Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 17+18

Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 17+18

Tự nhiên và Xã hội

BÀI 17: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU? (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Xác định được nơi mình đang sống có những con vật nào.

- Đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của động vật thông qua quan sát, thực tế, tranh, ảnh hoặc video.

- Biết được sự quan trọng của môi trường sống.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh.

- Phân loại được động vật theo môi trường sống.

- Yêu quý và biết chăm sóc con vật đúng cách.

 

doc 10 trang Hà Duy Kiên 26/05/2022 80
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Sách Kết nối tri thức - Bài 17+18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 17: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU? (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của động vật thông qua quan sát, thực tế, tranh, ảnh hoặc video.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh.
- Phân loại được động vật theo môi trường sống.
- Yêu quý và biết chăm sóc con vật đúng cách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu học tập.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra: Thực vật sống ở đâu?
+Nêu tên các cây mà em biết?
+Nơi sống của cây?
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Dạy bài mới:
2.1. Khởi động:
- GV cho HS hát về các con vật.
- Để biết những con vật các e vừa hát sống ở đâu? Hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu.
- GV ghi tên bài học, cho HS nhắc lại.
2.2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Kể tên các con vật.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.63. - Cho HS đọc câu hỏi số 1 trong sách.
+ Kể tên những con vật có trong tranh?
- GV cho học sinh kể thêm tên một số con vật mà em biết.
- Nhận xét: Lớp mình biết rất nhiều con vật, vậy những con vật này sống được ở những đâu, cô và em cùng tìm hiểu qua hoạt động 2.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nơi sống của các con vật.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.63. - Cho HS đọc câu hỏi số 2 trong sách.
+ Con vật đó sống ở môi trường trên cạn hay dưới nước? 
+ Kể tên các con vật sống dưới nước?
+ Kể tên các con vật sống trên cạn?
+ Kể tên các con vật sống trên không?
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về môi trường sống của các con vật.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.63.
- Cho HS đọc câu hỏi số 3 trong sách. - Thảo luận nhóm bàn câu hỏi số 3: *Bước 1: Phát phiếu.
*Bước 2: YC HS hoàn thành phân loại các con vật dựa vào nơi sống và môi trường sống vào phiếu học tập.
*Bước 3: Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Các con vật sống ở môi trường nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhận xét tiết học.
-2-3 HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS trả lời: Vịt, cá, ếch, cua, tôm, bò, chim, chuồn chuồn, ong.
- HS kể.
- HS đọc.
- HS kể theo ý mình.
- HS lần lượt kể.
- HS đọc.
- HS vừa quan sát tranh vừa ghi phiếu.
- HS trình bày kết quả.
- HS trên cạn, dưới nước, vừa trên cạn vừa dưới nước.
- 2-3 HS trả lời.
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 17: ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU? (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Xác định được nơi mình đang sống có những con vật nào.
- Đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của động vật thông qua quan sát, thực tế, tranh, ảnh hoặc video.
- Biết được sự quan trọng của môi trường sống.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh.
- Phân loại được động vật theo môi trường sống.
- Yêu quý và biết chăm sóc con vật đúng cách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu học tập.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra: Động vật sống ở đâu?
+Nêu tên các con vật mà em biết?
+Nơi sống của các con vật?
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Dạy bài mới:
2.1. Thực hành:
*Hoạt động 1: Kể tên các con vật ở nơi em sống.
- Cho HS đọc câu hỏi số 1 trong sgk/tr.64.
- YC HS kể
+ Chúng sống ở môi trường nào?
- GV cho học sinh kể thêm tên một số con vật mà em biết.
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Làm việc theo hình.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.64. - Cho HS đọc câu hỏi số 2 trong sách.
- Thảo luận nhóm bàn câu hỏi số 2:
*Bước 1: Phát phiếu.
*Bước 2: YC HS hoàn thành vào phiếu học tập.
*Bước 3: Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
+ Con Hổ, Voi, Mèo, Bò sữa sống ở môi trường nào?
+ Con cá Voi, Rùa sống ở môi trường nào?
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Phân loại nơi sống của các con vật.
- YC HS quan sát sơ đồ trong sgk/tr.64.
- Cho HS đọc câu hỏi số 3 trong sách. - YC hoạt động nhóm bốn, thảo luận.
+ Nhóm 1, 2: Trên cạn. 
+ Nhóm 3, 4: Dưới nước. 
+ Nhóm 5, 6: Vừa trên cạn vừa dưới nước.
- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2.2. Vận dụng: 
Hoạt động 1: Làm việc theo hình
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.65.
- Cho HS đọc câu hỏi số 1 trong sách. 
- Con vật trong hình đang gặp nguy hiểm gì?
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Động não
- Cho HS đọc câu hỏi số 2 trong sách.
+ Con vật như thế nào nếu không được giải thót 
- GV nhận xét.
Hoạt động 3: Tầm quan trọng của môi trường sống.
- Cho HS đọc câu hỏi số 3 trong sách.
+ Con mèo sống ở đâu?
+ Con cá sống ở đâu?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của động vật bị thay đổi?
- GV nhận xét.
- Cho HS đọc khung chữ của Mặt trời.
+ Hình vẽ ai? Em của Hoa đang làm gì?
+ Hoa khuyên em điều gì? Vì sao Hoa lại khuyên em như vậy?
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?
- Nhận xét giờ học
-2-3 HS trả lời.
- HS đọc.
- HS kể.
- HS trả lời
- HS kể.
- HS đọc.
- HS thảo luận.
- Cho HS trình bày trên bảng. Cả lớp làm phiếu học tập.
Con vật
Nơi sống
Hổ
Rừng
Cá voi
Biển
Voi
Rừng
Mèo
Sân, vườn, cánh đồng
Bò sữa
Cánh đồng, trang trại
Rùa
Biển
- HS trả lời.
- HS đọc.
- HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- Mèo bị ngã xuống nước, cá bị mắc cạn.
- HS đọc.
- Các con vật bị chết nếu không được giải cứu.
- HS đọc.
- HS trả lời.
- Con vật bị thay đổi môi trường sống có thể bị chết.
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 18: CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Thu thập được những thông tin việc làm của con người có thể bảo vệ và thay đổi môi trường sống của thực vật và đông vật.
- Giải thích vì sao phải bảo vệ được môi trường sống của thực vật và động vật.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi của môi trường sống của thực vật và động vật
- Thực hiện được các việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Cùng chia sẻ với người xung quanh để thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra: Động vật sống ở đâu?
+Nêu thay đôi môi trường sống của các con vật điều gì sẽ xảy ra?
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Dạy bài mới:
2.1. Khởi động:
- GV cho HS hát về các con vật và thực vật.
- GV dẫn dắt vào bài.
- GV ghi tên bài học, cho HS nhắc lại.
2.2. Khám phá:
*Hoạt động 1: Làm việc theo hình.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.66. - Cho HS đọc câu hỏi số 1 trong sách.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
+ Vì sao có sự khác nhau đó?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của thực vật và động vật bị tàn phá?
- Nhận xét: Do con nười xả rác, môi trường bị ô nhiễm số lượng thực vật và động vật giảm sút, thậm chí có thể biến mất. Những việc làm nào ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động vật chúng ta sẽ tìm hiểu qua hoạt động 2 .
Hoạt động 2: Nêu những ảnh hưởng cụ thể.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.67. - Cho HS đọc câu hỏi số 2 trong sách.
- GV hướng dẫn HS khai thác nội dung từng hình.
+ Tác hại của những việc làm đó (hình 3,4,5,6) đến môi trường sống của thực vật và động vật?
- GV nhận xét
- Ngoài những việc làm trên còn có những việc làm nào ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật và thực vật?
+ Hậu quả của việc làm đó.
- GV nhận xét, bổ sung.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhận xét tiết học.
-2-3 HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS đọc.
- HS thực hiện
- HS chia sẻ kết quả.
- HS kể.
- Do con nười xả rác.
- Số lượng thực vật và động vật giảm sút, thậm chí có thể biến mất.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- Hình 3: Xả rác gây ô nhiễm đất nước, nước không khí 
- Hình 4: Chặt phá rừng làm mất rừng, phá cây, mất nơi ở của các con vật và sinh vật.
- Hình 5: Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu làm chết động vật, thực vật, ô nhiễm môi trường.
- Hình 6: Thải nước bẩn ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật và thực vật. 
- HS kể
- HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời.
- HS trả lời.
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 18: CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Thu thập được những thông tin việc làm của con người có thể bảo vệ và thay đổi môi trường sống của thực vật và đông vật.
- Giải thích vì sao phải bảo vệ được môi trường sống của thực vật và động vật.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi của môi trường sống của thực vật và động vật
- Thực hiện được các việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Cùng chia sẻ với người xung quanh để thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật(t1)?
+Nêu những việc làm ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật và thực vật?
+ Hậu quả của việc làm đó.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Dạy bài mới:
2.1. Khám phá:
*Hoạt động 1: Nêu những lợi ích cụ thể.
- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.68. - Cho HS đọc câu hỏi trong sgk/tr.68.
- GV hướng dẫn HS khai thác nội dung từng hình.
- YC hoạt động nhóm đôi, thảo luận.
+ Kể tên những việc làm trong tranh?
+ Những việc làm đó mang lại những lợi ích gì cho thực vật và động vật?.
- Tổ chức cho HS chia sẻ, trình bày kết quả thảo luận.
- GV chốt, nhận xét, tuyên dương HS
- Ngoài những việc làm trên còn có những việc làm nào đem lại lợi ích đến môi trường sống của động vật và thực vật?
+ Lợi ích của việc làm đó.
- GV nhận xét, bổ sung: Những việc làm đó có thể bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật.
2.2. Thực hành:
*Hoạt động 1: Hoàn thành sơ đồ.
- YC HS quan sát sơ đồ trong sgk/tr.69. - Cho HS đọc câu hỏi số 1 trong sách.
- GV phát sơ đồ cho 3 tổ thảo luận 
*Bước 1: Phát bảng nhóm có vẽ sơ đồ.
*Bước 2: YC HS hoàn thành vào bảng nhóm.
*Bước 3: Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
+Việc làm có lợi: Chăn sóc và bảo vệ cây, vớt rác ở sông hồ, để rác đúng nơi quy định.
+ Việc làm gây hại: Chặt phá rừng, sử dụng phân hóa học, lấp ao hồ.
- GV cho HS điền thêm một số việc làm có lợi và việc làm gây hại. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhận xét giờ học.
-2-3 HS trả lời.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- HS hoạt động nhóm đôi.
- Trồng rừng, nhặt rác, bảo vệ động vật hoan dã, xử lý rác thải.
- Hình 7: Thêm nhiều cây xanh, đất đai không xói mòn, tạo nơi ở cho các loài vật.
- Hình 8: Hạn chế ô nhiễm, 
- Hình 9: Duy trì đa dạng của các loài động vật, đảm bảo cân bằng trong tự nhiên.
- Hình 10: Giảm ô nhiễm môi trường.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS lắng nghe.
- HS đọc lại kết quả đúng
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
Tự nhiên và Xã hội
BÀI 18: CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiết 3)
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Thu thập được những thông tin việc làm của con người có thể bảo vệ và thay đổi môi trường sống của thực vật và đông vật.
- Giải thích vì sao phải bảo vệ được môi trường sống của thực vật và động vật.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi của môi trường sống của thực vật và động vật
- Thực hiện được các việc làm giúp bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
- Cùng chia sẻ với người xung quanh để thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu học tập.
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật(t2)?
+Nêu những việc làm có lợi đến môi trường sống của động vật và thực vật?
+ Lợi ích của việc làm đó.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Dạy bài mới:
2.1. Thực hành:
*Hoạt động 1: Việc làm bảo vệ môi trường sống.
- Cho HS đọc câu hỏi trong sgk/tr.70.
- GV phát phiếu học tập. 
*Bước 1: Phát phiếu học tập.
*Bước 2: YC HS hoàn thành vào phiếu.
*Bước 3: Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV thu, nhận xét một số phiếu.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2.2. Vận dụng:
*Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
- YC HS quan sát tranh trong sgk/tr.70. - Cho HS đọc câu hỏi số 1 trong sách.
+ Em nhìn thấy ai trong hình?
+ Từng người đang làm gì?
+ Nếu là Minh em sẽ làm gì trong tình huống trên?
- GV tổ chức cho HS đóng vai theo nhóm.
- GV nhận xét.
+ Việc làm của Minh đem lại lợi ích gì?
- GV nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
*Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
- Cho HS đọc câu hỏi trong sgk/tr.71.
- GV phát phiếu học tập thảo luận theo nhóm bàn 6 em một nhóm.
*Bước 1: Phát phiếu học tập.
*Bước 2: YC HS hoàn thành vào phiếu.
*Bước 3: Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS đọc nội dung chốt kiến thức của Mặt trời.
3. Củng cố, dặn dò:
- Quan sát và cho cô biết bạn Minh đang làm gì?
- Theo em bạn Minh sẽ bỏ chai vào thùng nào trong 3 thùng rác? Vì sao phải làm như vậy?
- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?
- Nhận xét giờ học.
-2-3 HS trả lời.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- 1- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp chia sẻ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV.
- Minh, em của Minh và bố của Minh.
- Em của Minh định vứt rác xuống hồ nước; Minh ngăn lại.
- HS thực hiện.
- HS trả lời.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS lắng nghe.
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_2_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_1718.doc