Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 23+24 - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 23+24 - Năm học 2018-2019

TIẾT 12: ÔN TẬP CHƯƠNG II

PHỐI HỢP GẤP,CẮT,DÁN HÌNH

I.MỤC TIÊU.

- Củng cố được kiến thức , kĩ năng gấp các hình đã học.

- Phối hợp gấp ,cắt ,dán được ít nhất một sản phẩm đã học.

- Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.

* Với HS khéo:

- Phối hợp gấp ,cắt ,dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.

Có thể gấp ,cắt ,dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

 - Ôn tập ch¬ơng II phối hợp gấp,cắt, dán hình ở các bài 7,8,9,10,11,12

II. ĐỒ DÙNG.

- Các hình mẫu của các bài 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

doc 3 trang Hà Duy Kiên 28/05/2022 1750
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 23+24 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23 + TUẦN 24
Ngày soạn: ngày 22 tháng 02 năm 2019
Ngày dạy: Ngày 25,27,28 tháng 02 năm 2019 :Lớp 2C,2A,2B
THỦ CÔNG
TIẾT 12: ÔN TẬP CHƯƠNG II
PHỐI HỢP GẤP,CẮT,DÁN HÌNH
I.MỤC TIÊU.
Củng cố được kiến thức , kĩ năng gấp các hình đã học.
Phối hợp gấp ,cắt ,dán được ít nhất một sản phẩm đã học.
Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.
* Với HS khéo:
Phối hợp gấp ,cắt ,dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.
Có thể gấp ,cắt ,dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
 - Ôn tập chơng II phối hợp gấp,cắt, dán hình ở các bài 7,8,9,10,11,12
II. ĐỒ DÙNG.
- Các hình mẫu của các bài 7, 8, 9, 10, 11, 12.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1’
 2’
28’
10’
18’
 2’
 1’
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3. Bài mới:
a. Cho HS nhớ lại các bài đã học trong chương II
- Nêu tên các bài đã học ở chương II
- Nêu lại các bước gấp ở trong bàitrên đã học.
b.Thực hành
- GV cho HS quan sát các mẫu gấp cắt, dán đã học.
- Yêu cầu các nếp gấp, cắt phải phẳng, cân đối đúng quy trình và màu sắc hài hoà.
- Em hãy gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học ở chương II.
- GV quan sát theo dõi HS làm bài.
c. Đánh giá sản phẩm:
- Đánh giá sản phẩm theo 2 bước:
+ Hoàn thành: - Gấp nếp gấp, đường cắt thẳng
- Thực hiện đúng quy trình.
- Dán cân đối thẳng.
+ Chưa hoàn thành
- Nếp gấp đờng cắt không phẳng
- Thực hiện không đúng quy trình.
4. Củng cố:
- Nhận xét sự chuẩn bị của HS.
5. Dặn dò:
- Chuẩn bị cho tiết học sau
- HS suy nghĩ trả lời.
- Gấp, cắt, dán biển báo giao thông thuận chiều, ngược chiều cấm đỗ xe 
- Gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
- Gấp, cắt, dán phong bì 
- HS nêu
- HS quan sát.
- HS làm bài thực hành chọn một trong những sản phẩm đã học.
TIẾT 2
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1’
 2’
28’
7’
16’’
5’
 2’
 1’
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3. Bài mới:
a. Ôn tập:
- Nêu tên các bàiđã học ở chương II
- Nêu lại các bước gấp ở trong bài trên đã học.
b.Thực hành
- GV cho HS quan sát các mẫu gấp cắt, dán đã học.
- Yêu cầu các nếp gấp, cắt phải phẳng, cân đối đúng quy trình và màu sắc hài hoà.
- Em hãy gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học ở chương II.
- GV quan sát theo dõi HS làm bài.
c. Đánh giá sản phẩm:
- Đánh giá sản phẩm theo 2 bước:
+ Hoàn thành: - Gấp nếp gấp, đường cắt thẳng
- Chưa thực hiện đúng quy trình.
- Dán cân đối thẳng.
+ Chưa hoàn thành
- Nếp gấp đường cắt không phẳng
- Thực hiện không đúng quy trình.
4. Củng cố:
- Nhận xét sự chuẩn bị của HS.
5. Dặn dò:
- Chuẩn bị cho tiết học sau
- HS suy nghĩ trả lời.
- Gấp, cắt, dán biển báo giao thông thuận chiều, ngược chiều cấm đỗ xe 
- Gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.
- Gấp, cắt, dán phong bì 
- HS nêu
- HS quan sát.
- HS làm bài thực hành chọn một trong những sản phẩm đã học.
Rút kinh nghiệm:
 ....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_2_tuan_2324_nam_hoc_2018_2019.doc