Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 (Trang 59)

Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 (Trang 59)

Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10

Tiết học kết thúc

Xem trước bài tiếp theo:

11 trừ đi một số

Trang: 60

 

pptx 14 trang Đoàn Khánh Hy 18/12/2023 1240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Chân trời sáng tạo) - Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 (Trang 59)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
Điền Số 
1 
5 
Điền Số 
2 
10 
Tính 
3 
10 
4 
10 
Tính 
4 
10 
7 
10 
Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023Toán 
Phép trừ có hiệu bằng 10 
Trang : 59 
16 – 6 = ? 
10 
BẢNG TRỪ CÓ HIỆU BẰNG 10 
11 - .?. = 10	15 - .?. = 10	 
12 - .?. = 10	16 - .?. = 10 
13 - .?. = 10	17 - .?. = 10 
14 - .?. = 10	18 - .?. = 10 
19 - .?. = 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
BẢNG TRỪ CÓ HIỆU BẰNG 10 
11 - .?. = 10	15 - .?. = 10	 
12 - .?. = 10	16 - .?. = 10 
13 - .?. = 10	17 - .?. = 10 
14 - .?. = 10	18 - .?. = 10 
19 - .?. = 10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
8 
9 
6 
9 
5 
7 
18 
8 
c òn lại 
10 
Tiết học kết thúc 
Xem trước bài tiếp theo: 
11 trừ đi một số 
Trang : 60 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_chan_troi_sang_tao_bai_phep_tru_co_hieu.pptx