Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Tham gia giao thông an toàn (2 tiết)

Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Tham gia giao thông an toàn (2 tiết)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Sau bài học HS phân biệt được một số loại biển báo giao thông.

- Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.

- Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.

2. Năng lực:

-Nhận thức khoa học Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.

 - Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Phân biệt được một số loại biển báo giao thông và giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.

 - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đả học : Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

- Biết giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- Giáo viên:

- Bài giảng điện tử.

- Tranh ảnh

- Học sinh:

- Sách TNXH

- Vở bài tập TNXH

 

doc 8 trang Hà Duy Kiên 27/05/2022 140
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Tham gia giao thông an toàn (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 11: THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN (TIẾT 1)
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học HS phân biệt được một số loại biển báo giao thông.
Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.
Năng lực:
-Nhận thức khoa học Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
 - Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Phân biệt được một số loại biển báo giao thông và giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
 - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đả học : Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
- Biết giao tiếp, hợp tác với bạn bè.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Giáo viên: 
Bài giảng điện tử. 
Tranh ảnh 
- Học sinh: 
Sách TNXH
Vở bài tập TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động giáo viên
Mong đợi của học sinh
1. Hoạt động khởi động 
 a. Mục tiêu:
Tạo không khí vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học. 
Tạo tình huống dẫn vào bài.
 b. Cách tiến hành: 
GV cho HS chơi trò chơi “Đỏ- vàng - xanh”
GV phổ biến luật chơi: Quản trò sẽ hô màu sắc bất kì của đèn tín hiệu giao thông. Nhiệm vụ của HS sẽ đưa 2 tay lên trước mặt làm động tác như xe chạy. Quản trò hô xanh-hs hô chạy và xoay tay vòng tròn. Quản trò hô vàng- HS hô chạy chậm và xoay tay nhẹ nhẹ. Quản trò hô đỏ- HS hô dừng lại và ngưng tay.
GV nhận xét: Cô thấy các em chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp.
GV giới thiệu bài mới: Khi tham gia giao thông ngoài việc tuân thủ đèn tín hiệu giao thông thì chúng ta còn phải quan sát và tuân thủ các biển báo giao thông nữa đấy các em ạ. Để giúp các em hiểu rõ hơn cũng như có thể tham gia giao thông đảm bảo an toàn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài : Tham gia giao thông an toàn.
HS lắng nghe luật chơi
HS thực hiện chơi thừ
HS chơi trò chơi 
HS lắng nghe. 
* Dự kiến sản phẩm: 
- Các em tham gia trò chơi đầy đủ
* Tiêu chí đánh giá: 
- Thực hiện đúng các động tác trò chơi.
2. Hoạt động 1: Tìm hiểu biền báo giao thông
 a. Mục tiêu:
HS nêu được tên và phân biệt được các loại biển báo giao thông.
 b. Cách tiến hành: 
GV cho HS thảo luận nhóm 4 quan sát các biển báo giao thông trong SGK trang 44 và trả lời các câu hỏi:
+ Nêu tên và ý nghĩa của các biển báo giao thông.
+ Cho biết các loại biển báo giao thông đó thuộc nhóm biển báo gì?
+ Hình dạng của mỗi nhóm biển báo có gì khác nhau?
+ Màu sắc của chúng như thế nào?
GV gọi đại diện các nhóm trình bày và bổ sung cho nhau.
GV cho HS đọc lại tên của các biển báo.
GV nhận xét: Mỗi nhóm biển báo giao thông có đặc điểm khác nhau để nhận biết. Có 3 nhóm: biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm và biển báo nguy hiểm. 
GV cho HS tham gia trò chơi “Phân loại biển báo giao thông:
+Luật chơi: GV chia cả lớp thành 4 đội. Mỗi đội có một số lượng biển báo giao thông như nhau. Nhiệm vụ của 4 đội là dán các biển báo giao thông vào đúng nhóm chỉ dẫn, biển báo cấm và biển báo nguy hiểm. Đội nào nhanh và đúng nhất sẽ dành chiến thắng.
-GV nhận xét và tuyên dương các nhóm.
- HS thực hiện theo nhóm 4
- HS trình bày và bổ sung. 
-HS đoc lại tên biển báo.
-HS lắn nghe
-HS chia nhóm tham gia trò chơi.
 * Dự kiến sản phẩm: 
-Tên các biển báo HS nêu chính xác và phân loại đúng.
* Tiêu chí đánh giá: 
- HS nêu được tròn câu nội dung chính của biển báo.
2. Hoạt động 2: Sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biến báo giao thông
 a. Mục tiêu:
HS giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
 b. Cách tiến hành: 
-GV cho HS các nhóm quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 45, thảo luận các câu hỏi:
 +Trong tranh có các biển báo giao thông gì?
+ Điều gì có thể xảy ra với những người trong hình? Vì sao?
+ Quan sát và tuân theo quy định của các biển báo giao thông mang lại lợi ích gì?
GV tổ chức cho các nhóm lên trình bày ý kiến và các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
GV và HS cùng nhận xét và rát ra kết luận.
Kết luận: Tuân theo quy định của các biển báo giao thông sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông.
-HS thảo luận nhóm 4
- HS nhận xét
* Dự kiến sản phẩm: 
HS nhận ra được các biển báo giao thông có trong hình và nêu được các tình huống xảy ra.
HS nêu được lợi ích khi tuân thủ các quy định của biển báo giao thông.
* Tiêu chí đánh giá: 
- Trả lời đúng, đủ ý
3. Hoạt động 3. Thực hành tuân theo quy định của biến báo giao thông
 a. Mục tiêu:
Giúp HS thực hành vận dụng các kiến thức vừa học.
 b. Cách tiến hành: 
GV tổ chức cho HS sắm vai các phương tiện giao thông và biển báo giao thông.
HS làm biển báo giao thông sẽ đứng ở những nơi quy định. Nhiệm vụ của HS làm phương tiện giao thông là di chuyển sao cho đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định của các biển báo giao thông.
GV cho HS nhận xét sau khi HS sắm vai.
GV nhận xét phần sắm vai vận dụng kiến thức của học sinh.
-HS nhận nhiệm vụ vào sắm vai
- HS nhận xét.
-HS lắng nghe
* Dự kiến sản phẩm: 
HS biết vận dụng kiến thức đã học vào tình huống cụ thể.
* Tiêu chí đánh giá: 
HS tuân thủ các biển báo giao thông và di chuyển an toàn.
4.Dặn dò: 
 - Các em đã biết được tên gọi của các biển báo giao thông cũng như tuân thủ quy định của các biển báo đó. Về nhà các em quan sát và tìm hiểu các biển báo giao thông khác xung quanh nơi ở. Chuẩn bị mũ bảo hiểm, tìm hiểu cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.
 - Cô muốn nghe phần trình bày của các em vào tiết học Tham gia giao thông an toàn (tiết 2)
Nhận xét sau tiết dạy:
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 11: THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN (TIẾT 2)
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học HS phân biệt được một số loại biển báo giao thông.
Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.
Năng lực:
-Nhận thức khoa học Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
 - Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Phân biệt được một số loại biển báo giao thông và giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
 - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đả học : Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
- Biết giao tiếp, hợp tác với bạn bè.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Giáo viên: 
Bài giảng điện tử. 
Tranh ảnh 
- Học sinh: 
Mũ bảo hiểm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động giáo viên
Mong đợi của học sinh
1. Hoạt động khởi động 
 a. Mục tiêu:
Tạo không khí vui tươi trước khi bắt đầu vào tiết học. 
 b. Cách tiến hành: 
GV cho HS chơi trò chơi “Ô số kì diệu”
GV phổ biến luật chơi: HS sẽ chọn 1 ô bất kì và nêu tên gọi của biển báo giao thông bên dưới. Đoán đúng ô số sẽ mở ra và HS được nhận một phần quà.
GV nhận xét: Cô thấy các em chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp.
GV giới thiệu bài mới: GV hỏi:
+Hằng ngày các em đi đến trường bằng phương tiện gì
+Khi đi trên phương tiện đó em cần làm gì để đảm bảo an toàn?
Để biết được những quy định khi tham gia các phương tiện giao thông. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tiết học Tham gia giao thông an toàn Tiết 2.
HS lắng nghe luật chơi
-HS chơi trò chơi 
HS lắng nghe và trả lời
* Dự kiến sản phẩm: 
- Các em tham gia trò chơi đầy đủ
* Tiêu chí đánh giá: 
- Thực hiện đúng các động tác trò chơi.
2. Hoạt động 1: Thực hiện quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông
 a. Mục tiêu:
HS nêu được và biết thực hiện các quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông.
 b. Cách tiến hành: 
GV cho HS quan sát các hình 4, 5,6,7,8 trong SGK trang 46, trả lời câu hỏi sau:
+ Bạn nhỏ trong mỗi hình đang làm gì? Hành động của bạn đó đúng hay sai? Vì sao?
+ Chúng ta có nên thò đầu ra ngoài khi đi xe ô tô như bạn nhỏ trong hình 4 không? Chúng ta nên làm gì khi đi thuyền?,...
-GV cho HS sử dụng thẻ đúng sai để thể hiện kết quả của mình. GV sẽ gọi HS giải thích Vì sao?
-GV nhận xét và Kết luận: Chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông là trách nhiệm của mọi người.
- HS thực hiện theo nhóm đôi
- HS giơ thẻ và trình bày và bổ sung.
 * Dự kiến sản phẩm: 
-HS biết đánh giá hành động của các nhân vật trong hình
* Tiêu chí đánh giá: 
- HS giải thích được vì sao.
2. Hoạt động 2: Thực hành đội mũ (nón) bảo hiếm vả mặc áo phao đúng cách
 a. Mục tiêu:
HS thực hiện được việc đội mũ (nón) bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách.
 b. Cách tiến hành: 
- GV cho HS xem clip giới thiệu về các bộ phận của mũ bảo hiểm và áo phao.
-GV hỏi HS về lợi ích của việc mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm đúng cách.
-GV giới thiệu về lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm và mặc áo phao đúng cách.
GV cho HS xem clip hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách và yêu cầu HS quan sát kỹ.
HS thực hành đội mũ bảo hiểm kết hợp quan sát lại hình trong SGK (HS sử dung mũ bảo hiểm của HS đem theo). GV quan sát và nhận xét.
G V tiếp tục hướng dẫn HS cách mặc áo phao đúng cách (hình 10a, 10b, 10c trang 47 SGK).
GV phát cho mỗi nhóm hoặc mỗi tổ 1 —2 áo phao để HS tự thực hành mặc áo phao.
-GV nhận xét và tuyên dương.
-HS xem clip
-HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân.
-HS lắng nghe.
- HS quan sát
-HS thực hành.
* Dự kiến sản phẩm: 
HS biết mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm đúng cách.
* Tiêu chí đánh giá: 
- HS đội đúng mũ bảo hiểm và mắc đúng áo phao.
3. Hoạt động 3. Em làm tuvên truyến viên an toàn giao thông
 a. Mục tiêu:
HS thực hiện được việc tuyên truyền an toàn giao thông dưới nliiều hình thức khác nhau.
 b. Cách tiến hành: 
GV cho HS thảo luận nhóm 6 và thực hiện các hình thức và nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông theo các gợi ý sau:
+ Vẽ tranh tuyên truyền.
+ Làm câu khẩu hiệu tuyên truyền.
+ Làm tờ rơi ..
GV tổ chức cho các nhóm tiinh bày và trang bày sản phẩm của nhóm.
-GV nhận xét tiết học.
-HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét.
* Dự kiến sản phẩm: 
HS thực hiện được việc tuyên truyền nội dung an toàn giao thông qua các hình thức khác nhau.
* Tiêu chí đánh giá: 
Sản phẩm đẹp mắt, nội dung phù hợp.
4.Dặn dò:
Các em đã nắm được nội dung của biển báo giao thông cũng như tuân thủ các quy định khi tham gia các phương tiện giao thông, hãy vận dụng thật tốt vào cuộc sống để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người nhé.
Chuẩn bị cho tiết học tiếp theo “Hoạt động mua bán hàng hóa”
Nhận xét sau tiết dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai.doc