Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ước lượng (Trang 11+12)

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ước lượng (Trang 11+12)

Các con bướm được xếp thành . hàng ?

Mỗi hàng có khoảng con ?

Các em sẽ đếm số con bướm theo hàng ngang (1 chục,

Vậy các em có khoảng con bướm ?

Thực hành đếm số con

 bướm có trong tranh !

ppt 18 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Ước lượng (Trang 11+12)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2: ƯỚC LƯỢNG 
Trang 11-12 
Toán Lớp 2 
Ước lượng ? 
Các con bướm được xếp th à nh . h à ng ? 
Mỗi h à ng có khoảng con ? 
5 
10 
Các em sẽ đếm số con bướm theo h à ng ngang (1 chục, 
 2 chục, 3 chục, 4 chục) 
Vậy các em có khoảng con bướm ? 
50 
Thực h à nh đếm số con 
 bướm có trong tranh ! 
(41 con bướm) 
Để ước lượng được nhanh các em chọn nhóm mẫu vật có khoảng 10 
(1 chục) rồi đếm theo chục. 
Thực h à nh 
Ước lượng ( S/11) 
Ước lượng: Có khoảng .?. 
chiếc máy bay. 
 1 
Ước lượng: Có khoảng .?. 
ngôi sao. 
 2 
Luyện tập 
Ước lượng rồi đếm ( S/12) 
Ước lượng: 
 Có khoảng .?. chiếc thuyền. 
1 
Ước lượng: 
 Có khoảng .?. quả bóng . 
2 
Ước lượng: 
 Có khoảng .?. quả bóng . 
3 
Kết luận 
Học sinh hiểu ước lượng và biết vận dụng 
để ước lượng nhóm mẫu vật 
trong thực tế. 
DẶN DÒ 
Vở b à i tập / 11-12 
Bài sau 
Số hạng – Tổn g 
Chúc các em học tốt, 
nhiều sức khỏe !!!! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_2_uoc_luong_tran.ppt