Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 19+20

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 19+20

BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm hiểu, điều tra được một số động vật, thực vật xung quanh

- Mô tả được môi trường sống của một số thực vật và động vật

- Tìm hiểu những việc làm của người dân tác động đến môi trường sống của thực vật và động vật

- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.

* Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: + Tìm hiểu trươc địa điểm để tổ chức cho HS học tập ngoài thiên nhiên

+ Dự kiến nơi sẽ bố trí cho Hs quan sat, các cây và con vật có thể quan sát

+ Phiếu quan sát động vật thực vật cho các nhóm

+ Giấy khổ lớn, bút màu cho mỗi nhóm

+ Sơ đồ “Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật”cho các nhóm

- HS: Trang phục gọn gàng, giày dép để đi bộ; mũ nón và giấy bút để ghi chép

 

doc 6 trang Hà Duy Kiên 26/05/2022 70
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 19+20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm hiểu, điều tra được một số động vật, thực vật xung quanh
- Mô tả được môi trường sống của một số thực vật và động vật
- Tìm hiểu những việc làm của người dân tác động đến môi trường sống của thực vật và động vật
- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.
* Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: + Tìm hiểu trươc địa điểm để tổ chức cho HS học tập ngoài thiên nhiên
+ Dự kiến nơi sẽ bố trí cho Hs quan sat, các cây và con vật có thể quan sát
+ Phiếu quan sát động vật thực vật cho các nhóm
+ Giấy khổ lớn, bút màu cho mỗi nhóm
+ Sơ đồ “Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật”cho các nhóm 
- HS: Trang phục gọn gàng, giày dép để đi bộ; mũ nón và giấy bút để ghi chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Khởi động:
- Gv kiểm tra trang phục của HS xem đã phù hợp cho việc học tập ngoài trời chưa
- GV cũng HS trao đổi về trang phục của HS và điều chỉnh nếu chưa phù hợp
- GV cho HS đọc để hiểu nội dung phiếu quan sát
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Quan sát 
- YC HS quan sát khu vực xung quanh theo nhóm 6 bạn và tìm kiếm các cây và con vật sống ở đó.
- GV lưu ý bao quát để đảm bảo an toàn cho HS. GV luôn đứng cạnh nhóm quan sát gần mép nước
Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật động vật
- YC HS quan sát môi trường sống của các cây, con vật ở khu vực quan sát và cho biết: Nhóm em quan sát được cây và con vật gì? Nó sống ở môi trường nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Tìm hiểu việc làm của con người đối với môi trường sống của thực vật và động vật ở đó
- YC HS quan sát và cho biết con người đã làm gì với môi trường sống của động vật thực vật xung quanh nơi quan sát? Theo em, những việc làm đó có ảnh hưởng như thế nào tới những loài thực vật và động vật sống ở đây
Hoạt động 4: Hoàn thành phiếu quan sát
- YC HS ghi kết quả điều tra vào phiếu theo mẫu
- Lưu ý: Nếu nơi quan sát không tiện ghi chép thì hoạt động này có thể làm khi về lớp. Việc ghi ché này giúp Hs đỡ quên và để làm tài liệu cho hoạt động thực hành trên lớp
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhắc HS về nhà mang theo số liệu, sản phẩm đã quan sát được để hoàn thành báo cáo trước lớp vào giờ học sau
- Nhận xét tiết học
- HS quan sát theo nhóm 6.
- HS thực hiện.
- HS quan sát, ghi chép.
- HS thực hiện theo nhóm
--------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 2+3)
I. MỤC TIÊU:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được thực trạng môi trường đã quan sát
- Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật nơi quan sát
* Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.
- Rèn năng lực tự tin khi báo cáo, Phẩm chất trung thực khi ghi chép 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 
- HS: SGK, phiếu ghi chép lại những gì quan sát của tiết học trước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Hoạt động thực hành
- Gv cho HS làm việc theo nhóm để hoàn thàn phiếu (nếu tiết trước chưa xong)
- YC HS báo cáo về: số lượng cây, con vật quan sát được; trong đó có bao nhiêu con, cây sống trên cạn, bao nhiêu cây, con sống dưới nước? 
? Môi trường ở đó có được quan tâm, chăm sóc không?
? Những việc làm nào của con người khiến môi trường sống của động vật, thực vật thay đổi?
- Gv nhận xét, khen ngợi các nhóm
2.2. Hoạt động vận dụng
- YC HS làm việc theo nhóm 6 để hoàn thành sơ đồ về các việc nên làm, không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật
- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm
- GV KL: 
+ Các việc nên làm: nhặt rác, không xả rác, không đổ nước bẩn như nước xà phòng, thuốc trừ saaura môi trường sống của thực vật, động vật 
+ Các việc không nên làm: lấp ao, hồ; dẫm lên cây, cỏ; xả rác bừa bãi, 
* Tổng kết:
- Gv gọi một số HS đọc lời chốt của mặt trời
- GV cho HS QS hình trang 75 và hỏi
? Hình vẽ ai? Các bạn đang làm gì?
? Các em có suy nghĩ giống bạn về động vật, thực vật mình tìm hiểu không? Hãy nói cụ thể về điều đó
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị tranh ảnh về các cây, con vật và mang đến lớp vào buổi sau
- HS hoàn thành tiếp phiếu theo nhóm
- Các nhóm trưng bày sản phẩm - kết quả điều tra của nhóm lên bảng
- Đại diện từng nhóm báo cáo
- Nhận xét, bổ sung
- Hs làm việc theo nhóm
- Đại diện từng nhóm lên báo cáo, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và khích lệ
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 20: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học về môi trường sống của thực vật, động vật
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Có ý thức thực hiện được một số việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật
- Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Thực hành:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật
- GV YC HS làm việc nhóm 4 hoàn thành sơ đồ phân loại thực vật và động vật theo môi trường sống, và nêu những việc làm của con người để bảo vệ môi trường sống của động vật, thực vật
- Gọi 1 vài nhóm lên báo cáo
- Nhận xét, khen ngợi.
*Hoạt động 2: Vẽ tranh việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật
- YC HS vẽ tranh theo nhóm đôi: cũng bàn bạc, lựa chọn việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của động vật, thực vật trước khi vẽ
- Tổ chức cho HS chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà tìm hiểu những việc làm có ảnh hưởng tốt/ không tốt đến môi trường của người dân tại địa phương
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diên các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS thảo luận, cùng nhau vẽ tranh
.
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 20: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiết 2+3)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học về môi trường sống của thực vật, động vật
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Có ý thức thực hiện được một số việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật
- Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
* Hoạt động Vận dụng:
- GV cho HS làm việc nhóm đôi thảo luận và chia sẻ về:
+ Những việc làm mà người dân địa phương đã làm khiến môi trường sống của thực vật, động vật bị thay đổi
+ Những việc HS và gia đình đã làm để bảo vệ va hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật
- GV nhận xét, khen ngợi và hoàn thiện câu trả lời của HS
- Gv có thể cho HS xem thêm một số hình ảnh về những việc làm của người dân đối với môi trường sống của thực vật, động vật
* Tổng kết:
- YC quan sát tranh sgk/tr.77 và TLCH:
+ Hình vẽ ai?
+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Nói gì?
+ Chúng mình có thể làm giống bạn không?
- GV gọi một số HS trả lời
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc nhở HS trao đổi với người thân về nhwunxg việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật
- Hs thảo luận nhóm và chia sẻ trong nhóm
- Đại diện 2,3 nhóm chia sẻ trước lớp, các nhóm khác bổ sung
- HS quan sát, trả lời.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_2_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_1920.doc