Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 29+30 - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 29+30 - Năm học 2018-2019

Bài 15: LÀM VÒNG ĐEO TAY ( tiết 1)

I. MỤC TIÊU

- Biết cách làm vòng đeo tay.

- Làm được vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán (nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng thẳng, chưa đều.

- Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

* Với HS khéo tay:

- Làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.

II. CHUẨN BỊ

- GV - Mẫu vòng đeo tay bằng giấy.

 - Quy trình làm vòng đeo tay bằng giấy, có hình minh họa.

 - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.

- HS - Giấy thủ công, vở.

 

doc 4 trang Hà Duy Kiên 28/05/2022 1450
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 2 - Tuần 29+30 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29 + TUẦN 30
Ngày soạn: ngày 06 tháng 04 năm 2019
Ngày dạy: Ngày 08,10,11 tháng 04 năm 2019 :Lớp 2C,2A,2B
THỦ CÔNG
Bài 15: LÀM VÒNG ĐEO TAY ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU
Biết cách làm vòng đeo tay.
Làm được vòng đeo tay.Các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán (nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng thẳng, chưa đều.
Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
* Với HS khéo tay:
Làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp. 
II. CHUẨN BỊ
GV - Mẫu vòng đeo tay bằng giấy.
 - Quy trình làm vòng đeo tay bằng giấy, có hình minh họa.
 - Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng. Kéo, hồ dán.
HS - Giấy thủ công, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1. Kiểm tra
Kiểm tra đồ dùng học tập.
30’
2. Dạy bài mới :
 a)Giới thiệu bài. Làm vòng đeo tay
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động:
Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
Vòng đeo tay được làm bằng gì ?
Có mấy màu ?
Muốn có đủ độ dài để làm vòng đeo tay vừa ta phải dán nối các nan giấy.
Quan sát.
Làm bằng giấy.
- Nhiều màu.
Hoạt động 2 :
Hướng dẫn các bước trên qui trình.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy:
Lấy 2 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan rộng 1 ô.
 Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán nối các nan giấy.
Dán nối các nan giấy cùng màu thành 1 nan gấy dài 50 đến 60 ô, rộng 1 ô (làm 2 nan như vậy).
Bước 2 : Dán nối các nan giấy.
Bước 3 : Gấp các nan giấy.
Dán đầu của 2 nan như H1. Gấp nan dọc đè lên nan ngang sao cho nếp gấp sát mép nan (H2),sau đó lại gấp nan ngang đè lên nan dọc như H3.
Tiếp tục gấp theo thứ tự như thế cho đến hết 2 nan giấy. Dán phần cuối của 2 nan lại, được sợi dây dài (H4).
Bước 3 : Gấp các nan giấy
Hình 1 Hình 2 Hình 3
 Hình 4
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
Dán 2 đầu sợi dây vừa gấp, được vòng đeo tay bằng giấy.(H5)
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
Hình 5
Hoạt động 3:
Tổ chức thực hành theo nhóm
Thực hành làm vòng đeo tay theo nhóm.
Nhận xét sản phẩm.
Trưng bày sản phẩm
2’
3. Nhận xét – Dặn dò.
Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
Dặn dò chuẩn bị bài sau : làm vòng đeo tay (tt)
TIẾT 2
T/G
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1. Bài cũ : 
Gọi HS lên bảng thực hiện 3 bước làm vòng đeo tay.
Nhận xét, đánh giá.
Làm vòngđeo tay (tiết 1).
2 em lên bảng thực hiện các thao tác cắt dán.
Nhận xét.
30’
2. Bài mới : 
a)Giới thiệu bài. Làm vòng đeo tay (t2)
Nghe – nhắc lại
b)Hướng dẫn các hoạt động
Hoạt động 1 : 
Cho HS nêu quy trình làm vòng đeo tay.
Củng cố lại các bước gấp.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán nối các nan giấy.
Bước 3 : Gấp các nan giấy.
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay .
HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay.
Bước 1 : Cắt thành các nan giấy.
Bước 2 : Dán nối các nan giấy
Bước 3 : Gấp các nan giấy.
Bước 4 : Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
Hoạt động 2 : Thực hành.
Tổ chức thực hành theo nhóm.
Quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.
Thực hành làm vòng đeo tay theo nhóm.
Nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
Trưng bày sản phẩm
2’
3. Nhận xét – Dặn dò.
 Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.
Rút kinh nghiệm:
 ....

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_2_tuan_2930_nam_hoc_2018_2019.doc