Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 27+28 - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 27+28 - Năm học 2018-2019

Bài 14: LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY ( tiết 1)

I. MỤC TIÊU

- Biết cách làm đồøng hồ đeo tay .

- Làm được đồng hồ đeo tay.

- Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

* Với HS khéo tay:

- Làm được đồng hồ đeo tay.Đồng hồ cân đối.

II. CHUẨN BỊ

- GV - Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy.

 - Quy trình làm đồng hồ đeo tay bằng giấy, có hình minh họa.

 - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.

- HS - Giấy thủ công, vở.

 

doc 4 trang Hà Duy Kiên 28/05/2022 510
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 27+28 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27 + TUẦN 28
Ngày soạn: ngày 23 tháng 03 năm 2019
Ngày dạy: Ngày 25,27,28 tháng 03 năm 2019 :Lớp 2C,2A,2B
THỦ CÔNG
Bài 14: LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU
Biết cách làm đồøng hồ đeo tay .
Làm được đồng hồ đeo tay.
Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
* Với HS khéo tay:
Làm được đồng hồ đeo tay.Đồng hồ cân đối.
II. CHUẨN BỊ
GV - Mẫu đồng hồ đeo tay bằng giấy.
 - Quy trình làm đồng hồ đeo tay bằng giấy, có hình minh họa.
 - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.
HS - Giấy thủ công, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1. Kiểm tra 
Kiểm tra đồ dùng học tập.
30’
2. Dạy bài mới :
 a)Giới thiệu bài. Làm đồng hồ đeo tay
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động :
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Đồng hồ đeo tay có những bộ phận nào? 
Vật liệu làm đồng hồ ?
Hướng dẫn mẫu.
Hướng dẫn học sinh các bước.
Quan sát.
Mặt đồng hồ, dây đeo, đai cài dây đồng hồ.
Làm bằng giấy, hoặc lá chuối, lá dừa
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Ta phải cắt một nan giấy màu nhạt dài 24 ô, rộng 3 ô để làm mặt đồng hồ.
Cắt và dán nối thành một nan giấy khác dài 35 ô, rộng 3 ô để làm dây đồng hồ.
Cắt một nan dài 8 ô rộng 1 ô để làm đai cài dây đồng hồ.
Quan sát, theo dõi.
Bước 2 : Làm mặt đồng hồ 
Gấp 1 đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào mấy ô? (3 ô như hình 1)
Tiếp theo ta làm sao? (gấp cuốn tiếp như hình 2 cho đến hết nan giấy được hình 3).
 Hình 1
 Hình 2 Hình 3
Bước 3 : Gài dây đeo đồng hồ.
Gài 1 đầu nan giấy làm dây đeo vào khe giữa của các nếp gấp mặt đồng hồ.(H4)
Gấp nan này đè lên nếp gấp cuối của mặt đồng hồ rồi luồn đầu nan qua một khe khác vừa gài. Kéo đầu nan cho nếp gấp khít chặt để giữ mặt đồng hồ và dây đeo.(H5)
Dán nối hai đầu của nan giấy dài 8 ô, rộng 1 ô làm đai để giữ dây đồng hồ.(mép dán chồng lên nhau 1 ô rưỡi)
 Hình 4
 Hình 5
Bước 4 : Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ.
Hướng dẫn lấy dấu bốn điểm chính để ghi số: 12, 3, 6 ,9 và chấm các điểm chỉ giờ khác(H6a)
Vẽ kim ngắn chỉ giờ ,kim dài chỉ phút Luồn đai vào dây đeo đồng hồ (H6b)
Gài dây đeo vào mặt đồng hồ ,gài đầu dây thừa qua đai, ta được chiếc đồng hồ đeo tay hoàn chỉnh. (H7) 
 Hình 6a Hình 6b Hình 7
Hoạt động 2 : Thực hành.
Tổ chức HS thực hành theo nhóm
Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.
Thực hành làm đồng hồ đeo tay.
Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
Trưng bày sản phẩm.
3. Nhận xét – Dặn dò.
TIẾT 2
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1. Bài cũ : 
Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước gấp cắt.
Nhận xét, đánh giá.
Làm đồng hồ đeo tay (tiết 1).
2 em lên bảng thực hiện các thao tác gấp.
Nhận xét.
30’
2. Bài mới : 
a)Giới thiệu bài. Làm đồng hồ đeo tay (t2)
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Thực hành làm đồng hồ đeo tay.
Cho HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo tay.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Làm mặt đồng hồ.
Bước 3 : Làm dây đeo đồng hồ.
Bước 4 : Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ.
HS nhắc lại cách làm
Hoạt động 2: 
Theo dõi giúp đỡ học sinh còn lúng túng.
Nhắc nhở : Nếp gấp phải sát. Khi gài dây đeo có thể bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây đeo cho dễ.
Chia nhóm : HS thực hành làm đồng hồ theo các bước.
Đánh giá sản phẩm của HS.
3. Nhận xét – Dặn dò.
Nhận xét chung giờ học
Các nhóm trình bày sản phẩm 
Hoàn thành và dán vở.
Rút kinh nghiệm:
 ....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_2_tuan_2728_nam_hoc_2018_2019.doc