Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 25+26 - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 25+26 - Năm học 2018-2019

Bài 13: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ ( tiết 1)

I. MỤC TIÊU

- Biết cách làm dây xúc xích trang trí.

- Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt, dán được ít nhất ba vòng tròn. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.

- Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

* Với HS khéo tay:

- Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Kích thước các vòng dây xúc xích đều nhau. Màu sắc đẹp.

II. CHUẨN BỊ

- GV - Dây xúc xích mẫu bằng giấy thủ công.

 - Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ minh hoạ.

 - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.

- HS - Giấy thủ công, vở.

 

doc 4 trang Hà Duy Kiên 28/05/2022 450
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 25+26 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25 + TUẦN 26
Ngày soạn: ngày 09 tháng 03 năm 2019
Ngày dạy: Ngày 11,13,14 tháng 03 năm 2019 :Lớp 2C,2A,2B
THỦ CÔNG
Bài 13: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU
Biết cách làm dây xúc xích trang trí.
Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt, dán được ít nhất ba vòng tròn. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.
Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
* Với HS khéo tay:
Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Kích thước các vòng dây xúc xích đều nhau. Màu sắc đẹp. 
II. CHUẨN BỊ
GV - Dây xúc xích mẫu bằng giấy thủ công.
 - Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ minh hoạ.
 - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.
HS - Giấy thủ công, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1. Kiểm tra 
Kiểm tra đồ dùng học tập
30’
2. Bài mới :	
a)Giới thiệu bài. Cắt, dán dây xúc xích trang trí
-Làm dây xúc xích trang trí 
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Các vòng của dây xúc xích làm bằng gì ?
-Có hình dáng màu sắc, kích thước như thế nào ?
-Để có được dây xúc xích ta phải làm thế nào ?
Hướng dẫn mẫu trên qui trình.
Hướng dẫn học sinh các bước.
Quan sát.
Các nan giấy màu.
Màu sắc nhiều đan xen nhau.
Ta phải cắt nhiều nan giấy màu dài bằng nhau, sau đó dán lồng các nan giấy thành những vòng tròn nối tiếp nhau.
Học sinh theo dõi.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Lấy 3, 4 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô (H1a).Mỗi tờ giấy cắt lấy 4-6 nan.
 Hình 1a Hình 1b
Bước 2 : Dán nan giấy thành dây xúc xích.
Bôi hồ vào một đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng tròn.(H2)
Chú ý: Dán chồng khít hai đầu nan vào khoảng 1 ô, mặt màu quay ra ngoài (H2).
Luồn nan thứ hai khác màu vào vòng nan thứ nhất (H3). Sau đó bôi hồ vào một đầu nan và dán tiếp thành vòng tròn thứ hai.
Luồn tiếp nan thứ ba khác màu vào vòng nan thứ hai, bôi hồ vào đầu nan và dán thành vòng tròn thứ ba.(H4)
Làm giống như vậy đối với các nan thứ tư, thứ năm, cho đến khi được dây xúc xích dài theo ý muốn.(H5)
 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Hình 5
Hoạt động 2 : Thực hành.
Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm
Thực hành cắt dán theo nhóm
Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
3. Nhận xét – Dặn dò.
Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị bài sau
TIẾT 2
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1. Bài cũ : 
Gọi HS lên bảng thực hiện 2 bước cắt dán dây xúc xích.
Nhận xét, đánh giá.
Làm dây xúc xích trang trí.
2 em lên bảng thực hiện các thao tác cắt dán.
Nhận xét.
30’
2. Bài mới : 
a)Giới thiệu bài. Cắt, dán dây xúc xích trang trí (t2)
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Các vòng của dây xúc xích làm bằng gì ?
Có hình dáng màu sắc, kích thước như thế nào? 
Để có được dây xúc xích ta phải làm thế nào ?
Quan sát.
Các nan giấy màu.
Màu sắc nhiều đan xen nhau.
Ta phải cắt nhiều nan giấy màu dài bằng nhau, sau đó dán lồng các nan giấy thành những vòng tròn nối tiếp nhau.
Hướng dẫn học sinh các bước.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán nan giấy thành dây xúc xích 
HS nhắc lại cách làm dây xúc xích : 
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán các nan giấy thành dây xúc xích.
Hoạt động 2 : Thực hành.
Tổ chức cho HS thực hành
Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.
Động viên HS làm dây xúc xích dài với nhiều vòng, nhiều màu sắc khác nhau 
Thực hành cắt dán.
Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
Trưng bày sản phẩm.
3’
3. Nhận xét – Dặn dò.
Nhận xét chung giờ học
Rút kinh nghiệm:
 ....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_2_tuan_2526_nam_hoc_2018_2019.doc