Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 6: Một số sự kiện ở trường em (1 tiết)

Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 6: Một số sự kiện ở trường em (1 tiết)

I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:

1. Kiến thức: Nêu được tên và một số hoạt động của những sự kiện thường được tổ chức ở trường.

2. Kĩ năng: Nhận xét được sự tham gia của HS trong sự kiện đó và chia sẻ cảm nhận của bản thân.

3. Thái độ: Nói được sự cần thiết của việc tham gia các sự kiện trong nhà trường. Thể hiện được sự quan tâm đến các sự kiện trong nhà trường.

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, hình ảnh hoặc clip sự kiện trong trường,

2. Học sinh: SGK, VBT, tranh sự kiện ở trường

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .

2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.

 

doc 3 trang Hà Duy Kiên 27/05/2022 2620
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 6: Một số sự kiện ở trường em (1 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / ./20 ... Ngày dạy: ../ ../20 .
Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 – Tuần 6
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
BÀI 6: Một số sự kiện ở trường em (1 tiết)
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:
1. Kiến thức: Nêu được tên và một số hoạt động của những sự kiện thường được tổ chức ở trường.
2. Kĩ năng: Nhận xét được sự tham gia của HS trong sự kiện đó và chia sẻ cảm nhận của bản thân.
3. Thái độ: Nói được sự cần thiết của việc tham gia các sự kiện trong nhà trường. Thể hiện được sự quan tâm đến các sự kiện trong nhà trường.
4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:	
1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, hình ảnh hoặc clip sự kiện trong trường, 
2. Học sinh: SGK, VBT, tranh sự kiện ở trường
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .
2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
8’
1.Hoạt động khởi động và khám phá
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các sự kiện ở trường để dẫn dắt vào bài học mới.
Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trò chơi
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Thi nói nhanh”.
GV phổ biến luật chơi: GV gọi ngẫu nhiên một HS và yêu cầu nói vể một điều thích nhất ở trường. Sau đó, HS đó tiếp tục mời bạn khác kể tiếp.
G V cho HS chơi trò chơi để dẫn dắt vào bài học: “Một số sự kiện ở trường em”.
Lớp chia làm 2 đội. Hs tham gia chơi
Ghi tên bài học vào vở.
10’
2.Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu: (25 -27’)
2.1.Hoạt động 1: Nêu tên và hoạt động trong các sự kiện ở trường
Mục tiêu: HS kể được tên và hoạt động trong các sự kiện được tổ chức ở trường theo các hình.
Phương pháp, hình thức tổ chức: thảo luận nhóm, hỏi đáp, trực quan
Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát hình 1, 2 trang 26; hình 3 trang 27 trong SGK và thảo luận nhóm để nêu tên và một số hoạt động của những sự kiện được tổ chức ở trường.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ các sự kiện được tổ chức ở trường học (trường bạn An tổ chức sự kiện lễ khai giảng, trường bạn Nam tổ chức ngày hội đọc sách, hội xuân tuổi thơ,...).
- GV nêu câu hỏi: Các bạn HS đã tham gia như thế nào?
->Kết luận: Một số sự kiện thường được tổ chức ở trường học như lễ khai giảng, ngày hội đọc sách, hội xuân tuổi thơ,... Ở mỗi sự kiện, các bạn học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui chơi và bổ ích.
Thảo luận nhóm 2
-Đại diện nhóm giới thiệu trước lớp: Giới thiệu các sự kiện được tổ chức ở trường bạn An.
Học sinh khác nhận xét
12’
2.2.Hoạt động 2: Các sự kiện ở trường em
Mục tiêu: HS kể một số sự kiện đã được tổ chức ở trường. Nhận xét được sự tham gia của các bạn trong sự kiện đó và chia sẻ cảm nhận của bản thân.
Phương pháp, hình thức tổ chức: trực quan, thảo luận nhóm
Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS nói nhanh: Kể tên các sự kiện mà em đã tham gia ở trường.
- GV tổ chức cho thảo luận: Chia sẻ với các bạn về một sự kiện ở trường mà em thích nhất. Trong sự kiện đó, các bạn HS đã tham gia như thế nào?
- GV nhận xét.	
Kết luận: Bên cạnh các hoạt động học tập, nhà trường còn tổ chức một số sự kiện để học sinh được trải nghiệm, có thêm nhiều kiến thức và kĩ năng bổ ích.
Hs kể tên cá nhân
Thảo luận nhóm 4. Đại diện nhóm trình bày. Hs khác nhận xét
5’
3.Hoạt động tiếp nối sau bài học	
GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị:
+ Tranh vẽ hoặc ảnh về ngày Nhà giáo Việt Nam
+ Bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy, hồ dán.
Học sinh về nhà chuẩn bị về ngày Nhà giáo Việt Nam mang đến lớp trong tuần sau.
V.RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai.doc