài HS là phóng viên trình bày trước lớp những ý kiến của các bạn. 
- GV nhận xét và bổ sung cho các em.
- Giáo viên giới thiệu chủ đề, bài mới.
- Học sinh tham gia hưởng ứng Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.
- Học sinh tham gia trò chơi.
- Đại diện một số HS trình bày.
- HS ghi nhớ những việc cần làm để thực hiện tốt các hoạt động trong tháng.
- HS lắng nghe, viết tựa bài vào vở.
2. Hoạt động khám phá: (23-25’)
Hoạt động 1: Hát bài hát về thầy cô và mái trường
+ Mục tiêu: Giúp học sinh tham gia hưởng ứng Tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”.
+ Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, vấn đáp, thảo luận, 
+ Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành những nhóm nhỏ và tổ chức thi đua hát nối tiếp các bài hát về thầy, cô giáo. Nhóm nào tới lượt mà không tìm được bài hát nào khác để hát (hoặc không hát tiếp được phần tiếp theo của bài hát trước) thì nhóm đó phải dừng lại. Nhóm hát đến cuối cùng là nhóm thắng. 
- GV dẫn dắt vào bài học bằng cách đặt câu hỏi:
+ Bài hát các em vừa hát có nội dung gì?
+ Em nghĩ gì về thầy cô khi em hát bài này?
+ Thầy cô đã giúp gì cho em?
+ Em cần có thái độ như thế nào đối với thầy cô? 
- GV nhân xét - tổng kết:	
- Học sinh tham gia hát các bài hát về thầy, cô giáo.
- HS thảo luận trong nhóm trả lời các câu hỏi.
- HS lắng nghe.
Hoạt động 2: Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”
+ Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
+ Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi, trực quan, quan sát, vấn đáp, thảo luận, 
+ Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Chia sẻ điều ấn tượng về thầy cô.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4-6 em. Quan sát tranh và TLCH:
? Bạn trong tranh đã giới thiệu những thông tin gì về thầy, cô giáo của mình?
- GV mời một số đại diện nhóm trả lời.
- GV nhận xét, rút ra kết luận: Khi giới thiệu về thầy, cô giáo với người khác, em cần nêu rõ một số thông tin: tên thầy cô, điều em ấn tượng về thầy, cô đó. Ngoài ra, em có thể giới thiệu thêm về đặc điểm, tính cách, sở thích, kỉ niệm với thầy, cô.
- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc nhóm và chia sẻ với bạn điều em ấn tượng về thầy, cô theo hướng dẫn ở trên.
- GV mời một số HS lên chia sẻ điều em ấn tượng về thầy, cô. GV cần lưu ý HS cách dùng từ thích hợp khi trình bày về thầy, cô.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
Nhiệm vụ 2: Làm sản phẩm tặng thầy cô.
- GV đặt câu hỏi: Thầy cô đã có công dạy dỗ em. Em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn và quý mến thầy, cô giáo? 
- GV hướng dẫn HS làm sản phẩm tặng thầy cô. 
- GV gợi ý một số sản phẩm tặng thầy cô cho HS: làm thiệp, vẽ tranh, làm hoa giấy, sưu tầm bức ảnh chụp cùng thầy cô và trang trí, viết lời chúc 
- GV cũng có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi “Bão thổi” để nhóm học sinh có cùng ý tưởng làm sản phẩm giống nhau về cùng một nhóm tạo sự thuận lợi cho các em trao đổi và thực hiện cùng bạn. Ngoài ra, GV có thể thiết kế bảng gài nhóm hình trái tim yêu thương để HS trưng bày sản phẩm của các em theo nhóm sau khi làm xong. 
- Trong quá trình HS làm sản phẩm, GV lưu ý HS về vấn đề an toàn nếu có sử dụng kéo và dọn dẹp chỗ ngồi sau khi đã hoàn thành xong nhằm rèn cho HS kỹ năng cần thiết và ý thức trách nhiệm.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động. 
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn thành sản phẩm và mang đến lớp giới thiệu trong tiết Sinh hoạt lớp.
- HS làm việc theo nhóm. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Thảo luận nhóm, chia sẻ với bạn điều em ấn tượng về thầy, cô.
- Một số HS lên chia sẻ.
- HS trả lời: chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô, làm quà tặng dễ thương tặng thầy cô 
- HS quan sát làm theo hướng dẫn.
- HS nghe, ghi nhớ
 Hoạt động trải nghiệm
Tiết 27:	 SINH HOẠT LỚP
CHIA SẺ VỀ SẢN PHẨM ĐÃ LÀM THEO CHỦ ĐỀ
“THẦY, CÔ TRONG TRÁI TIM EM.”
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết cách tổ chức buổi sơ kết lớp.
- Thực hiện được một số việc làm thể hiện long biết ơn thầy cô.
- Tham gia được các hoạt động chung của lớp.
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác với bạn khi tham gia hoạt động.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ, nhân ái.
- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái: Thể hiện lòng biết ơn thầy cô.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Báo cáo công tác sơ kết tuần:
Hoạt động 1: Sơ kết tuần 9.
* Mục tiêu: HS nhận xét được các hoạt động trong tuần, biết được các ưu điểm và tồn tại, hướng khắc phục.
* Cách tiến hành:
- GV mời lớp trưởng, lớp phó sơ kết tuần 9.
Hoạt động 2: Chia sẻ
* Mục tiêu: HS nhớ và chia sẻ những hoạt động trong tuần qua
* Cách tiến hành:
- Lớp trưởng mời các thành viên trong lớp chia sẻ lại một số nội dung, bài học trong tuần.
+ Bạn đã học được gì qua các hoạt động đó?
+ Hoạt động nào trong tuần bạn thấy ấn tượng nhất?
+ Nhớ lại cảm xúc lúc đó của bạn thế nào?
2. Sinh hoạt theo chủ đề:
Hoạt động: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy, cô trong trái tim em”. 
* Mục tiêu: Giúp HS củng cố những việc mình đã học được thể hiện long biết ơn thầy, cô.
* Cách tiến hành:
- GV đặt câu hỏi: Khi tặng món quà cho thầy, cô giáo em yêu quý, em cần có thái độ như thế nào? 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm nhỏ:
+ Giới thiệu sản phẩm em đã làm 
+ Nêu dự định sử dụng sản phẩm của em
+ Sắm vai thực hành tặng quà cho thầy, cô giáo 
- Yêu cầu các nhóm giới thiệu về sản phẩm chung của nhóm cho các bạn trong lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS và tổng kết hoạt động. Yêu cầu HS mang sản phẩm về tặng và nói lời chúc, lời yêu thương với thầy, cô giáo em yêu quý.
3. Thảo luận kế hoạch tuần tới:
Hoạt động: Phương hướng kế hoạch tuần 10.
* Mục tiêu: HS nắm phương hướng, thông báo mới cho HĐ tuần sau.
* Cách tiến hành: 
- GV thông qua phương hướng, kế hoạch tuần tới: Thi đua học tốt, tích cực tham gia hoạt động của trường.
- YCHS thảo luận nhóm 4 nêu các biện pháp để thi đua học tốt, tích cực tham gia các hoạt động, hát, múa về mái trường.
- GV nhận xét, yêu cầu những HS tham gia kể chuyện “Thầy, cô trong trái tim em” của trường về tập kể và chuẩn bị trình bày trong giờ Sinh hoạt dưới cờ tuần 10.
- Nhận xét giờ học, khen ngợi HS tích cực.
- Ban cán sự lớp nhận xét ưu điểm, tồn tại trong tuần và đưa ra hướng khắc phục.
- HS nối tiếp chia sẻ các hoạt động diễn ra trong tuần.
- HS chia sẻ ý kiến cá nhân. (HS có thể trả lời: em phải nói năng lễ phép, tặng quà bằng hai tay )
- HS chia sẻ trong nhóm.
- Nhóm trưởng các nhóm giới thiệu về sản phẩm.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm 4 và chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe và thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_hoat_dong_trai_nghiem_khoi_2_sach_chan_troi_sang_tao.docx