Giáo án Thể dục Lớp 2 - Năm học 2018-2019

Giáo án Thể dục Lớp 2 - Năm học 2018-2019

I/ MỤC TIÊU

- Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.

- Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

- Bước đầu biết cách chơi trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

docx 140 trang haihaq2 3280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 2 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 01 
Ngày dạy: Thứ hai , 27/08/2018
MÔN HỌC: AEROBIC
Bài 1 - Tiết 1
GIỚI THIỆU VỀ AEROBIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ ba, 28/08/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 1 – Tiết 1
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.
- Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.
- Bước đầu biết cách chơi trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
+ Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN ( 20 -22 phút)
a. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn:
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
* Nhận xét
b. Phổ biến nội quy học tập:
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai muốn ra vào lớp phải xin phép.Được ra vào lớp khi nào giáo viên cho phép.
* Nhận xét 
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
* Nhận xét.
- GV nêu biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn, phổ biến nội qui học tập.
- Đội hình
	* * * * * * *
 	* * * * * * *
	* * * * * * *
 	* * * * * * *
GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Đội Hình xuống lớp
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
	 GV
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 1 – Tiết 1
TỔ CHỨC LỚP – GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
Ngày dạy: Thứ sáu, 31/08/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 1
Bài 1 – Tiết 1
TỔ CHỨC LỚP HỌC - TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Bước đầu biết được một số nội dung tập luyện cơ bản.
- Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.
- Bước đầu biết cách chơi trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
+ Khởi động:
Xoay cổ tay, chân, hông, gối 
Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN ( 20 -22 phút)
a. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn:
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
* Nhận xét
b. Phổ biến nội quy học tập:
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai muốn ra vào lớp phải xin phép. Được ra vào lớp khi nào giáo viên cho phép.
* Nhận xét 
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
* III/ KẾT THÚC ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.Nhận xét.
- GV nêu biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn, phổ biến nội qui học tập.
- Đội hình
	* * * * * * *
 * * * * * * *
	* * * * * * *
 * * * * * * *
	GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2 
Bài 2 – Tiết 2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - 	TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc chính xác, trật tự.
- Biết cách chào, báo cáo GV khi nhận lớp và kết thúc giờ học.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm. Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN: ( 20-22 phút)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
* Nhận xét:
 b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
* Nhận xét
- Đội hình tập luyện
	* * * * * * *
 	 * * * * * * *
	* * * * * * *
 	 * * * * * * *
 	 GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC: ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Đội Hình xuống lớp
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 	GV
Ngày dạy: Thứ bảy, 01/09/2018
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 2 – Tiết 2
LÀM QUEN VỚI NƯỚC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 02
Ngày dạy: Thứ ba, 04/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2 
Bài 3 – Tiết 3
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - 	TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc chính xác, trật tự.
- Biết cách chào, báo cáo GV khi nhận lớp và kết thúc giờ học.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm. Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN: ( 20-22 phút)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
* Nhận xét:
 b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
* Nhận xét
- Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC: ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Đội Hình xuống lớp
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
	* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 	GV
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 3 – Tiết 3
LÀM QUEN VỚI KỸ THUẬT NÍN THỞ DƯỚI NƯỚC
Ngày dạy: Thứ sáu, 07/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 1
Bài 2 – Tiết 2
TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU
- Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.
- Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng cho thẳng (có thể còn chậm).
- Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm. Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động
II/ CƠ BẢN: ( 20-22 phút)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
* Nhận xét:
 b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
* Nhận xét
- Đội hình tập luyện
* * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.
- GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
III/ KẾT THÚC: ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 4 – Tiết 4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu:
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1.
- Biết cách chơi và tham gia trò chơi.
II. Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện: còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
I/ Mở đầu: (6-8 phút)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
- Ôn cách báo cáo và cả lớp chúc giáo viên khi vào lớp.
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp1.2.
- Ôn bài thể dục lớp 1. 7 động tác.
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ Cơ bản: (20-22 phút)
a. Ôn đội hình đội ngũ:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Đứng nghiêm, đứng nghỉ, điểm số, quay phải, quay trái ( Xoay)
- Dàn hàng, dồn hàng
b. Chơi trò chơi.“Nhanh lên bạn ơi”
- GV nêu nội dung tập sau đó điều khiển cho cả lớp tập kết hợp giáo viên sửa sai cho HS.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét.
III/ Kết thúc: ( 4-5 phút)
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Trò chơi “ có chúng em đây”
 - GV cùng học sinh hệ thống bài.
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn nội dung vừa học .
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 	 GV
Ngày dạy: Thứ bảy, 08/09/2018
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 4 – Tiết 4
LÀM QUEN VỚI KỸ THUẬT NÍN THỞ DƯỚI NƯỚC
Tuần: 03
Ngày dạy: Thứ hai, 10/09/2018
MÔN HỌC: AEROBIC
Bài 2 – Tiết 2
BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC DẺO CƠ BẢN
Ngày dạy: Thứ ba 11/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 5 - Tiết 5
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI - TRÒ CHƠI 
I/ Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ cơ bản. 
- Học quay phải, quay trái. 
- Ôn trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi ”.
II/ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
I/ Mở đầu: (6-8 phút)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
- Ôn cách chào báo cáo khi giáo viên nhận lớp.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên sau đó đi theo vòng tròn và hít thở sâu. 
II/ Cơ bản: ( 20-22 phút)
a. Ôn tập đội hình đội ngũ:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
b. Học động tác:
- Quay phải, quay trái.
*Khẩu lệnh: Bên phải ( trái) . Quay. 
d. Chơi trò chơi.
 “ Nhanh lên bạn ơi”
III/ Kết thúc: (4-5 phút)
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Trò chơi “ có chúng em”
 - GV cùng học sinh hệ thống bài.
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn ĐH ĐN vừa học.
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
- GV điều khiển cho cả lớp ôn tập.
- GV nêu tên động tác sau đó hướng dẫn cho học sinh tập GV sửa sai.
- GV quan sát sửa sai
* * * * *
* CS
- GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét.
- Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 5 – Tiết 5
ÔN TẬP KỸ THUẬT THỞ NƯỚC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ sáu, 14/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 1
Bài 3 – Tiết 3
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc thẳng hàng.
- Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đứng theo giáo viên).
- Tham gia chơi được trò chơi cơ bản chủ động, tích cực.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN ( 20 - 22 phút)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc .. tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm .
* Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
* Nhận xét
- Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
- GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện giống như trên.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
III/ KẾT THÚC ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 6 – Tiết 6
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI – ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
I/ Mục tiêu:
- Ôn động tác quay phải, quay trái. 
- Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
II/ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
I/ Mở đầu: (6-8 phút)
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1.2 .
II/ Cơ bản: (20-22 phút)
a. Ôn đội hình đội ngũ:
 - Động tác: Quay phải, quay trái.
b. Học bài thể dục phát triển chung.
 * Động tác vươn thở.
 - TTCB . Đứng cơ bản
 - N1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời hai tay rang ngang – lên cao thẳng hướng, mắt nhìn len cao hít sâu vào bằng mũi.
 - N2: Đưa hai tay trên cao, xuống dưới bắt chéo trước bụng một cách nhịp nhàng.
 - N3: Hai tay dang ngang, bàn tay ngửa
 - N4: về tư thế chuẩn bị.
 - N5.8. Như 1.4. Đổi chân.
* Động tác tay.
TTCB . Đứng cơ bản
- N1: Bước chân tráI sang ngang rộng bằngvai đồng thời hai tay rang ngang , bàn tay ngửa, mặt hướng trước.
- N2: Đưa hai tay lên cao, vỗ vào nhau.
- N3: Đưa hai tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp.
- N4: về tư thế chuẩn bị.
- N 5.8. Như 1.4. Đổi chân.
 * Ghép hai động tác vừa học. 
b. Chơi trò chơi.
 “ Qua đường lội”
III/ Kết thúc: (4-5 phút)
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Cúi người thả lỏng
 - GV cùng học sinh hệ thống bài.
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn hai động tác thể dục vừa học.
 Ôn ĐHĐN vừa học
 - Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
 - GV hô cho cả lớp ôn tập
- GV tập mẫu động tác 1 lần sau đó vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo.
 - GV hô và cùng tập với học sinh 1 lần
 - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
 * * * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * *
 *
- GV tập mẫu động tác 1 lần sau đó vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo.
- GV hô và cùng tập với học sinh 
- GV hô cho cả lớp tập 
- cán sự hô cho lớp tập
 - GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
- GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét.
- Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Ngày dạy: Thứ bảy, 15/09/2018
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 6 – tiết 6
HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THỞ NƯỚC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 04
Ngày dạy: Thứ hai, 17/09/2018
MÔN HỌC: AEROBIC
Bài 3 – Tiết 3
BÀI “ ĐI HỌC”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ ba, 18/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2 
Bài 7 – Tiết 7
ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI
I/ Mục tiêu:
- Ôn hai động tác vươn thở và tay. 
- Học: động tác chân. 
- Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II/ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
I/ Mở đầu: ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc sau
 đó đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Kiểm tra bài cũ động tác vươn thở và tay.
II/ Cơ bản: (20-22 phút)
a. Ôn tập:
- Động tác: vươn thở và tay
- Học: động tác chân 
 TTCB . Đứng cơ bản
- N1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời hai tay rang ngang bàn tay sấp. – N2: Khuỵ gối chân trái hai tay đưa ra trước cao ngang vai, thân chuyển về hướng bên khuỵu và hạ thấp xuống vỗ hai tay vào nhau.
- N3: Về tư thế nhịp 1
- N4: về tư thế chuẩn bị.
- N 5.8. Như 1.4. Đổi chân.
* Ghép 3 động tác thể dục đã học. 
b. Chơi trò chơi.
 “ Kéo cưa lừa xẻ”
III/ Kết thúc: (4-5 phút)
 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
 - Cúi lắc người thả lỏng
 - GV cùng học sinh hệ thống bài.
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 3 động tác thể dục đã học.
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
- GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
- GV tập mẫu động tác sau đó 
- GV vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo. 
- GV hô và cùng tập với học sinh 1 lần
- GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
- GV hô cho cả lớp tập
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét.
 - Đội hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 7 – Tiết 7
LÀM QUEN VỚI KỸ THUẬT ĐÁNH CHÂN TRÊN CẠN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ sáu, 21/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 1
Bài 4 – Tiết 4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
- Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ.
- nhận biết hướng xoay người về bên phải hoặc bên trái ( có thể còn chậm).
- Biết tham gia trò chơi chủ động nhiệt tình .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU (6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN (20 - 22 phút)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc .. tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm .
* Nhận xét
c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
* Nhận xét – Tuyên dương
- Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
- GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện giống như trên.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
III/ KẾT THÚC (4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Đội hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
MÔN THỂ DỤC 2
BÀI 8 – Tiết 8
ĐỘNG TÁC LƯỜN – TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
I/ Mục tiêu:
- Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân.
- Học động tác lườn.
 - HS biết cách chơi và tham gia chơi có kết hợp vần điệu. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
I/ Mở đầu: (6-8 phút)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp1.2.
- Chạy nhẹ nhàng theo một vòng tròn
II/ Cơ bản: (20-22 phút)
a. Ôn tập:
- Động tác: Vươn thở, tay, chân.
- Học động tác lườn
 TTCB . Đứng cơ bản
- N1:Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai đồng thời hai tay rang ngang – lên cao thẳng hướng, lòng bàn tay hướng vào nhau. 
- N 2: Nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông tay phải dơ lên cao, áp sát mang tai, trọng tâm dồn vào chân phải chân trái kiễng gót.
- N3: Về đứng như nhịp 1 hai tay dang 
ngang bàn tay ngửa.
- N4: Về tư thế chuẩn bị.
- N 5.8. Như 1.4. Đổi bên.
 * Ghép 4 động tác thể dục đã học. 
b. Chơi trò chơi.
 “ Kéo cưa lừa xẻ”
III/ Kết thúc: (4-5 phút)
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cúi lắc người thả lỏng
- GV cùng học sinh hệ thống bài.
- GV nhận xét kết quả giờ học.
- Ôn 4 động tác thể dục đã học .
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
- GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. 
- GV tập mẫu động tác sau đó vừa tập vừa phân tích động tác cho học sinh tập theo.
- GV hô và cùng tập với học sinh 
- GV hô cho cả lớp tập kết hợp nhận xét.
- GV hô cho cả lớp tập .
- GV cho học sinh nêu lại cách chơi và tiến hành trò chơi 4-5 lần. GV theo dõi nhận xét.
- Đội hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Ngày dạy: Thứ bảy, 22/09/2018
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 8 – Tiết 8
ÔN KỸ THUẬT ĐÁNH CHÂN TRÊN CẠN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 05
Ngày dạy: Thứ hai, 24/09/2018	
MÔN HỌC: AEROBIC
Bài 4 – Tiết 4
BÀI “ ĐI HỌC”
------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ ba, 25/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 9 – Tiết 9
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI
I. Mục tiêu:
- Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung: vươn thở, tay, chân, lườn.HS thực hiện từng động tác tương đối chính xấc
- Học cách chuyển đội hình từ hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. HS biết được một số điểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá học tập để tạo thành nề nếp.
II. Địa điểm, phương tiện:
-Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu: (6-8 phút)
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1.2
- Kiểm tra bài cũ
2. Cơ bản: (20-22 phút)
 a. Học chuyển đội hình từ hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại.
b. Ôn 4 động tác thể dục đã học.
 - Vươn thở, tay, chân, lườn. 
c. Chơi trò chơi:
 “ Kéo cưa lừa xẻ”
3. Kết thúc: (4-6 phút)
 - Cúi lắc người thả lỏng.
 - GV cùng học sinh hệ thống bài.
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 4 động tác thể dục đã học.
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
- GV gọi 1 tổ lên hướng dẫn cách chuyển đội hình GV nhận xét sau đó cho cả 
 	GV 
	* * * * *
- GV cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét.
- Lớp tập trung 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 9 – Tiết 9
KỸ THUẬT ĐÁNH CHÂN DƯỚI NƯỚC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ sáu, 28/09/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 1
Bài 5 – tiết 5
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.
- Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Nhận biết hướng xoay người ( có thể chậm).
- Bước đầu làm quen và biết cách trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
- GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU ( 6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm . Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
II/ CƠ BẢN ( 20-22 phút)
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng . Thôi
b. Tư thế nghỉ .
 Tư thế nghiêm . 
Bên phải (trái) .quay
* Nhận xét
c. Trò chơi vận động: “Qua đường lội”
- Đội Hình 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
- GV quan sát, sửa sai ở HS.
- Phương thức tập luyện gióng như trên.
- Theo dõi, sửa sai
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. 
- Gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. 
- Tổ chức cho HS chơi chính thức có phân thắng thua 4,5 lần
- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. 
III/ KẾT THÚC ( 4-5 phút)
- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.
- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.
- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
- Lớp tập trung 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 10 – Tiết 10 
ĐỘNG TÁC BỤNG – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ Mục tiêu:
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn, học động tác bụng. 
- Học chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập.
- Phương tiện; 1 còi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Phương pháp tổ chức
1. Mở đầu: (6-8 phút)
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
- HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
- Giậm chân .giậm . Đứng lại đứng 
 (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
2. Cơ bản: (20-22 phút)
a. Học chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.
b. Học động tác bụng.
- TTCB . Đứng cơ bản
- N1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời hai tay đưa ra trước – lên cao thẳng hướng lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa. 
- N 2: Từ từ hạ thân người hai bàn tay chạm mu bàn chân hai chân thẳng mắt nhìn theo tay.
- N3: Nâng thân người lên hai tay dang ngang bàn tay ngửa.
- N4: về tư thế chuẩn bị.
- N 5.8. Như 1.4. Đổi chân.
 * Ghép 5 động tác thể dục đã học. 
c. Chơi trò chơi.
 “ Qua đường lội”
3. Kết thúc: (4-6 phút)
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cúi người thả lỏng, cúi lắc vai thả lỏng.
- GV cùng học sinh hệ thống bài.
- GV nhận xét kết quả giờ học.
- Ôn 5 động tác thể dục đã học.
- Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.
- Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.
- GV hướng dẫn cách chuyển đội hình sau đó điều khiển cho cả lớp tập kết hợp giáo viên sửa sai cho HS.
- GV tập mẫu 1 lần
- GV vừa tập vừa phân tích động tác cho HS tập theo
- GV hô và cùng tập với HS
- GV hô cho HS tập kết hợp sửa sai
- GV hô cho cả lớp tập 5 động tác
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét.
- Lớp tập trung 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
Ngày dạy: Thứ bảy, 29/09/2018
MÔN HỌC: BƠI LỘI
Bài 10 – Tiết 10
ÔN KỸ THUẬT ĐÁNH CHÂN DƯỚI NƯỚC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 06
Ngày dạy: Thứ hai, 01/10/2018
MÔN HỌC: AEROBIC
Bài 5 – Tiết 5
BÀI “ ĐI HỌC"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày dạy: Thứ ba, 02/10/2018
MÔN HỌC: THỂ DỤC 2
Bài 11 – Tiết 11
ÔN 5 ĐỘNG TÁC BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN C

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_2_nam_hoc_2018_2019.docx