Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật (2 tiết)

Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật (2 tiết)

I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:

1. Kiến thức:

-Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.

-Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

-Nêu được công việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cìmg thực hiện.

2. Kĩ năng: Biết được tác hại của việc phá rừng, xả khí thải và vứt rác bừa bãi sẽ gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.

3. Thái độ: Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, quan tâm, bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta.

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Biết quan tâm,chăm sóc loài vật có ích, bảo vệ thực vật và động vật.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Sách HS, sách GV. Các hình trong bài 16 SGK, trang phục để hoả trang thành các con vật và cây cối cho HS đóng vai.

2. Học sinh: SGK, VBT, giấy màu A4, hộp màu, vật liệu tái chế,.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .

2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.

 

doc 9 trang Hà Duy Kiên 27/05/2022 36924
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / ./20 ... Ngày dạy: ../ ../20 .
Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 – Tuần .
CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
BÀI 16: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
 ( Tiết 1, SHS, trang 66, 67)
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:
1. Kiến thức: 
-Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
-Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
-Nêu được công việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cìmg thực hiện.
2. Kĩ năng: Biết được tác hại của việc phá rừng, xả khí thải và vứt rác bừa bãi sẽ gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
3. Thái độ: Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, quan tâm, bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta.
4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
5. Phẩm chất: Biết quan tâm,chăm sóc loài vật có ích, bảo vệ thực vật và động vật. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:	
1. Giáo viên: Sách HS, sách GV. Các hình trong bài 16 SGK, trang phục để hoả trang thành các con vật và cây cối cho HS đóng vai.
2. Học sinh: SGK, VBT, giấy màu A4, hộp màu, vật liệu tái chế,...
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .
2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1.Hoạt động khởi động và khám phá
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi để HS nhớ lại những kiến thức đã học về thực vật và động vật, dẫn dắt vào bài mới.
Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, 
Cách tiến hành:
- G V tổ chức cho HS cùng hát một bài hát về cây xanh hoặc con vật. Hoặc GV có thể tổ chức cho HS thi đua theo nhóm hát bài hát về cây xanh hoặc con vật.
-GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật”.
.
Ghi tên bài học vào vở.
8’
2.Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu: (25 -27’)
2.1.Hoạt động 1: Tác động của con người đen môi truờng sống của thục vật và động vật
Mục tiêu: HS biết được một số việc làm của con ngưòi có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
Phương pháp, hình thức tổ chức:
Cách tiến hành:
 GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 66 và trả lời câu hỏi:
+ Người trong hình đang làm gì?
+ Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến noi sống của động vật? Vì sao?
GV khơi gợi để HS nêu lên được việc làm của con người đã tác động tiêu cực đến môi trường sống của các loài chim, làm chúng không còn nơi để sống.
GV tổ chức cho HS trình bày trước lóp.
GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Con người chặt cây, phá rùng làm mất nơi sống của các loài chim.
-Học sinh quan sát tranh 1, 2 trang 66, trả lời câu hỏi:
+Người trong hình đang làm gì ?
+Việc làm của người này ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của động vật? Vì sao ?
12’
2.2.Hoạt động 2: Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sổng của thực vật và động vật
Mục tiêu: HS giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
Phương pháp, hình thức tổ chức: trực quan, kể chuyện, 
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát các hình За, 3b, 4a, 4b của trang 67 trong SGK và trả lời
câu hỏi:	'	*
+ Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào?
+ Nguyên nhân nào dẫn tới điều đó?
-GV quan sát HS thảo luận. GV có thể đặt thêm một số câu hỏi gợi ý trả lời để HS nhận biết những việc làm của con người đã gây hại cho môi trường sống của thực vật, động vật và giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
-GV yêu cầu HS trình bày trước lớp.
-GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Phá rừng, xả khí thải và vứt rác bừa bãi vào môi trường sẽ gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
-HS quan sát các hình За, 3b, 4a, 4b của trang 67 trong SGK và trả lời
câu hỏi:	'	*
+ Môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình sau có sự thay đổi như thế nào?
+ Nguyên nhân nào dẫn tới điều đó?
8’
2.3.Hoạt động 3: Đóng vai
Mục tiêu: HS biết được tác hại của thuốc trừ sâu đối vói môi trường sống của thực vật và động vật.
Phương pháp, hình thức tổ chức:
Cách tiến hành:
 G V chia HS thành các nhóm.
HS quan sát hình 5 (SGK trang 67), tưởng tượng và đóng vai thể hiện cuộc nói chuyện giữa các loài thực vật và động vật trong hình.
Nhóm trưởng phân vai cho các bạn trong nhóm hoá thân thành: con chim, con ong, con thỏ, con giun, cây cỏ, cây đa. HS sẽ tưởng tưởng và nói lên suy nghĩ về các con vật và các loài cây.
-GV quan sát, giúp đỡ các nhóm còn gặp khó khăn khi diễn đạt. GV gợi mở thêm để 
HS nhận biết được tác hại của thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đã làm ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động vật.
-GV tổ chức cho HS đóng vai trước lớp.
-GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
HS quan sát hình 5 (SGK trang 67), tưởng tượng và đóng vai thể hiện cuộc nói chuyện giữa các loài thực vật và động vật trong hình.
Nhóm trưởng phân vai cho các bạn trong nhóm hoá thân thành: con chim, con ong, con thỏ, con giun, cây cỏ, cây đa. HS sẽ tưởng tưởng và nói lên suy nghĩ về các con vật và các loài cây.
3’
3.Hoạt động tiếp nối sau bài học	
GV yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện đã được học cho người thân nghe. Cùng trao đổi với người thân về những việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
V.RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:
Ngày soạn: / ./20 ... Ngày dạy: ../ ../20 .
Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 – Tuần .
CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
BÀI 16: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU ? ( Tiết 2, SHS, trang 68, 69)
1. Kiến thức: 
-Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
-Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
-Nêu được công việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cìmg thực hiện.
2. Kĩ năng: Biết được tác hại của việc phá rừng, xả khí thải và vứt rác bừa bãi sẽ gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
3. Thái độ: Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, quan tâm, bảo vệ môi trường sống chung quanh chúng ta.
4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
5. Phẩm chất: Biết quan tâm,chăm sóc loài vật có ích, bảo vệ thực vật và động vật. 
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:	
1. Giáo viên: Sách HS, sách GV. Các hình trong bài 16 SGK, trang phục để hoả trang thành các con vật và cây cối cho HS đóng vai.
2. Học sinh: SGK, VBT, giấy màu A4, hộp màu, vật liệu tái chế,...
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .
2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1.Hoạt động khởi động và khám phá
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi lại
 nội dung bài học của tiết học trước.
Phương pháp, hình thức tổ chức: dạy học nêu vấn đề, thực hành, vấn đáp, 
Cách tiến hành:
-GV tổ chức cho HS nghe và hát theo lời bài hát: “Em yêu cây xanh” (Sáng tác: Hoàng Văn Yến).
-G V đặt câu hỏi: Bạn nhỏ trong lời bài hát thích nhất điều gì? Vì sao?
-G V nhận xét và dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.
Viết tên bài học vào vở
9’
2.Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu
2.1.Hoạt động 1: Việc lảm bảo vệ môi truờng sống của thực vật, động vật
Mục tiêu: HS nêu được những việc làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
Phương pháp, hình thức tổ chức: Quan sát, vấn đáp, 
Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS quan sát các hình 6, 7, 8, 9 (SGK trang 68) và trả lời câu hỏi:
+ Nêu việc làm của những người trong các hình.
+ Việc làm đó mang lại ích lợi gì?
-G V tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lóp.
Gợi ý: Hình 6: trồng cây; hình 7: thu gom rác ở các dòng kênh, bỏ vào thùng; hình 8: giải cứu cá heo bị mắc cạn; hình 9: xây dựng hệ thống xử lí rác thải cho các nhà máy.
-GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Trồng cây, xử lí chất thải, khí thải, cứu giúp các loài động vật là những việc nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
-HS quan sát các hình 6, 7, 8, 9 (SGK trang 68) và trả lời câu hỏi:
+ Nêu việc làm của những người trong các hình.
+ Việc làm đó mang lại ích lợi gì?
6’
2.2.Hoạt động 2: Liên hệ
Mục tiêu: HS thu thập được thông tin về một số việc làm của con ngưòi có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật. Chia sẻ và bày tỏ được cảm xúc của bản thân.
Phương pháp, hình thức tổ chức: đàm thoại vấn đáp, thực hành, 
Cách tiến hành:
-HS làm việc theo nhóm.
+Bước 1 : Chia sẻ với bạn về tranh, ảnh hoặc những thông tin trên sách báo về những câu chuyện, việc làm của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật đã sưu tầm được (chuẩn bị ở tiết 1).
+ Bước 2: Chia sẻ những thông tin đó và bày tỏ, suy nghĩ cảm xúc của bản thân.
-GV yêu cầu HS trình bày trước lóp.
GV nhận xét, giáo dục HS cần chung tay bảo
 vệ môi trường sống của thực vật và động
 vật.
-Sưu tầm tranh ảnh hoặc thông tin trên sách, báo về những câu chuyện, việc làm của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
-Chia sẻ với bạn về những thông tin đó và bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em.
8’
2.3.Hoạt động 3: Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện 
Mục tiêu: HS biết chia sẻ với những người xung quanh cùng nhau bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
Phương pháp, hình thức tổ chức: dạy học nêu vấn đề, đàm thoại, gợi mở-vấn đáp, sắm vai 
Cách tiến hành:
HS làm việc theo nhóm:
+ Bước 1: Vẽ tranh hoặc viết những việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
+ Bước 2: Giới thiệu với các bạn và tuyên truyền cho mọi người xung quanh cùng thực hiện.
GV yêu cầu HS trình bày trước lớp.
GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
Kết luận: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật là trách nhiệm của mọi người.
GV dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá của bài: “Bảo vệ môi trường - Chất thải - Khí thải”.	
-Học sinh tham gia vẽ tranh hoặc viết những việc em có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
-Giới thiệu với các bạn và tuyên truyền cho mọi người xung quanh cùng thực hiện.
3’
3.Hoạt động tiếp nối sau bài học
-GV yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành sản phẩm, giới thiệu và chia sẻ với người thân cùng nhau bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật
V.RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai.doc