Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1) - Năm học 2023-2024

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1) - Năm học 2023-2024

Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1)

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Về Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số.

- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số.

*Phát triển Năng lực : Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản; tư duy, lập luận toán học, hợp tác.

- Giải quyết được các bài tập liên quan.

* Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.

 

pptx 22 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 1) - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Câu hỏi: Em hãy nêu cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn? 
Thứ S áu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
 XÂY NHÀ CHO THỎ 
300 000 
C. 200 000 
D. 280 000 
A. 290 000 
Làm tròn giá tiền đến hàng trăm nghìn? 
C. 3 600 000 
B. 3 800 000 
D. 3 000 0000 
A. 3 700 000 
Làm tròn giá tiền đến hàng trăm nghìn? 
D. 4 200 000 
C. 5 000 000 
B. 4 100 000 
A. 4 000 000 
Làm tròn giá đến hàng trăm nghìn? 
Thứ S áu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
* Về Kiến thức, kĩ năng : 
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số. 
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số. 
* Phát triển Năng lực : Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản; tư duy, lập luận toán học, hợp tác. 
- Giải quyết được các bài tập liên quan. 
* Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm. 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
Các em có biết trong hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh không? Hãy kể tên một số hành tinh trong hệ mặt trời? 
Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh, xếp theo thứ tự khoảng cách từ gần nhất cho đên xa nhất so với mặt trời. 
Các hành tinh gồm: SaoTh ủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. (Sao Diêm Vương từng được xếp vào nhóm này nhưng hiện tại đã bị loại ra) 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
Thứ S áu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Sao Kim cách Mặt Trời khoảng 108 000 000 km. 
Sao Hỏa cách Mặt Trời khoảng 230 000 000 km. 
Vậy sao Hỏa cách xa Mặt Trời hơn 
Muốn biết trong hai số, số nào lớn hơn, số nào bé hơn, ta sử dụng phép toán gì? 
Như vậy, bạn Việt đã sử dụng so sánh độ dài để biết được Sao Hỏa cách xa Mặt Trời hơn Sao Kim 
Quy tắc so sánh hai số có nhiều chữ số: 
Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. 
Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. 
Ví dụ: So sánh 230 000 000 và 108 000 000 
vì 2 > 1 nên 230 000 000 > 108 000 000. 
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
Ví dụ: Cho khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149 600 000 km, khoảng cách từ sao Mộc đến Mặt Trời là 741 510 000 km. Em hãy so sánh và cho biết hành tinh nào cách xa Mặt Trời hơn. 
149 600 000 < 741 510 000 
Sao Mộc cách xa Mặt Trời hơn . 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
Thứ S áu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
1 
>, <, = 
278 992 000 278 999 
? 
37 338 449 37 839 449 
? 
3 004 000 3 400 000 
? 
200 000 000 99 999 999 
? 
3 405 000 3 000 000 + 400 000 + 5 000 
? 
650 700 6 000 000 + 500 000 + 7 000 
? 
> 
< 
< 
> 
3 405 000 
= 
6 507 000 
< 
Thứ S áu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
2 
So sánh giá tiền hai căn nhà của bác Ba và chú Sáu. 
950 000 000 < 1 000 000 000 
→ Nhà chú Sáu đắt tiền hơn. 
3 
Việt nói rằng: “Hai số 37 003 847 và 23 938 399 có cùng số chữ số. Chữ số tận cùng của số 23 938 399 là 9. Chữ số tận cùng của số 37 003 847 là 7. 
Mà 9 lớn hơn 7 nên 23 938 399 lớn hơn 37 003 847”. 
Hỏi Việt đã nói sai ở đâu? 
Việt sai ở chỗ đã so sánh số từ phải sang trái. 
Để đúng với quy tắc so sánh số có nhiều chữ số, ta phải so sánh từ trái sang phải, tức là so sánh chữ số hàng chục triệu của hai số trước. 
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023 
Toán 
Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số (T1) 
Hỏi nhanh đáp đúng 
Đố bạn trong các số 
356 872, 283 576, 638 752 
 Số n à o lớn nhất? 
638 752 
Đố bạn trong các số 394 765; 563 947; 349 675 .Số n à o bé nhất? 
349 675 
Đố bạn số nào lớn hơn số 246 864 ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_14_so_sanh_cac_s.pptx