Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết)

Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết)

I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:

1. Năng lực đặc thù: Giới thiệu những sản phẩm, những việc đã làm để chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Chia sẻ những việc em đã làm để đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Phẩm chất: Biết quan tâm,chăm sóc yêu thương bản thân và các thế hệ trong gia đình.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình,các tranh trong bài 9 sách học sinh,

2. Học sinh: SGK, VBT, sản phẩm đã thực hiện.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .

2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.

 

doc 5 trang Hà Duy Kiên 27/05/2022 130
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 2 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / ./20 ... Ngày dạy: ../ ../20 .
Kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 – Tuần 1
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC
BÀI 9: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỌC ( Tiết 1, SHS, trang 38, 9)
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:
1. Năng lực đặc thù: Giới thiệu những sản phẩm, những việc đã làm để chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chia sẻ những việc em đã làm để đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.
2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Biết quan tâm,chăm sóc yêu thương bản thân và các thế hệ trong gia đình.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:	
1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình,các tranh trong bài 9 sách học sinh, 
2. Học sinh: SGK, VBT, sản phẩm đã thực hiện.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .
2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1.Hoạt động khởi động và khám phá
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về trường học của mình.
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS hát bài “Em yêu trường em” (sáng tác: Hoàng Vân).
GV cho HS chơi trò chơi để dẫn dắt vào bài học: “Ôn tập chủ đề Trường học”. 
8’
2.Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu: (25 -27’)
2.1.Hoạt động 1: Triển lãm, giới thiệu sản phẩm của em
Mục tiêu: HS giới thiệu với các bạn về tấm thiệp mình đã làm để chúc mừng thầy cô.
Cách tiến hành:
GV cho HS trưng bày những tấm thiệp em đã làm để chúc mừng thầy cô.
GV tổ chức cho HS đi tham quan và bình chọn tấm thiệp mà em thấy đẹp, ý nghĩa nhất.
GV khen thưởng HS có tấm thiệp được nhiều bạn bình chọn nhất.
Kết luận: Thầy cô là người đã dạy dỗ, yêu thương các em HS. Thiệp chúc mừng là một trong những món quà tinh thần ý nghĩa mà các em có thể tự làm để tặng thầy cô.
12’
2.2.Hoạt động 2: Giới thiệu tên sự kiện dựa vào các hoạt động
Mục tiêu: HS biết giới thiệu tên sự kiện dựa vào các hoạt động.
Cách tiến hành:
GV cho HS quan sát hình 2, trang 37 trong SGK với câu hỏi gợi ý: Cùng bạn đặt tên cho hình sau. Giải thích vì sao nhóm em đặt tên đó.
G V cho HS thảo luận nhóm, nêu tên sự kiện và dựa vào bối cảnh mô tả các hoạt động có trong hình để giải thích vì sao chọn tên đó.
GV cho HS trình bày trước lóp: tên của bức hình và nội dung giải thích cho tên bức lùnh.
G V và HS nhận xét.
Kầ luận: Khi tham gia các sự kiện, hoạt động do trường tổ chức, em cần chú ý giữ vệ sinh trường học.
TIẾT 2
BÀI 9: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỌC 
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS:
1. Năng lực đặc thù: Giới thiệu những sản phẩm, những việc đã làm để chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chia sẻ những việc em đã làm để đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.
2. Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Biết quan tâm,chăm sóc yêu thương bản thân và các thế hệ trong gia đình.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:	
1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình,các tranh trong bài 9 sách học sinh, 
2. Học sinh: SGK, VBT, sản phẩm đã thực hiện.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản .
2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1.Hoạt động khởi động và khám phá
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi cho học sinh những việc làm liên quan đến đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh ở trường.
Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi bảo”. 
Ví dụ: GV hô “Tôi bảo, tôi bảo”. HS hô “Bảo gì? Bảo gì?”. GV hô “Bảo các em xếp ghế ngồi của mìnli ngay ngắn”,...
G V cho HS choi trò choi và dẫn dắt vào tiết 2 của bài học.
Viết tên bài học vào vở
10’
2.Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức, tìm hiểu
2.1.Hoạt động 1: Xử lí tình huống về đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh ở trường. 
Mục tiêu: HS phân tích và xử lý được một số tình huống đề đảm bảo ăn toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.
Cách tiến hành:
G V cho HS quan sát hình 3, 4 trong SGK trang 38 với câu hỏi gợi ý: Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống? Vì sao?
G V cho HS thảo luận nhóm, nêu cách xử lí tình huống.
G V cho HS trình bày trước lớp về cách xử lí tình huống.
G V và HS nhận xét.
Kết luận: Ở trường, em cần giữ an toàn, vệ sinh, sắp xếp vật dụng, bàn ghế gọn gàng.
HS trả lời
HS thực hành trao đổi, thảo luận nhóm.
10’
2.2.Hoạt động 2: Hoàn thành sơ đồ “Sự kiện ở trường em”
Mục tiêu: HS nêu được sự liên kết giữa sự kiện ở trường với các hoạt động diễn ra, đồng thời đưa ra các việc để giữ an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động trong sự kiện đó.
Cách tiến hành:
GV chia lớp thành các nhóm HS.
Thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ “Sự kiện ở trường em”.
Báo cáo và chia sẻ trước lớp.
Kết luận: Ở trường, các em được tham gia nhiều hoạt động, sự kiện. Các em nhớ cùng nhau giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động đó
Học sinh thảo luận trả lời 
5’
3.Hoạt động tiếp nối sau bài học
G V yêu cầu HS vẽ “Ngôi trường em mơ ước”.
V.RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai.doc